PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (2 điểm) Khoanh vào đáp án đúng :

a)     Số dư trong phép chia 2900 : 40 là : M2

  1. 10
  1. 200
  1. 2
  1. 20

b)    Kết quả của phép tính : 2304 120 là : M1

  1. 276480

B.28080

C. 27648

D. 278480

c)     33 + 198 :11 =                             M1

  1. 21

B.51

C. 201

D. 594

d)    3005 dm   = .............m.............dm             M2

  1. 3 m 5dm

B.30 m 5 dm

C. 300m 5 dm

D. 305 m 0 dm

 

Câu 2: ( 3 điểm) Nối cột A với cột B cho phù hợp: M1

A

 

B

240 : (10 4)

 

240 10 + 40 10

(240 4 ): 10

 

240 : 10 : 4

(240 + 40 ) : 10

 

240 : 10 + 40 : 10

(240 + 40 ) 10

 

240 : 10 4

 Câu 3 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : M2

  Có 13 xe nhỏ chở được 46800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71400 kg hàng. Trung bình mỗi xe chở được ...................... ki-lô-gam hàng.

Câu 4: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: M3

  Lớp 4A có 28 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh cũng chia thành các nhóm ,mỗi nhóm có 4 học sinh. Cả hai lớp có tất cả ......................nhóm học sinh.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5:( 1 điểm)  Tìm   biết :  38 : – 28 : = 2 M4

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: ( 2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 240 m. Số đo chiều dài hơn số đo chiều rộng là 20 m . Trên mảnh vườn đó người ta trông khoai lang. Cứ 5m2 thu hoạch được  45 kg khoai. Hỏi:

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.  M2

b) Mảnh vườn đó thu hoạch bao nhiêu yến khoai?           M3