Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng docx

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Môn Toán lớp 10

Thời gian làm bài 90 phút

I Phần trắc nghiệm (3đ)

<TH>Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

 <$>

<NB>Biễu diễn hình học miền  nghiệm của bất phương trình là:

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<NB>Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB>Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :

<$>-33045'

<$> 33045'

<$>- 29030'

<$> -32055'

<NB> Cho . Khi đó bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<TH> Cho với , khi đó giá trị của bằng

<$>

<$>

<$>

<$> .

<NB> Nếu thì bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi quasong song với là:

<$>

<$>  

<$>    

<$>

<TH> Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y 1= 0 và x + 3y – 18 = 0  là:

<$>4xy – 7 = 0 

<$>x +4y 6 = 0

<$>4x +y 9 = 0

<$>x 4y + 2 = 0

<NB> Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:

<$>

<$> 

<$> 

<$>

<TH>Phương trình chính tắc của  elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng  6   

<$>

<$>

<$>

<$>

 

 

II Phần tự luận (7đ)

Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 

Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình

có nghiệm đúng với

Câu 3(1đ) Cho với .  Tính

Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh

Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0

Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  d : 4x-3y +2=0.

--------------HẾT--------------

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1đ)

0,25

                            

0,25

                            

0,25

Vây BPT  có tập nghiệm

0,25

 

 

 

Câu 2

(1đ)

có nghiệm  đúng với 

Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 

Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

 

0,25

Với   BPT có nghiệm đúng khi 

 

0,25

0,25

Vậy là giá trị cần tìm

 

 

 

 

Câu 3

(1đ)

Do ta có

0,25

0,25

              

0,25

               

0,25

 

Câu 4

(1đ)

A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

    =

 

0,5

=4tanxcotx

0,25

=4

0,25

 

 

Câu 5

(1đ)

VT=

0,25

                              

0,25

                              

0,25

                               

0,25

Câu 6

(1đ)

Bán kính đường tròn

 

 

0,25

                                                     

0,25

Phương trình đường tròn cần tìm

 

VT:0,25

VP:0,25

 

 

Câu 7

(1đ)

có tâm  I(1; 3) và bán kính  R=3

0,25

Tiếp tuyến vuông góc với d : 4x-3y +2=0. Nên có dạng

3x+4y+c=0

0,25

Mặt khác ta có d(I, )=3  

                                          

 

0,25

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu là

3x+4y=0 và 3x+4y-30=0

0,25

 

Có thể download/tải file dạng docx bên dưới miễn phí

đề thi học kì 2 lớp 10 2017 đề thi Đại số

Đăng ngày 6/30/2017 11:40:23 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: docx
0 lần xem


nslide.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện đề thi học kì 2 lớp 10 2017 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu đề thi học kì 2 lớp 10 2017 trong thể loại Đại số được giới thiệu bởi bạn Quốc Nguyễn Vương đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào mục Đại số , có 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 11 Đại số ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem

ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn Toán lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút I Phần trắc nghiệm (3đ) Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:   Bất phương trình có tập nghiệm là:   Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình là: Nửa mặt phẳng ko chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), nói thêm Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), ngoài ra Nửa mặt phẳng ko chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)),còn cho biết thêm Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)), thêm nữa Bất phương t
https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2-lop-10-2017.mbru0q.html

Bình luận

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn Toán lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút
I Phần trắc nghiệm (3đ)
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Bất phương trình có tập nghiệm là:
<$> 
<$> 
<$> 
<$>
Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình là:
<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).
Bất phương trình có tập nghiệm là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :
<$>-33045`
<$> 33045`
<$>- 29030`
<$> -32055`
Cho . Khi đó bằng:
<$>
<$> 
<$>
<$>
Cho với , khi đó giá trị của bằng
<$>
<$>
<$>
<$> .
Nếu thì bằng:
<$>
<$>
<$>
<$>
Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi qua và song song với là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y –1= 0 và x + 3y – 18 = 0 là:
<$>4x – y – 7 = 0
<$>x +4y – 6 = 0
<$>4x +y – 9 = 0
<$>x – 4y + 2 = 0
Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:
Phương trình chính tắc của elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng 6


II Phần tự luận (7đ)
Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 
Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình
có nghiệm đúng với 
Câu 3(1đ) Cho với . Tính 
Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²
Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh 
Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0
Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : 4x-3y +2=0.
--------------HẾT--------------
Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(1đ)

0,25


 
0,25


 
0,25


Vây BPT có tập nghiệm 
0,25
Câu 2
(1đ)
 có nghiệm đúng với 
Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 
Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

0,25


Với BPT có nghiệm đúng khi 

0,250,25


Vậy là giá trị cần tìm

Câu 3
(1đ)
Do ta có 
0,250,25


 
0,25


 
0,25


Câu 4
(1đ)
A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²
=

0,5


=4tanxcotx
0,25


=4
0,25Câu 5
(1đ)
VT=
0,25


 
0,25


 
0,25


 
0,25

Câu 6
(1đ)
Bán kính đường tròn 


0,25


 
0,25


Phương trình đường tròn cần tìm


VT:0,25
VP:0

Sponsor Documents