Đề thi học kì 2

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-01 18:06:54 Tác giả Lệ Nguyễn Thị loại .docx kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG HÒA Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 5 - ĐỀ 1 NĂM HỌC 2017-2018 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG  HÒA                                          
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 5 - ĐỀ 1
NĂM HỌC 2017-2018
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác và đấu tranh thống nhất đất nước(1954- 1975)
Số câu
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Số điểm
2,0
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
Câu số
1,2
 
 
 
 
 
 
 
1,2
 
2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước
( từ 1975 đến nay)
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
Số điểm
 
 
1,0
 
 
 
 
1,0
1,0
1,0
Câu số
 
 
3
 
 
 
 
5
3
5
3. Các nước láng giềng của Việt Nam
Số câu
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Số điểm
1,0
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
Câu số
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
4.Châu Âu. Châu Phi
Số câu
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
1,0
 
 
 
 
 
1,0
 
Câu sô
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
5.Châu Mĩ Các đại dương trên thế giới
Số câu
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0
 
 
 
1,0
 
Câu số
 
 
 
 
     3
 
 
 
3
 
6.Lịch sử địa phương
Số câu
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0
 
 
 
1,0
 
Câu số
 
 
 
 
4
 
 
 
4
 
7.Địa lí địa phương
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
1,0
Câu số
 
 
 
 
 
 
 
5
 
5
 
Tổng
Số câu
   3
 
    2
 
3
 
 
2
8
2
Số điểm
   3
 
    2
 
3
 
 
2
8
2
 
 
 
 

TRƯỜNG TH HƯNG HÒA 
TÊN : …………………………..……..
LỚP:   ……………….
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2/ NH: 2017 – 2018
MÔN:LỊC SỬ – ĐỊA LÍ ( Đ 1 )
Thời gian làm bài: 40 phút
GIÁM THỊ 
 
 
 
ĐIỂM
 
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
PHẦN I: MÔN LỊCH SỬ (5 điểm)
1:Khoanh vào kết quả đúng (1đ) 
Câu 1
a ) “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào ?
A.Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967                  B.Đêm 30 tết Mậu Thân 1968
C.Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969                              D.Đêm 30 tết Canh Tuất 1970
 
b) Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ?
     A. Ngày 17 – 1 – 1961    C.  Ngày 17 – 1 – 1960
     B. Ngày 11 – 7 – 1961   D.  Ngày 11 – 7 – 1960
 
Câu2. a) Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích: (1đ) 
     A. Miền Nam tiếp tế cho miền Bắc.              B. Miền Bắc đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam.
     C.Thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.           
     D. Cả B và C đúng.
 
         b)  Vì sao Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam ?
A.Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam
B.Vì Mĩ muốn rút quân về nước
C.Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam – Bắc trong những năm 1972.
D.Vì Mĩ thương nhân dân ta.

 
Câu3.Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau: (1đ) .
 
 Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc.............. còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng..................................................., vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời……………….cho miền Nam.
 
 Câu4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp
 
A. Sơn mài .
 
 
 
1. ở Lái Thiêu ,Tân Phước Khánh ,Chánh Nghĩa.
B. Gốm .
2. ở Tương Bình Hiệp
C. Chạm trổ ,điêu khắc . 
3. ở  Phú Cường ,Phú Thọ ,Thủ Dầu Một .
 
Câu5.Em hiểu câu : “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta” như thế nào? (1đ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN II: MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
 
Câu1. a) Các nước láng giềng của Việt Nam là?
          A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia               B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
          C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.        D.Lào, Thái lan, Campuchia
          b) Châu lục có số dân đông nhất thế giới :
A. Châu Á.                     C. Châu Phi.
B. Châu Âu .                               D. Châu Mĩ.
 
Câu2. a) Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
                 A.Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.
                 B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.
                  C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.
                D. Vì châu Phi nằm gần biển.
 
             b) Châu Âu nằm ở đới khí hậu  :

A. Nhiệt đới.      B. Hàn đới .             C. Ô n đới           D. Xích đạo.
 
Câu 3  . Nối  cột A với cột B sao cho thích hợp (1 điểm)
 
               Cột A       Cột B
 
 
 
 
 
 
 
Câu4.Chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ chấm sau:
 Châu Âu nằm ở phía .................... châu Á, có khí hậu .................................. Đa số dân cư châu Âu là người da ................................ Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế .........................................
 
Câu 5.Em hiểu biết gì về huyện Bàu Bàng ? ( về vị trí dịa lí lí ,dân số , kinh tế ...)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2/ NH: 2017 – 2018
MÔN:LỊC SỬ – ĐỊA LÍ ( Đ 1 )

Thời gian làm bài: 40 phút
Đáp án và biêu điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Phần Lịch sử
Câu 1 : (1 đ)  a) ý B              b) ý C
Câu 2: (1 đ)   a) ý D              b) ý C
Câu 3: (1 đ)
            A nối với 2
            B nối với 1
            C nối với 3
Câu 4: (1 đ)   Mĩ – chủ nghĩa xã hội- chi viện
Câu 5: (1 đ) Ngày 30- 4 năm 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử.Đất nước ta được thống nhất và độc lập.
 
Phần Địa lý
Mỗi ý đúng đạt 0,5 đ
Câu 1: (1 đ)  a ) ý- A                b) ý - A
Câu 2: (1 đ) a) ý- C                 b) ý-  B
Câu 3: (1 đ) mỗi ý đúng đạt 0,25 đ
Nối 1 với c
Nối 2 với d
Nối 3 với b
Nối 4 với a
 
Câu 4(1 đ):  tây – ôn hòa –trắng- phát triển ( mỗi câu đúng 0,25 đ)
Câu 5: (1 đ) (các em có thể trả lời như sau hoặc có thêm các ý đúng về Bàu Bàng đều được )
    Bàu Bàng là một  huyện  phía Bắc của Tỉnh Bình Dương  có diện tích 339,17 km vuông , dân số khoảng 82177 người .Là một huyện mới tách ra từ huyện Bến Cát  nhưng có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn về công nghiệp và dịch vụ , nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Nguồn:Lệ Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngD1ma_tran_de_thi_HK__2_su_dia_20172018.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
m2440q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-01 18:06:54
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 12
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 24

 • thi học kì 2 đề 2
  Tin học 11
  thi học kì 2 đề 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2014

  Xem: 0

 • DE THI THI HOC KI 2
  Hóa học 12
  DE THI THI HOC KI 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 236

 • DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2
  Tiếng Anh 11
  DE THI HOC KI 2 LAN 2 DE 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Ngữ văn 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Toán học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0