UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
---------- ( ----------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2019 - 2020

Ký duyệt (đóng dấu trường)
Môn: Giáo dục công dân – Lớp 7A…


Thời gian làm bài. 45 phút


(không kể thời gian giao đề)Đề số. 01

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Hành vi nào thể hiện không sống giản dị?
A. Lời nói ngắn gọn dễ hiểu.
C. Tổ chức sinh nhật gọn nhẹ, tiết kiệm.

B. Diễn đạt dài dòng.
D. Giản dị là đạo đức của con người.

Câu 2. Người tự tin có biểu hiện như thế nào?
A. Đánh giá cao bản thân.
B. Cho rằng việc mình làm không có sai sót.
C.Tin tưởng vào bản thân.
D. Không cần tham khảo ý kiến của người khác bất cứ việc gì.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính tự trọng?
A. Luôn chờ sự thương hại của người khác.
C. Biết giữ gìn danh dự cá nhân.

B. Ăn mặc luộm thuộm, cẩu thả.
D. Khúm núm nịnh nọt để lấy lòng sếp.

Câu 4. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự thiếu trung thực?
A. Thẳng thắn, công bằng trong công việc.
C. Bao che khuyết điểm của bản thân.

B. Nhận lỗi khi mình mắc phải.
D. Nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra.

Câu 5. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của sự tự tin?
A. Luôn cho rằng mình làm được mọi việc.
B. Tin tưởng vào khả năng của mình và dám nghĩ, dám làm.
C. Luôn cho rằng mình làm việc gì cũng đúng.
D. Gặp bài tập khó không làm được, không cần nhờ bạn giúp đỡ.
Câu 6. Theo em, câu tục thành ngữ nào sau đây nói về lòng yêu thương con người?
A. Ăn cây táo rào cây sung.
C. Thương người như thể thương thân.

B. Qua cầu rút ván.
D. Trâu buộc ghét trâu ăn.

Câu 7. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hóa?
Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ.
Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau.
Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng.
Anh em bất hòa.
Câu 8. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là
A. góp phần làm phong phú truyền thống.
B. giúp ta có thêm kinh nghiệm.
C. tự hào về truyền thống của gia đình.
D. tiếp nối phát triển và làm rạng truyền thống.
Câu 9. Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính giản dị?
A. Diễn đạt dài dòng, dùng từ khó hiểu.
C. Đối xử với mọi người luôn chân thành.

B. Nói năng cộc lốc, trống không.
D. Luôn ăn mặc sang trọng.

Câu 10. Hành vi nào sau đây thể hiện tính trung thực?
A. Quay cóp trong kiểm tra, thi cử.
C. Nhận lỗi thay cho bạn.

B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi.
D. Che dấu hành vi quay cóp của bạn.


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. ( 1,5 điểm) Thế nào là tôn sư, trọng đạo? Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo là gì?
Câu 2. ( 1,5 điểm) Thế nào là tự tin? Bản thân em đã rèn luyện tính tự tin như thế nào?
Câu 3. ( 3,0 điểm) Cho tình huống sau.
Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi còn Hưng lại học kém Toán. Mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm kém?
a. Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?
b. Nếu em là Tuấn, em sẽ giúp bạn Hưng như thế nào?

----------------------------------------------

UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
---------- ( ----------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I


Năm học 2019 - 2020

Ký duyệt (đóng dấu trường)
Môn: Giáo dục công dân – Lớp 7A…


Thời gian làm bài. 45 phút


(không kể thời gian