Đề thi học kì 2

đề thi Vật lý 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lewz0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 9:09:13 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : VẬT LÍ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề thi học kì 2, Đề Thi Vật Lý 8 , Đề thi Đề thi học kì 2, doc, 1 trang, 0.05 M, Vật lý 8 chia sẽ bởi Chi Lê Thị Kim đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-ki-2.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : VẬT LÍ 8
THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ SỐ 1
Câu 1 (2 điểm). Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và kí hiệu nhiệt lượng . Nhiệt lượng mà một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Câu 2 (3 điểm). Trình bày khái niệm về các hình thức truyền nhiệt ?.
Câu 3 (2 điểm). Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng của vật và cho ví dụ minh họa cho mỗi cách .
Câu 4 (1 điểm). Nhỏ một giọt mực xanh vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ nước trong cốc đã có màu xanh .Hãy giải thích tại sao ?
Câu 5 (2 điểm) . Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội đi từ 100oC xuống 30oC. Hỏi :
Nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?(1đ)
Nước nóng thêm bao nhiêu độ ? (1đ)
Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K và của nước là 4200J/ kg.K.
HẾT
PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : VẬT LÍ 8
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Câu 1.
- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt .
- Kí hiệu : Q
- Nhiệt lượng mà một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố : khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật .
Câu 2.
- Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.
- Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.
- Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.
Câu 3.
Có 2 cách thay đổi nhiệt năng của vật:
+ Thực hiện công : cọ xát miếng đồng vào mặt bàn, ta thấy miếng đồng nóng lên .
+ Truyền nhiệt: Thả một thìa bằng nhôm vào cốc nước nóng ta thấy thìa nóng lên .
Câu 4.
Do hiện tượng khuếch tán mà các phân tử mực và phân tử nước hòa trộn vào nhau làm cho cốc nước có màu xanh .
Câu 5.
Tóm tắt:
m1= 0,6kg
c1 = 380 J/ kg.K
t1 = 1000C
t = 300C
m2 = 200g=0,2kg
c2 = 4200 J/kg.K
Q2 ?
t ?
Giải:
a)Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:
Q1 = m1.c1.( t1 - t )
= 0,6.380.(100 - 30 )
= 15960 (J)
Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:
Q2 = Q1 = 15960 (J)
b) Độ tăng nhiệt độ của nước:
Q2 = m2.c2. t
Suy ra t = =  = 19 (oC)
t = 19oC
Đáp số: Q2 = 15960 J ; t = 19oC
2đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,75đ
0,75đ


0,25đ
0,5đ
0,25đTỔNG : 5 câu

10đ 


 PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       -----------------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013

                            MÔN : VẬT LÍ 8

 THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

       ĐỀ SỐ 1

 

Câu 1 (2 điểm). Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và kí hiệu nhiệt lượng . Nhiệt lượng mà một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Câu 2 (3 điểm). Trình bày khái niệm về các hình thức truyền nhiệt ?.

Câu 3 (2 điểm). Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng của vật và cho ví dụ minh họa cho mỗi cách .

Câu 4 (1 điểm). Nhỏ một giọt mực xanh vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ nước trong cốc đã có màu xanh .Hãy giải thích tại sao ?

Câu 5 (2 điểm) . Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội đi từ 100oC xuống 30oC. Hỏi :

a)     Nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?(1đ)

b)    Nước  nóng thêm bao nhiêu độ ? (1đ)

      Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng 380J/kg.K và của nước là 4200J/ kg.K.

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA THẠNH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             ------------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013

                    MÔN : VẬT LÍ 8

 

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1.

  - Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt .

  - Kí hiệu : Q

  - Nhiệt lượng mà một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố : khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật .

Câu 2.

  - Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.

  - Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng và chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

  - Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

Câu 3.

    Có 2 cách thay đổi nhiệt năng của vật:

      + Thực hiện công : cọ xát miếng đồng vào mặt bàn, ta thấy miếng đồng nóng lên .

      + Truyền nhiệt: Thả một thìa bằng nhôm vào cốc nước nóng ta thấy thìa nóng lên .

Câu 4.

       Do hiện tượng khuếch tán mà các phân tử mực và phân tử nước hòa trộn vào nhau làm cho cốc nước có màu xanh .

Câu 5.

    Tóm tắt:

m1= 0,6kg

c1 = 380 J/ kg.K

t1 = 1000C

t = 300C

m2 = 200g=0,2kg

c2 = 4200 J/kg.K

Q2 ?

t ?

Giải:

              a)Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:

                     Q1 = m1.c1.( t1 - t )

                       = 0,6.380.(100 - 30 )

                       =   15960  (J)

                Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:

                  Q2 = Q1 = 15960 (J)

            b) Độ tăng nhiệt độ của nước:

 

0,5đ

0,5đ

 

 

 

1đ

 

0,5đ

0,75đ

 

0,75đ

 

 

 

0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

 

 

 

0,25đ

 


                Q2 = m2.c2. t

                Suy ra t = = = 19 (oC)

                t = 19oC

               Đáp số: Q­2 =  15960 J ; t = 19oC

 

 

1đ

 

 

 

TỔNG : 5 câu

 

 

10đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU