Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Môn Toán lớp 10

Thời gian làm bài 90 phút

I Phần trắc nghiệm (3đ)

<TH>Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

 <$>

<NB>Biễu diễn hình học miền  nghiệm của bất phương trình là:

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).

<NB>Bất phương trình có tập nghiệm là:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB>Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :

<$>-33045'

<$> 33045'

<$>- 29030'

<$> -32055'

<NB> Cho . Khi đó bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<TH> Cho với , khi đó giá trị của bằng

<$>

<$>

<$>

<$> .

<NB> Nếu thì bằng:

<$>

<$>

<$>

<$>

<NB> Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi quasong song với là:

<$>

<$>  

<$>    

<$>

<TH> Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y 1= 0 và x + 3y – 18 = 0  là:

<$>4xy – 7 = 0 

<$>x +4y 6 = 0

<$>4x +y 9 = 0

<$>x 4y + 2 = 0

<NB> Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:

<$>

<$> 

<$> 

<$>

<TH>Phương trình chính tắc của  elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng  6   

<$>

<$>

<$>

<$>

 

 

II Phần tự luận (7đ)

Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 

Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình

có nghiệm đúng với

Câu 3(1đ) Cho với .  Tính

Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh

Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0

Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  d : 4x-3y +2=0.

--------------HẾT--------------

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1đ)

0,25

                            

0,25

                            

0,25

Vây BPT  có tập nghiệm

0,25

 

 

 

Câu 2

(1đ)

có nghiệm  đúng với 

Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 

Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

 

0,25

Với   BPT có nghiệm đúng khi 

 

0,25

0,25

Vậy là giá trị cần tìm

 

 

 

 

Câu 3

(1đ)

Do ta có

0,25

0,25

              

0,25

               

0,25

 

Câu 4

(1đ)

A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²

    =

 

0,5

=4tanxcotx

0,25

=4

0,25

 

 

Câu 5

(1đ)

VT=

0,25

                              

0,25

                              

0,25

                               

0,25

Câu 6

(1đ)

Bán kính đường tròn

 

 

0,25

                                                     

0,25

Phương trình đường tròn cần tìm

 

VT:0,25

VP:0,25

 

 

Câu 7

(1đ)

có tâm  I(1; 3) và bán kính  R=3

0,25

Tiếp tuyến vuông góc với d : 4x-3y +2=0. Nên có dạng

3x+4y+c=0

0,25

Mặt khác ta có d(I, )=3  

                                          

 

0,25

Vậy có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu là

3x+4y=0 và 3x+4y-30=0

0,25

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

đề thi học kì 2 lớp 10 2017

Đăng ngày 6/30/2017 11:40:23 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi đề thi học kì 2 lớp 10 2017, ĐS-GT 11. . nslide giới thiệu đến các bạn tài liệu đề thi học kì 2 lớp 10 2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi đề thi học kì 2 lớp 10 2017 trong chuyên mục ĐS-GT 11 được chia sẽ bởi bạn Quốc Nguyễn Vương đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào danh mục ĐS-GT 11 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn Toán lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút I Phần trắc nghiệm (3đ) Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:   Bất phương trình có tập nghiệm là:   Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình là: Nửa mặt phẳng ko chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), tiếp theo là Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)), ngoài ra

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-2-lop-10-2017.mbru0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi ĐS-GT 11


ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn Toán lớp 10
Thời gian làm bài 90 phút
I Phần trắc nghiệm (3đ)
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Bất phương trình có tập nghiệm là:
<$> 
<$> 
<$> 
<$>
Biễu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình là:
<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (không bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).
<$>Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng (d): (bao gồm đường thẳng (d)).
Bất phương trình có tập nghiệm là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Góc có số đo (radian) được đổi sang số đo độ là :
<$>-33045`
<$> 33045`
<$>- 29030`
<$> -32055`
Cho . Khi đó bằng:
<$>
<$> 
<$>
<$>
Cho với , khi đó giá trị của bằng
<$>
<$>
<$>
<$> .
Nếu thì bằng:
<$>
<$>
<$>
<$>
Cho ba điểm , , . PTTS của đường thẳng đi qua và song song với là:
<$>
<$>
<$>
<$>
Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(2;1) và đi qua giao điểm của hai đường thẳng 2x – y –1= 0 và x + 3y – 18 = 0 là:
<$>4x – y – 7 = 0
<$>x +4y – 6 = 0
<$>4x +y – 9 = 0
<$>x – 4y + 2 = 0
Phương trình đường tròn đường kính AB biết A(3; -3); B( 1; -1) là:
Phương trình chính tắc của elip (E) có trục lớn bằng 10 , tiêu cự bằng 6


II Phần tự luận (7đ)
Câu 1 (1đ) Giải bất phương trình: 
Câu 2 (1đ) Tìm m để bất phương trình
có nghiệm đúng với 
Câu 3(1đ) Cho với . Tính 
Câu 4(1đ) Rút gọn biểu thức A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²
Câu 5 (1đ) Với a là góc nhọn. Chứng minh 
Câu 6 (1đ) Viết phương trình đường tròn Tâm I(-2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+4y +5=0
Câu 7 (1đ) Viết Phương trình tiếp tuyến với đương tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : 4x-3y +2=0.
--------------HẾT--------------
Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(1đ)

0,25


 
0,25


 
0,25


Vây BPT có tập nghiệm 
0,25
Câu 2
(1đ)
 có nghiệm đúng với 
Với m=2 BPT trở thành 2x+4>0 
Do đó m=2 không thỏa yêu cầu

0,25


Với BPT có nghiệm đúng khi 

0,250,25


Vậy là giá trị cần tìm

Câu 3
(1đ)
Do ta có 
0,250,25


 
0,25


 
0,25


Câu 4
(1đ)
A = (tan x + cot x)² – (tan x – cot x)²
=

0,5


=4tanxcotx
0,25


=4
0,25Câu 5
(1đ)
VT=
0,25


 
0,25


 
0,25


 
0,25

Câu 6
(1đ)
Bán kính đường tròn 


0,25


 
0,25


Phương trình đường tròn cần tìm


VT:0,25
VP:0

Sponsor Documents