Đề thi học kì 2. 2018

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 8 Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-05-07 22:12:09 Tác giả Anh Nhữ Thị Lan loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II, MÔN TIẾNG ANH 8 (2017-2018)AIM : - To test and evaluate the students’ knowledge on vocabulary, structures and reading, listening, writing skills from Unit 9 to Unit 15 - To e

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II, MÔN TIẾNG ANH 8 (2017-2018)
AIM : - To test and evaluate the students’ knowledge on vocabulary, structures and reading, listening, writing skills from Unit 9 to Unit 15
- To evaluate the teaching and learning process
TEST MATRIX:

Cấp độ
nhận thức(50%)
Thông hiểu
(30%)
Vận dụng
(20%)
Tổng cộng

Chủ đề
Units: 9 – 15


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Phonetics

2

0,252


0,5

II. Lexico-Grammar
3


0,25

3


0,256


1,5

III. Reading
+ A/ read a text and complete the text.
+ B/ Read a text answer the questions.


4


0,254


0,2582

IV. Writing
+ Rearrange the words/phrases given to complete the sentences by circling the letter.
+ Rewrite the following sentences in reported speech, beginning as shown.
4
0,254
0,25
82

V. Listening
Part 1: Listen to the conversation and fill in the gaps.
Part 2: Listen. Check (() the correct answer.


4


0,25
4


0,258


2


Tổng cộng

13 câu
3.25
(40.6%)
4 câu
1 (12.5%)

7 câu
1.75 (21.9%)
4 câu
1 (12.5%)


4 câu
1 (12.5%)
32 câu

8PHÒNG GD & ĐT ĐĂK ĐOA
ĐỀ KIỂM TRA HK II, NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 8


Mã đề 001

Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ……..…..

Mark


 Teacher remark

I/ LISTENING: (you will hear each part three times.) (2pts)
Part 1: Listen to the conversation and fill in the gaps. (1pt)
The Robinson family are making preparation for Tet.
1. Mrs. Robinson wants Mr Robinson to go to the ________for her.
2. Mrs. Robinson wants some marigolds because the are _____________at Tet.
3. Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of ___________________________seeds.
4. Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga how to ______________spring rolls.
Part 2: you will hear four questions during the recording. Check (() the correct answer.(1pt).
5. What type of garbage can you put in the compost?
_____ A. all vegetable matter
_____ B. meat or grain products
6. Where is the best place for a compost heap?
_____ A. a place that gets no sun
_____ B. a place that gets sun and shade
7. Should you water the compost?
_____ A. Yes
_____ B. No
8. How long does it take before you can use the compost?
_____ A. after it rain
_____ B. six month
II/ USE OF ENGLISH (2pts)
* Choose the word that has the underlined and bold part pronounced differently from the other by circling the letters A, B, C or D.
9. A. mountainous B. around C. various D. famous
10. A. collected B. enjoyed C. visited D. needed
* Choose the correct answer by circling the letter A, B, C or D.
11. John promised that he ______Grandfather the following week.
A. will visit B. visited C. would visit D. week
12. Please tell me ____to get to the bus station
A. what B. which C. why D. how
13. I wouldn’t mind him _____ home late, if he didn’t make so much noise.
A. come B. coming C. came

Nguồn:Anh Nhữ Thị Lan

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2. 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_lop_8_HK_2__2018__ma_de_001.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wsg00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-07 22:12:09
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Đề thi học kì 2. 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan