PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN LONG MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2019 – 2020
(Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề)

1 Mục tiêu kiểm tra:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì hai nhằm điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản của 3 cấp độ nhận thức: Biết, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung về khoáng sản, tài nguyên đất, sinh vật, sông hồ, biển và đại dương và hiện tượng tự nhiên.
2. Hình thức kiểm tra:
Kiểm tra theo hình thức tự luận kết hợp với hình thức TNKQ
3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra:

Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Lớp vỏ khí
Nhận biết được lớp vỏ khí có mấy tầngSố câu
số điểm
tỉ lệ
1
0,25
0,25%

1
0,25
0,25%

Sông và hồ, biển và dương
Biết được độ mặn, nguyên nhân sinh ra các vận động của biển
Khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông
Nguồn cung cấp nước cho sông và lưu vực sông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3
0,75
0,75%
1
3
30%
2
0,5
0,5%6
4,25
42,5%

Đất, các nhân tố hình thành đất

Đất gồm có những thành phần nào ? Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?
1
3
30%
1
3
30%

Khí áp, nhiệt độ không khí


Khí hậu, nhiệt độ không khí
Khí áp là gì? Các đai khí áp trên Trái Đất
Số câu
số điểm
tỉ lệ


6
1,5
15%
1
1
10%


7
2,5
25%

Tổng số câu
tổng số điểm
tỉ lệ
4

1

10%
1

3

30%
8

2

20%
1

1

10%

1

3

30%
15


10
100%PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN LONG MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: ĐỊA LÍ 6
Năm học: 2019 – 2020
(Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Câu 1: Đới khí hậu quanh năm giá lạnh (hàn đới) có lượng mưa trung bình năm là:
A. Dưới 500mm
B. Từ 1.000 đến 2.000 mm
C. Từ 500 đến 1.000 mm
D. Trên 2.000mm
Câu 2: Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là:
Địa hình
B. Nguồn nước
C. Khí hậu
D. Đất đai
Câu 3: Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:
A. Nhiệt độ không khí tăng
B. Không khí bốc lên cao
C. Nhiệt độ không khí giảm
D. Không khí hạ xuống thấp
Câu 4: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
Động đất ở đáy biển
B. Núi lửa phun
C. Sức hút của mặt trăng và mặt trời
D. Do gió
Câu 5: Lớp vỏ khí gồm có mấy tầng?
A. 2 tầng
B. 5 tầng
C. 3 tầng
D. 4 tầng
Câu 6: Khí áp là gì?
A. là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất
B. là sự di chuyển của không khí từ khu khí áp cao về khu khí áp thấp
C. là sự chuyển động của không
nguon VI OLET