Đề Thi Học Kì I

đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khác (Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2017-12-31 23:03:49 Tác giả Khương Yến loại .doc kích thước 0.12 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3 Nhóm: TD_QP Mã đề : A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh Khối 12 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3 Nhóm: TD_QP Mã đề : B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Giáo dục quốc ph

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(2 điểm):  Phân tích biện pháp: Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.
Câu2(3 điểm):  Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của quân nhân chuyện nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):  Trách nhiệm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2 điểm):
+ Giáo dục quốc phòng an ninh là bộ phận của giáo dục quốc dân có vai trò quan trọng….
+ Nội dung: Quan triệt quan điểm của chủ nghĩa Mac – LeNin về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc….
+ Đối tượng: Toàn dân
(2.0 điểm)
 

 
0.5đ
0.5đ
Câu 2(3 điểm):
+ Nêu tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam?
*Tổ chức: QĐNDVN của nước CHXHCNVN…..
* Thành phần: - Bộ đội chủ lực.
                  - Bộ đội địa phương.
                  - Bộ đội biên phòng.
 
(2.0 điểm)


+ Quân khu, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì?
* Quân khu: là đơn vị quân sự theo lãnh thổ…..
* Quân đoàn là đợn vị tác chiến chiến dịch chiến thuật…..
1.0điểm
0.5đ
0.5đ
Câu 3(2điểm): 
Gồm: 2 cấp. 8 bậc
Chuẩn úy, Thiếu úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy, Thiếu tá, Trung tá, thượng tá
2.0 điểm


 
Câu 4(3 điểm):
+Sĩ quan QĐNDVN là gì?  
là cán bộ Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVNlự lượng nòng cốt và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, ….….
 
1.0điểm
Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
- Học tập tốt….
- Thực hiện nghiêm chính sách của Đảng và nà nước…
2.0điểm
                                                                                                    GV SOẠN
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 
Câu 1(2 điểm):  Phân tích biện pháp: Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là quân đội và công an.
Câu2(3 điểm):  Nêu hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam.
Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ trong công an nhân dân.
Câu 4(3 điểm):  Nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(2 điểm):
Thành phần: Quân đội, công an và dân quân tự vệ
Phương hướng xây dựng quân đội: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại
Về chính trị: Chấp hành nghiêm chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
(2.0 điểm)
0.5đ
0.5đ
 
1.0đ
Câu 2(3 điểm):
+ Nêu hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam?
- Bộ quốc phòng
- các cơ quan BQP
- các đơn vị BQP
- bộ và ban chỉ huy quân sự
 
(2.0 điểm)
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
+ Quân chủng, binh chủng có chức năng, nhiệm vụ gì?
* Quân chủng là đợn vị hoạt động ở môi trường địa lí nhất định…..
* Binh chủng  là đợn vị tác chiến độc lập…..
1.0điểm
0.5đ
0.5đ
Câu 3(2điểm): 
Gồm: 2 cấp. 7 bậc
Thiếu úy, Trung Úy, Thượng Úy, Đại Úy, Thiếu tá, Trung tá, thượng tá
2.0 điểm


 
Câu 4(3 điểm):
+Sĩ quan QĐNDVN là gì?  
là cán bộ Đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVNlự lượng nòng cốt và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, ….….
 
1.0điểm
Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
- Học tập tốt….
- Thực hiện nghiêm chính sách của Đảng và nà nước…
2.0điểm
                                                                                                    GV SOẠN
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam?
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
Câu2(3 điểm):  Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu3(3 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay phải?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(4 điểm):
Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam?
hs nêu được 6 truyền thống
 
(2 điểm)
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
học sinh phân tích được:
- Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú…
- Phản anh quy luật tồn tại…….
(2 điểm)
Câu 2 (3điểm): 
Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp?
- Năm 1947: Nha công an đươch chẩn chỉnh về tổ chức….
- Năm 1949…..
 
3.0 điểm
 
 
 
Câu 3(3 điểm):
Ý nghĩa động tác Quay phải?
- Chuyển hướng đội hình sang phải nhanh chóng chính xác mà vẫn giữ nguyên vị trí đứng.
 
1.0điểm
Cách thực hiện động tác Quay phải?
- Khẩu lệnh: Bên phải quay
- Động tác: Dùng gót chân phải, mũi bàn chân trái…..
(2.0điểm)
1.0 điểm
1.0 điểm
                                                                                                 GV SOẠN
 
 
 
                                                                                                                        Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Học sinh cần làm gì để phát huy các truyền thống của cha ông trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?
Câu2(3 điểm):  Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp?
Câu2(3 điểm):  Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay Trái?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(4điểm):
Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam?
hs nêu được 6 truyền thống
 
(2 điểm)
học sinh cần:
- ra sức học tập rèn luyện
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể….
(2 điểm)
Câu2(3điểm): 
Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam?
học sinh nêu được:
- Sau cách mạng tháng 8 có tên Vệ Quốc Đoàn.
- Ngày 22/5/1946…..
- Tai ĐHĐB toàn quốc lần 2 năm 1951:……
Thành phần: Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương
 
3.0 điểm
 
 
 
Câu 3(3 điểm):
Ý nghĩa động tác Quay trái?
- Chuyển hướng đội hình sang trái nhanh chóng chính xác mà vẫn giữ nguyên vị trí đứng.
 
1.0điểm
Cách thực hiện động tác Quay trái?
- Khẩu lệnh: Bên phải quay
- Động tác: Dùng gót chân phải, mũi bàn chân trái…..
(2.0điểm)
1.0 điểm
1.0 điểm
                                                                                               GV SOẠN
 
 
 
 
Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
Câu 1(3 điểm):  Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”?
Câu 2(4điểm):  Biên giới quốc gia là gì? Cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền?
Câu 3(3 điểm):  Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước tháo súng?
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(3điểm): Phân tích nội dung “Học tập chính trị quân sự và rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức”?
- Học xong chương trình GDQP-AN…
- Vận dụng kiến thức đã học….
 
(3.0 điểm)
Câu2(4điểm): 
Biên giới quốc gia là gì?
là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó…..
 
1.0 điểm
 
- Biên giới quốc gia được xác định bằng đường…….
3.0 điểm
Câu 3(2 điểm):
Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK
- tác dụng: tiêu diệt sinh lực đich bằng hỏa lực và lê….
- tính năng:…..
 
1.0điểm
Các bướctháo súng? Gồm 7 bước
- Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng
- Tháo ống phụ tùng
- Tháo thông nòng
- Tháo nắp hộp khóa nòng
- Tháo bộ phận đẩy về
- Thái bệ khóa nòng và khóa nòng
- Tháo ông dẫn thoi và ốp lót tay trên
(2.0điểm)
 
                                                                                               GV SOẠN
 
 
 
 
Khương Thị Yến    
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
 
Câu 1(3 điểm):  Phân tích nội dung “Khám sức khỏe và kiểm tra sức khỏe”?
Câu2(4điểm):  Biên giới quốc gia là gì? Cách đánh dấu biên giới quốc gia trên đất liền?
Câu3(3 điểm):  Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK? Các bước lắp súng?
 
HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án
Điểm
Câu 1(3điểm): Phân tích nội dung “Khám sức khỏe và kiểm tra sức khỏe”?
- Khám sức khỏe khi đủ 17
- khám sức khỏe tại nơi cư trú…
- …..
 
(3.0 điểm)
Câu2(4điểm): 
Biên giới quốc gia là gì?
là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó…..
 
1.0 điểm
 
Cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền?
Cách đánh dấu biên giới quốc gia trên đất liền?
có 3 cách:
- Ghi vào tài liệu sử sách
- Mốc quốc giới.
- Dùng đường phát quang
3.0 điểm
 
Câu 3(2 điểm):
Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK
- tác dụng: tiêu diệt sinh lực đich bằng hỏa lực và lê….
- tính năng:…..
 
1.0điểm
Các bước tháo súng? Gồm 7 bước
- Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.
- Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng.
- Lắp bộ phận đẩy về
- Lắp nắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng.
- Lắp thông nòng.
- Lắp ống phụ tùng.
- Lắp hộp tiếp đạn
(2.0điểm)
 
                                                                                                     GV SOẠN
 
 
 
Khương Thị Yến
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(3 điểm):  Phân tích nôi dung: Xây dựng tiềm lực kinh tế. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu hệ thống tổ của các cơ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bộ quốc phòng, quân chủng có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):  Vị trí, chức năng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 
Câu 1(3 điểm):  Phân tích nôi dung: Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu hệ thống tổ chức của các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân chủng, tổng cục chính trị có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân.
Câu 4(3 điểm):  Nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
Câu 1(3 điểm):  Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang tập hợp có mấy bước, nêu tên và khẩu lệnh từng bước? phân tích bước 1.
Câu 2(2điểm):  Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 3(2 điểm):  Nêu nguyên tắc và biện pháp cố định đường biên giới quốc gia của Việt Nam?
Câu 4(3 điểm):  Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK?
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 11
 
 
Câu 1(3 điểm):  Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang tập hợp có mấy bước, nêu tên và khẩu lệnh từng bước? phân tích bước 2.
Câu2(2điểm):  Nghĩa vụ của quân nhân dự bị khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 3(2 điểm):  Nêu nguyên tắc và biện pháp cố định biên giới quốc gia của các nước trên thế giới.
Câu4(3 điểm):  Nêu tác dụng và tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK?
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam?
Tại sao trong lịch sử dân tộc quá trình dựng nước phải đi đôi với quá trình giữ nước và nó đã trở thành một truyền thống, truyền thống đó được thể hiện ntn?
Câu2(3 điểm):  Nêu thời kì phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu3(3 điểm): Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay phải?
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 10
 
Câu 1(4 điểm):  Nêu các truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Học sinh cần làm gì để phát huy các truyền thống của cha ông trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?
Câu2(3 điểm):  Nêu quá trình hình thành của Công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Thực dân Pháp?
Câu2(3 điểm):  Ý nghĩa, cách thực hiện động tác Quay Trái?
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(3 điểm):  Phân tích nôi dung: Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu hệ thống tổ của công annhân dân Việt Nam.
Tổng cục hậu cần, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì trong hoạt động chung của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):  Nêu quyền hạn của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 
Câu 1(3 điểm):  Phân tích nôi dung: Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam.
Binh chủng, tổng cục kỹ thuật có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân.
Câu 4(3 điểm):  Trách nhiệm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 

Câu 1(3 điểm):  Phân tích nôi dung: Xây dựng tiềm lực kinh tế. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu hệ thống tổ của công an nhân dân Việt Nam.
Tổng cục hậu cần, quân đoàn có chức năng, nhiệm vụ gì trong hoạt động chung của quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Câu 4(3 điểm):  Quyền hạn của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3
Nhóm: TD_QP
Mã đề : B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối 12
 
Câu 1(3 điểm):  Phân tích nội dung: Xây dựng thế trận nền quốc phòng toàn dân, an  ninh nhân dân. Lấy ví dụ minh họa.
Câu2(2 điểm):  Nêu hệ thống tổ chức của các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân chủng, tổng cục chính trị có chức năng, nhiệm vụ gì?
Câu 3(2 điểm): Nêu hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân.
Câu 4(3 điểm):  Nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
 Học sinh có trách nhiệm như thế nào xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội và công an nhân dân?
 
 

Nguồn: Khương Yến

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi học kì I
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngngan_hang_deHKI.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
cm4x0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-31 23:03:49
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
đề thi Đề thi học kì I

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • DE THI HOC HOC KI I
  Sinh học 6
  DE THI HOC HOC KI I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2015

  Xem: 0

 • đề thi hóc học kì I
  Hóa học 10
  đề thi hóc học kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2011

  Xem: 6

 • đê thi hoc ki I
  Lịch sử 9
  đê thi hoc ki I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2013

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KÌ I
  Sinh học 12
  ĐỀ THI HỌC KÌ I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 10

 • Đề thi học kì I
  Ngữ văn 9
  Đề thi học kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2009

  Xem: 4

 • 15 ĐỀ THI HỌC KÌ I
  Vật lý 8
  15 ĐỀ THI HỌC KÌ I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KI I 2018
  Vật lý 11
  ĐỀ THI HỌC KI I 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • de thi hoc ki I
  Sinh học 10
  de thi hoc ki I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 83

 • Đề thi học kì I (3đề)
  Địa lý 11
  Đề thi học kì I (3đề)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2010

  Xem: 94

 • Đề Thi Học Kì I 2014
  Lịch sử 12
  Đề Thi Học Kì I 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2014

  Xem: 0