MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ II LỚP 3

Mạch

kiến thức, kĩ năng.

 

Số câu và

số điểm

 

Mức 1

 

Mức 2

 

Mức 3

 

Mức 4

Tổng điểm

và tỉ lệ %

 

TN

TL/ TH

 

TN

TL/ TH

 

TN

TL/ TH

 

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Phần mềm đồ họa: Sao chép màu từ màu có sẵn.

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

1

 

10%

2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản

Số câu

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

6

 

Số điểm

 

1,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

5

 

7,5

75%

3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3

Số câu

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Số điểm

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

1

 

10%

4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình.

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

5%

Tổng

Số câu

6

0

2

0

2

0

0

1

11

 

Số điểm

3

0

1

0

1

0

0

5

10

100%

Tỉ lệ  %

30%

0%

10%

0%

10%

0%

0%

50%

100%

 

 

Tỉ lệ

theo mức

 

30%

 

10%

 

10%

 

50%

 

 

ơng quan giữa lí thuyết và thực hành

 

 

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết

10

5

50%

Thực hành

1

5

50%

 


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÔ HIỆU

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017

MÔN: TIN HỌC LỚP 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:…………………………………….Lớp:……………

           Điểm      Lời phê của giáo viên

 

 

 

 

 

BÀI LÀM

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng mỗi ý (0.5 điểm)

Câu 1. Công cụ nào dưới đây dùng để sao chép màu từ màu có sẵn?

A.       B.                   C.               

Câu 2. Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực  hiện qua mấy bước?         

A4                                      B3                                   C. 2

Câu 3. Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A.Microsoft Excel    B. Microsoft Word       C. Microsoft Paint

Câu 4. Hai phím nào dưới đây có chức năng gõ chữ hoa?

A.Shift và Alt     B. Tab và Enter     C. Capslock và Shift

Câu 5. Để xóa được chữ “n” trong hình bên                      em sử dụng phím nào?

A. Backspace               B. Delete                C. Capslock

Câu 6. Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A.Vie6t5 Nam                       B. Viewtj Nam                        C. Vieetj Nam          

Câu 7. Bạn Long nói rằng trong phần mềm cùng học toán 3 “ Khi luyện tập có thể dùng chuột nháy số trên bảng hoặc số gõ từ bàn phím để nhập số và nhấn phím         hay phím        để di chuyển dấu nháy vào vị trí cần nhập”. Theo em bạn Long nói đúng không?

A. Đúng                          B. Sai                   

Câu 8. Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A.                            B.                                        C.        

Câu 9. Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo           B. Vùng trắng                   C. Con trỏ        

Câu 10. Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?


A. Delete và Shift       B. Shift và Caps Lock        C. Delete và Backspace

PHẦN  B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Câu 11: Em hãy soạn thảo các câu ca dao  sau:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

Mịt mù khói tỏa ngạt sương

Nhịp chày Yên Thái, mt gương Tây Hồ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TIN HỌC LỚP 3

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TỔNG 10 ĐIỂM

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

-         Từ câu 1 đến câu 10 mỗi ý đúng (0.5 điểm)

 

Câu 1

Câu

2

Câu

3

Câu

4

Câu

5

Câu

6

Câu

7

Câu

8

Câu

9

Câu 10

C

A

B

C

A

C

A

C

A

C

 

PHẦN  B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Câu 11:

- Gõ đúng 1 đến 6 dòng: 0,5 điểm trên 1 dòng.

- Căn lề đúng: 0,5 điểm

- Gõ chữ hoa đúng: 0,5 điểm

- Thao tác nhanh, gõ đúng kĩ thuật: 1 điểm