Đề thi Học kì I - Môn Tiếng Anh 8 đề thi Tiếng Anh 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 90       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zxltuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/12/2009 7:45:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
90

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Listening5
2.5


5
2.5

II. Reading


5
2.55
2.5

III. Language focus

5
2.5
5
2.5

IV. Writing

5
2.5
5
2.5

Tổng
5
2.5
10
5.0
5
2.5
20
10


KIEN LUONG EDUCATION DEPARTMENT
PHU MY SECONDARY SCHOOL
THE FIRST SEMESTER TEST
Grade 8
Mark
Teacher’s conment
I/Listen to the conversation and decide which are co
ect order to cook the “Special Chinese Fried Rice “ (2.5 ms)
fry the garlic and the green peppers
put the rice and a teaspoon of salt in
put the ham and the peas in
put the little oil into the pan
use the big pan
II/ Read the text then circle the best opinion (A, B or C) to answer the questions ( 2.5 ms )
Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. Bell is best known for his invention of the telephone.
Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiment and finally came up which a device which they first intriduced in 1876. Bell said on the telephone: “Mr. Watson. Come here. I want you”. This was the first telephone message.
The first telephone company, Bell telephone company, was founded on July 9, 1877.
Where was Alexander Graham Bell born?
On march 3,1847
In March 3, 1847
March 3, 1847
Where was he born?
In America
In Edinburgh,Scotland
In Canada
What was his invention?
Mobile phone
Fax machine
Telephone
Who was Bell’s assistant?
Thomas Watson
Pitago
He worked himself
When was the first telephone company founded?
In 1875
In 1876
In 1877
III/ Put the co
ect form of the ve
sin
ackets( 2.5ms)
Na (be) (1)…………....new to the neiborhood. She and her family (a
ive) (2)……….…..here last week. So, she (not know) (3)…….…………what to do and where to go on the weekend. Nam gave her a help because he (live) (4)………………..here for about 10 years. They will (go) (5)…………….to the soccer match on this weekend.
IV/ Write a notice about the English Speaking Contest below (2.5 ms)
The school English Speaking Club is going to hold a Speaking Contest to cele
ate the Tet holiday. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.
ANSWER KEY
I/ Listening
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
5-4-1-3-2
Tapescript
Lan: Can I help you cook dinner, Mom?
Mrs. Tu: Sure. You can cook the Special Chinese Fred Rice for me. Use the big pan, please.
Lan: Okay. How much oil do I put in?
Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.
Lan: Do I put the ham and the peas in now?
Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and the teaspoon of salt in.
Lan: Yumm! It smells delicious
II/ Reading
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
1.A 2.B 3.C 4.A 5.C
III/ Language focus
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
1. is 2. a
ived 3. doesn’t know 4. had lived 5. go
IV/ Writing
Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ
(Suggestion)
The School English Speakibg Clu
HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE TET HOLIDAY
Date: December 20 Time: 7.30 pm to 10.0 pm
Place: Hall 204, Building G
Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG ANH 8 – Năm học 2008 - 2009

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I. Listening

 

 

 

5

2.5

 

 

5

2.5

II. Reading

 

 

5

2.5

 

 

 

5

2.5

III. Language focus

 

5

2.5

 

 

 

 

5

2.5

IV. Writing

 

 

 

 

 

5

2.5

5

2.5

Tổng

5

2.5

10

5.0

5

2.5

20

10

 

KIEN LUONG EDUCATION DEPARTMENT

PHU MY SECONDARY SCHOOL

THE FIRST SEMESTER TEST

Grade 8

Mark

Teacher’s conment

 

 

I/Listen to the conversation and decide which are correct order to cook the “Special Chinese Fried Rice (2.5 ms)

 1. fry the garlic and the green peppers
 2. put the rice and a teaspoon of salt in
 3. put the ham and the peas in
 4. put the little oil into the pan
 5. use the big pan

II/ Read the text then circle the best opinion (A, B or C) to answer the questions ( 2.5 ms )

      Alexander Graham Bell was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. Bell is best known for his invention of the telephone.

      Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiment and finally came up which a device which they first intriduced in 1876. Bell said on the telephone: “Mr. Watson. Come here. I want you”. This was the first telephone message.

      The first telephone company, Bell telephone company, was founded on July 9, 1877.

 1. Where was Alexander Graham Bell born?
 1. On march 3,1847
 2. In March 3, 1847
 3. March 3, 1847
 1. Where was he born?
 1. In America
 2. In Edinburgh,Scotland
 3. In Canada
 1. What was his invention?
 1. Mobile phone
 2. Fax machine
 3. Telephone
 1. Who was Bell’s assistant?
 1. Thomas Watson
 2. Pitago
 3. He worked himself
 1. When was the first telephone company founded?
 1. In 1875
 2. In 1876
 3. In 1877

III/ Put the correct form of the verbsin brackets( 2.5ms)

      Na (be) (1)…………....new to the neiborhood. She and her family (arrive) (2)……….…..here last week. So, she (not know) (3)…….…………what to do and where to go on the weekend. Nam gave her a help because he (live) (4)………………..here for about 10 years. They will (go) (5)…………….to the soccer match on this weekend.

IV/ Write a notice about the English Speaking Contest below (2.5 ms)

      The school English Speaking Club is going to hold a Speaking Contest to celebrate the Tet holiday. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

 

 

ANSWER KEY

I/ Listening

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

                5-4-1-3-2

           Tapescript

      Lan: Can I help you cook dinner, Mom?

      Mrs. Tu: Sure. You can cook the Special Chinese Fred Rice for me. Use the big pan, please.

      Lan: Okay. How much oil do I put in?

      Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the green peppers.

      Lan: Do I put the ham and the peas in now?

      Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and the teaspoon of salt in.

      Lan: Yumm! It smells delicious

II/ Reading

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1.A                     2.B                          3.C                                4.A                                5.C

III/ Language focus

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      1. is                    2. arrived                 3. doesn’t know           4. had lived                    5. go

IV/ Writing

      Tổng số 5 câu.Mỗi câu đúng 0.5đ

      (Suggestion)

      The School English Speakibg Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE TET HOLIDAY

      Date: December 20                                                                       Time: 7.30 pm to 10.0 pm

      Place: Hall 204, Building G

      Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Hoc-ki-I-Mon-Tieng-Anh-8.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)