PGD Huyện Duyên Hải              ĐỀ KIỂM TRA HKI   -  NH : 2019- 2020

Trường THCS Long Vĩnh           Môn: GDCD  7

                                       Thời gian: 60 phút ( không kể chép đề )

 

Ma trận đề

       Mức độ

             

Chủ đề

 

 

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

1. Quan hệ với bản thân.

- Nhận biết biểu hiện đôàn kết, tương trợ.

- Nhận biết được biểu hiện của tự tin.

Biết được khái niệm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ.

Biết được thế nào là tôn sư, trọng đạo.

 

Hiểu được các hành vi tôn sư trọng đạo.

Hiểu được các hành vi khoan dung.

 

Hiểu được ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

2

20 %

1/2

1

10%

2

1

10 %

1/2

1

10%

 

 

7

5

50%

2. Quan hệ với người khác.

 

Biết được biểu hiện của lòng yêu thương con người.

 

 

 

Hiểu được ý nghĩa của lòng yêu thương con người.

 

 

 

Biết đánh giá tình huống thực tế và có cách ứng xử tốt các tình huống trong cuộc sống.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5 %

 

1

0,5

5 %

 

 

1

2

20%

3

3

30 %

 

 

3. Quan hệ với cộng đồng, đất nước và nhân loại.

 

Nhận biết được những biểu hiện của gia đình văn hóa.

 

 

Hiểu đượccâu ca dao, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ.

 

 

HS cần làm những gì để xây dựng gia đình văn hóa.

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5 %

 

1

0.5

5 %

 

 

1

1

10%

3

2

20 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

6.5

4

40%

4.5

3

30%

2

3

30%

13

10

100%


 

PGD Huyện Duyên Hải              ĐỀ KIỂM TRA HKI   -  NH : 2019- 2020

Trường THCS Long Vĩnh           Môn: GDCD  7

                                       Thời gian: 60 phút ( không kể chép đề )

 

 

ĐỀ:

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm).

Chọn câu trả lời đúng nhất.( mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu 1/ Câu thành ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về điều gì ?

    A. Lòng biết ơn đối với thầy cô.

    B. Lòng trung thành đối với thầy cô.

    C. Căm ghét thầy cô.

    D. Giúp đỡ thầy cô.

Câu 2/ câu tục ngữ: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo khuyên chúng ta điều gì ?

    A. Đoàn kết.

    B. Trung thành.

    C. Tự tin.

    D. Tiết kiệm.

Câu 3/ Lòng yêu thương con người

 1. Xuất phát từ mục đích cá nhân.
 2. Hạ thấp giá trị con người.
 3. Xuất phát từ tấm long,vô tư, trong sáng.
 4. Làm những điều có hại cho người khác.

Câu 4/ Câu tục ngữ: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn nói về điều gì ?

     A. Lòng biết ơn.

     B. Lòng trung thành.

     C. Tinh thần đoàn kết.

     D. Lòng khoan dung.

Câu 5/ Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của sự tự tin?

 1. Luôn cho rằng mình làm được mọi việc.
 2. Tin tưởng vào khả năng của mình và dám nghĩ, dám làm.
 3. Luôn cho rằng mình làm việc gì cũng đúng.
 4. Gặp bài tập khó không làm được, không cần nhờ bạn giúp đỡ.

Câu 6/ Theo em, câu tục ngữ nào sau đây không nói về lòng yêu thương con người?

     A. Lá lành đùm lá rách.                            

     B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

     C. Một câu nhịn chín câu lành.                

     D. Thương người như thể thương thân.

Câu 7/ Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hóa?

 1. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ.
 2. Giàu có, cha mẹ hay cải nhau.
 3. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi đua đòi.
 4. Anh em bất hòa.

 

Câu 8/ Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

A. góp phần làm phong phú truyền thống. 

B. giúp ta có thêm kinh nghiệm.

C. tự hào về truyền thống của gia đình.    

D. tiếp nối phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống.

Câu 9/ Việc làm nào dưới đây thể hiện lòng khoan dung?

    A. Không nói điểm kém để bố mẹ khỏi buồn.     

    B. Không nói khuyết điểm của bạn.

    C. Chấp nhặt người khác.                       

    D. Bỏ qua lỗi của người khác khi họ biết nhận sai.

Câu 10/ “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Câu tục ngữ thể hiện điều gì?

    A. Đoàn kết, tương trợ.             

    B. Yêu thương con người.

   C. Tôn sư trọng đạo.  

   D. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 1/ ( 2,0 điểm). Thế nào là tôn sư, trọng đạo? Tại sao học sinh cần phải kính trọng,   

      biết ơn thầy cô giáo đã dạy mình?

Câu 2/ ( 1,0 điểm). Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?

Câu 3/ ( 2,0 điểm). Cho tình huống sau.

         Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi còn Hưng học kém toán. Mỗi khi có

     bài tập về nhà là Tuấn làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm kém.

     a. Em có tán thành việc làm của Tuấn không ? Vì sao?

    b. Nếu em là Tuấn, em sẽ giúp bạn Hưng như thế nào?

 

 

 

      Duyệt                                                                                     GV ra đề

      Tổ phó                                                                                                

 

 

 

Cô Thành Phận                                                                        Lê Văn Đạt

 

 

Duyệt của BGH

 

 

 

 

 


 

Câu

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm. 5,0 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

C

C

B

C

A

D

D

D

 (Mỗi câu đúng được 0,5 đ)

II. Tự luận. 5,0 điểm

 

1

(2,0 đ)

* Khái niệm:

     Tôn sư trọng đạo là:

+ Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo ở mọi lúc mọi nơi .

+ Coi trọng và làm theo những đạo lí  thầy cô dạy bảo. Có hành động đền đáp công ơn thầy cô.

* Ý nghĩa:

Tôn sư trọng đạo sẽ:

- Giúp ta tiến bộ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội .

- Tôn sư trọng đạo là 1 truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy .

 

 

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0.5 điểm

0.5 điểm

 

2

(1,0 đ)

- Đối với HS:

   + Chăm ngoan học giỏi,

   + Kính trọng, vâng lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ,

   + Yêu thương yêu anh chị em.

   + Không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.

 

 

0.5 điểm

0.5 điểm

 

3

(2,0 đ)

  a. Nhận xét:

- Không tán thành việc làm của Tuấn.

-Vì: Sẽ làm bạn Hưng không tiến bộ và ngày càng yếu môn toán hơn. Và nếu Tuấn làm như thế là Tuấn và Hưng lừa dối Thầy Cô.

  b. Nếu là Tuấn em sẽ:

- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bạn Hưng trong học tập để ngày càng tiến bộ hơn.

- Hướng dẫn, chỉ dạy cho bạn Hưng rèn luyện và học tập.

 

 

1,0  điểm

 

 

1,0  điểm

 

 

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.