đề thi học kì 2 lớp 10 2017 (Quốc Nguyễn Vương)

Đăng ngày 6/30/2017 11:40:23 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Vương | Lần tải: 15 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.17 M | Loại file: docx

 


ĐỀ THI HỌC KỲ II

Môn Toán lớp 10

Thời gian làm bài 90 phút

I Phần trắc nghiệm (3đ)

<TH>Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

 <$>

<NB>Biễu diễn hình học miền  nghiệm của bất phương trình là:

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<NB>Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>


<$>

<$>

<NB>Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :

<$>-33045'

<$> 33045'

<$>- 29030'

<$> -32055'

<NB> Cho . Khi đó bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<TH> Cho với , khi đó giá trị của bằng

<$>

<$>

<$>

<$> .

<NB> Nếu thì bằng:


<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi quasong song với là:

<$>

<$>  

<$>    

<$>

<TH> Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y 1= 0 và x + 3y – 18 = 0  là:

<$>4xy – 7 = 0 

<$>x +4y 6 = 0

<$>4x +y 9 = 0

<$>x 4y + 2 = 0

<NB> Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:

<$>

<$> 

<$> 

<$>

<TH>Phương trình chính tắc của  elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng  6   

<$>

<$>

<$>


<$>

 

 

II Phần tự luận (7đ)

Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 

Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình

có nghiệm đúng với

Câu 3(1đ) Cho với .  Tính

Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh

Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0

Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  d : 4x-3y +2=0.

--------------HẾT--------------

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1đ)

0,25

                            

0,25

                            

0,25

Vây BPT  có tập nghiệm

0,25

 

 

 

Câu 2

(1đ)

có nghiệm  đúng với 

Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 

Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

 

0,25

Với   BPT có nghiệm đúng khi 

 

0,25


 

0,25

Vậy là giá trị cần tìm

 

 

 

 

Câu 3

(1đ)

Do ta có

0,25

0,25

              

0,25

               

0,25

 

Câu 4

(1đ)

A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

    =

 

0,5

=4tanxcotx

0,25

=4

0,25

 

 

Câu 5

(1đ)

VT=

0,25

                              

0,25

                              

0,25

                               

0,25

Câu 6

(1đ)

Bán kính đường tròn

 

 

0,25

                                                     

0,25

Phương trình đường tròn cần tìm

 

VT:0,25

VP:0,25

 

 

Câu 7

(1đ)

có tâm  I(1; 3) và bán kính  R=3

0,25

Tiếp tuyến vuông góc với d : 4x-3y +2=0. Nên có dạng

3x+4y+c=0

0,25

Mặt khác ta có d(I, )=3  

                                          

 

0,25

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu là

3x+4y=0 và 3x+4y-30=0

0,25

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi đề thi học kì 2 lớp 10 2017, ĐS-GT 11. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng đề thi đề thi học kì 2 lớp 10 2017 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu đề thi học kì 2 lớp 10 2017 trong danh mục ĐS-GT 11 được chia sẽ bởi thành viên Quốc Nguyễn Vương đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề ĐS-GT 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn Toán lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút I Phần trắc nghiệm (3đ) Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:     Bất phương trình  có tập nghiệm là:     Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình  là: Nửa mặt phẳng ko chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), bên cạnh đó Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d):  (không bao gồm đường https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2-lop-10-2017.mbru0q.html