Đề thi học kì I-khối 12 (2017-2018)

đề thi Địa lí Địa lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-01-06 21:42:07 Tác giả Luân Lưu Đinh loại .doc kích thước 0.20 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT …………… KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN ĐỊA LÍ 12-GDPT Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề có 40 câu) (Đề có 4 trang) Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Câu 1: Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của A. lượng mưa. B. sinh vật. C. khí hậu. D. đất đai. Câu 2: Ý nào dưới đây không chính xác về quá trình feralit? A. Tính chất đất chua vì các chất badơ (Ca2+, Mg2+, K+ )

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
SỞ GD&ĐT …….
TRƯỜNG THPT ……………
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN ĐỊA LÍ 12-GDPT
 Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề có 40 câu)
 

(Đề có 4 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1: Sự hình thành ba đai cao trước hết là do sự thay đổi theo độ cao của
 A. lượng mưa. B. sinh vật. C. khí hậu. D. đất đai.
Câu 2: Ý nào dưới đây không chính xác về quá trình feralit?
 A. Tính chất đất chua vì các chất badơ (Ca2+, Mg2+, K+ ) hòa tan bị rửa trôi.
 B. Là quá trình hình thành đất diễn ra chủ yếu ở vùng đồi núi thấp nước ta.
 C. Diễn ra trong điều kiện nhiệt ẩm cao, rửa trôi mạnh, tạo ra lớp đất dày.
 D. Có sự tích tụ oxit sắt và ôxit đồng tạo ra màu vàng thau của đất.
Câu 3: Loại đất nào đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và cận xích đạo gió mùa nước ta?
 A. Đất badan.  B. Đất feralit. C. Đất phù sa. D. Đất mùn thô.
Câu 4: Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo Bắc – Nam của nước ta là do sự phân hóa của
 A. đất đai. B. địa hình. C. khí hậu. D. sinh vật
Câu 5: Khí hậu của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có đặc điểm
 A. mưa nhiều, độ ẩm tăng. B. mưa ít, độ ẩm giảm.
 C. mưa ít, độ ẩm tăng. D. mưa nhiều, độ ẩm giảm.
Câu 6: Biểu hiện nào không thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?
 A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.   B. Tổng lượng bức xạ Mặt Trời lớn.
 C. Tổng số giờ nắng từ 1400 – 3000 giờ/năm.  D. Độ ẩm không khí cao > 80%.
Câu 7: Trong rừng xuất hiện các loài thú có lông dày, các loài chim di cư…là đặc điểm sinh vật của đai
 A. ôn đới gió mùa trên núi. B. nhiệt đới gió mùa chân núi.
 C. cận nhiệt đới gió mùa trên núi. D. cận nhiệt đới gió mùa chân núi.
Câu 8: Đâu là điểm khác nhau cơ bản giữa khí hậu Nam Bộ với Tây Nguyên?
 A. Nam Bộ có khí hậu nóng và điều hòa hơn.    B. Nam Bộ có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.
 C. Tây Nguyên có mưa lệch sang thu đông.    D. Nam Bộ có hai mùa mưa khô đối lập.
Câu 9: Nhận định nào dưới đây không thuộc đặc trưng cơ bản của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
 A. Đồi núi thấp chiếm ưu thế.
 B. Thềm lục địa có tiềm năng dầu khí lớn nhất cả nước.
 C. Có mùa đông lạnh điển hình nhất nước ta.
 D. Hướng nghiêng chung của địa hình là tây bắc - đông nam.
Câu 10: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm Việt Nam là
 A. rừng gió mùa nửa rụng lá.  B. rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
 C. rừng gió mùa thường xanh.  D. rừng thưa khô rụng lá.
Câu 11: Thời gian gió mùa đông bắc thổi vào nước ta từ tháng
 A. 1 đến 4.  B. 5 đến 10.  C. 11 đến 4 năm sau. D. 9 đến 12
Câu 12: Gới hạn phía Bắc của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là
 A. dãy Hoành Sơn. B. dãy Bạch Mã. C. đèo Ngang. D. đèo Hải Vân.
Câu 13: Nhận định nào dưới đây không chính xác về đai ôn đới gió mùa trên núi?
 A. Có độ cao từ 2600m trở lên.  B. Quanh năm nhiệt độ dưới 15 0 C.
 C. Chỉ xuất hiện ở miền Bắc. D. Chủ yếu là đất feralit có mùn.
Câu 14: Sự khác nhau về thiên nhiên ở vùng núi nước ta theo hướng Đông – Tây chủ yếu là do
 A. tác động gió mùa và hướng núi. B. hướng nghiêng địa hình.
 C. độ cao của núi. D. tác động của Biển Đông.
Câu 15: Biểu hiện rõ của sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao là qua các thành phần
 A. thỗ nhưỡng,sinh vật, lượng mưa. B. khí hậu, thỗ nhưỡng, sông ngòi.
 C. khí hậu, sinh vật, sông ngòi. D. khí hậu, thổ nhưỡng, sinh vật.
Câu 16: Ý nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc điểm sông ngòi dày đặc ở nước ta?
 A. Dọc bờ biển cứ 20 km lại gặp một cửa sông.
Trang 1/4


 B. Sông ngòi nước ta chứa một lượng nước lớn.
 C. Tổng lượng cát bùn vận chuyển ra biển Đông hàng năm rất lớn.
 D. Sông ngòi nước ta nhiều, phần lớn là sông nhỏ.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết trong các cao nguyên sau, cao nguyên nào không thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
 A. Lâm Viên. B. Mộc Châu. C. Mơ Nông. D. Di Linh.
Câu 18: Rừng có cấu trúc nhiều tầng với 3 tầng cây gỗ, có cây cao tới 30 - 40m là đặc trưng của
 A. hệ sinh thái xa van, truông, cây bụi.
 B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
 C. hệ sinh thái rừng thường xanh trên đá vôi.
 D. hệ sinh thái rừng thưa nhiệt đới khô.
Câu 19: Càng về phía Nam thì
 A. nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm.  B. biên độ nhiệt năm càng tăng.
 C. nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm.  D. nhiệt độ trung bình năm càng tăng.
Câu 20: Miền tự nhiên duy nhất có đủ 3 đai cao ở Việt Nam là 
 A. miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. B. miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
 C. miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. D. miền núi Trường Sơn Bắc.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 12 và trang 6-7, cho biết khu vực nào dưới đây của nước ta có đai ôn đới gió mùa trên núi?
 A. Đông Bắc. B. Tây Bắc. C. Trường sơn Nam. D. Trường Sơn Bắc.
Câu 22: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH (0C)
Địa điểm
Nhiệt độ trung bình năm
Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất
Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất
Hà Nội
23.5
16.4 (tháng I)
28.9 (tháng VII )
TP.Hồ Chí Minh
27.1
25.7 (tháng XII )
28.9 (tháng IV )

Nhận xét nào sau đây chưa đúng theo bảng số liệu trên?
 A. Nền nhiệt của Hà Nội cao hơn TP.Hồ Chí Minh.
 B. Biên độ nhiệt trung bình năm của Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.
 C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất của Hà Nội thấp do gió mùa đông bắc.
 D. Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất bằng nhau do có Mặt Trời lên thiên đỉnh.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trạm khí tượng nào mưa nhiều vào thu – đông?
 A. Cần Thơ. B. Đà Lạt. C. Nha Trang. D. Hà Nội.
Câu 24: Nguyên nhân gây mưa lớn vào mùa hạ cho cả hai miền Nam và Bắc nước ta là
 A. gió mùa đông Bắc và gió mùa mùa hạ.  B. gió mùa mùa hạ và dải hội tụ nhiệt đới.
 C. gió Tín Phong và gió mùa mùa hạ.   D. gió mùa mùa hạ và bão nhiệt đới.
Câu 25: Động vật nào sau đây không tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta?
 A. Thú lớn (voi, hổ, báo ...). B. Thú có móng vuốt.
 C. Thú có lông dày (gấu, chồn...). D. Trăn, rắn cá sấu.
Câu 26: Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiết là những trở ngại lớn của miền
 A. Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.  B. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
 C. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. D. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Câu 27: Cho biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội.
Trang 1/4


Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm khí hậu Hà Nội?
 


 
 A. Lượng mưa tháng cao nhất gấp 16 lần tháng thấp nhất.
 B. Lượng mưa trung bình năm trên 1700mm.
 C. Biên độ nhiệt trung bình năm khoảng 12,50C.
 D. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22,50C.
Câu 28: Cho bảng số liệu sau: LƯỢNG MƯA VÀ CÂN BẰNG ẨM MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm
Lượng mưa (mm)
Cân bằng ẩm (mm)
Hà Nội
1676
+687
Huế
2868
+1868
TP.Hồ Chí Minh
1931
+245

Để thể hiện lượng bốc hơi của các địa điểm theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 A. cột ghép. B. đường. C. kết hợp. D. cột đơn.
Câu 29: Nguyên nhân quan trọng nào dẫn đến Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không có đai ôn đới gió mùa trên núi?
 A. Nằm kề vùng biển ấm rất rộng. B. Không có gió mùa Đông Bắc.
 C. Vị trí nằm gần xích đạo. D. Không có núi cao trên 2.600m.
Câu 30: Dải đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?
 A. Thiên nhiên trù phú, thay đổi theo mùa. B. Tiếp giáp với thềm lục địa rộng, nông.
 C. Mở rộng với các bãi triều thấp phẳng. D. Các cồn cát, đầm phá khá phổ biến.
Câu 31: Đai cao nào chiếm diện tích lớn nhất nước ta?
 A. Đai cận nhiệt đới gió mùa chân núi.  B. Đai ôn đới gió mùa trên núi.
 C. Đai nhiệt đới gió mùa chân núi.  D. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.
Câu 32: Điều nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống?
 A. Dễ dàng tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.
 B. Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái.
 C. Mùa mưa thừa nước ảnh hưởng đến năng suất, sinh mạng.
 D. Thuận lợi cho việc bảo quản nông sản và máy móc, thiết bị.
Câu 33: Hiện tượng đất trượt, đá lở là biểu hiện của
 A. địa hình caxtơ. B. địa hình bị xâm thực mạnh.
 C. địa hình bị chia cắt. D. địa hình bồi tụ.
Câu 34: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ít ảnh hưởng tới ngành sản xuất nào trong các ngành dưới đây?
 A. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. B. Du lịch và xây dựng.
 C. Công nghiệp chế biến. D. Khai thác và rồng rừng.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết con sông nào sau đây không chảy theo hướng tây bắc-đông nam?
 A. Sông Gâm. B. Sông Hồng. C. Sông Cả. D. Sông Mã.
Trang 1/4


Câu 36: Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta?
 A. Diện tích vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền.
 B. Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu.
 C. Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.
 D. Thềm lục địa phía bắc và phía nam có đáy nông mở rộng.
Câu 37: Cho bảng số liệu sau: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm
Nhiệt độ trung
bình tháng I ( oC)
Nhiệt độ trung bình tháng VII ( oC)
Nhiệt độ trung bình năm ( oC )
Lạng Sơn
13.3
27.0
21.2
Hà Nội
16.4
28.9
23.5
Vinh
17.6
29.6
23.9
Huế
19.7
29.4
25.1
Quy Nhơn
23.0
29.7
26.8
Tp. Hồ Chí Minh
25.8
27.1
26.9

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng về nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm?
 A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
 B. Nhiệt độ trung bình tháng I ít chênh lệch giữa miền Nam-Bắc.
 C. Nhiệt độ trung bình tháng I giảm dần từ Bắc vào Nam.
 D. Nhiệt độ trung bình tháng VII tăng dần từ Bắc vào Nam.
Câu 38: Đặc trưng khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là
 A. nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.   B. ôn đới gió mùa, có mùa đông lạnh.
 C. cận xích đạo gió mùa, có mùa đông lạnh.  D. cận nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.
Câu 39: Cho biểu đồ:
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
 


 
 A. Nhiệt độ, lượng mưa trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
 B. Nhiệt độ và độ ẩm trung bình năm ở một số địa điểm của nước ta.
 C. Lượng mưa và cân bằng ẩm trung bình năm ở một số địa điểm của nước ta.
 D. Lượng mưa và lượng bốc hơi trung bình năm ở một số địa điểm của nước ta.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết trong các dãy núi sau, dãy núi nào thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
 A. Con Voi. B. Hoành Sơn. C. Bạch Mã. D. Hoàng Liên Sơn.
------ HẾT ------
Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Viêt Nam khi làm bài.
Trang 1/4


Nguồn:Luân Lưu Đinh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì I-khối 12 (2017-2018)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde_080.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4p7x0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-01-06 21:42:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề thi học kì I-khối 12 (2017-2018)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan