đề thi hsg cấp trường

đề thi Sưu tầm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 240       6      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
9csgxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2011 11:03:27 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
6
Lần tải
240
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD&ĐT ĐAKLAK TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ NẢM HỌC 2011-2012 Câu 1: (5 điểm) Vào ngày 15/4 và ngày 20/7 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các vĩ độ nào? Xác định,xem chi tiết và tải về Đề thi đề thi hsg cấp trường, Đề Thi Sưu Tầm , Đề thi đề thi hsg cấp trường, doc, 1 trang, 0.08 M, Sưu tầm chia sẽ bởi Nga Lưu Thị Thanh đã có 240 download

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-hsg-cap-truong.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD&ĐT ĐAKLAK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ NẢM HỌC 2011-2012
Câu 1: (5 điểm)
Vào ngày 15/4 và ngày 20/7 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các vĩ độ nào? Xác định tọa độ địa lí của thành phố A (biết vào ngày hạ chí góc nhập xạ của Mặt Trời lúc giữa trưa là 81015’ và 18h30’ trong khi giờ GMT là 11h10’ ) và thành phố B (biết vào ngày đông chí góc nhập xạ của Mặt Trời lúc giữa trưa là 58003’ và 12h40’ trong khi giờ GMT là 3h40’ ? (3điểm)
Một máy bay cất cánh tại sân bay Hà Nội lúc 0 giờ ngày 1/3/2012 đến Luân Đôn sau 9 giờ bay. Lúc máy bay hạ cánh xuông Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ và ngày mấy tại các địa điểm sau:(2 điểm)
Vị trí
Mat-cơ-va
Tô-ki-ô
Oa-sinh-tơn
Lốt-an-giơ-let

Kinh độ
450Đ
1350Đ
750T
1200T

Giờ
?
?
?
?

Ngày
?
?
?
?

Câu 2: ( 2 điểm): Cho bảng số liệu:
Giá tri xuấ nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm
(Đơn vị: Tỉ đồng)

Năm
1990
1995
2000
2001
2004

Xuất khẩu
287,6
443,1
479,2
403,5
565,7

Nhập khẩu
235,4
335,9
379,5
349,1
454,5


Tính cán cân xuất – nhập khẩu của Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2004 ?(0,5điểm)
Nêu các dạng biểu đồ có thể vẽ được theo: không cần vẽ (1,5 điểm )
* Cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm 1990,1995, 2001 và 2004
* chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2004?
* Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản thời kì 1990 - 2004
Câu 3. (4 điểm )
a. Hoạt động của gió mùa đã tác động như thế nào đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta ?
. Vùng núi nào ở Việt Nam có địa hình ảnh hưởng lớn nhất đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta? Hãy làm sáng tỏ nhận định đó của em!
Câu 4. (4,5 điểm )
Dựa vào atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy cho biết:
Kể tên các hệ thống sông tiêu biểu ở các khu vực: sườn Tây dãy Trường Sơn Nam, sườn Đông dãy Trường Sơn Nam và khu vực dãy Trường Sơn Bắc (mỗi khu vực 2 hệ thống sông tiêu biểu )
Mùa lũ và mùa cạn của sông ngòi các khu vực trên ( liệt kê 2-3 tháng) ? giải thích tai sao ?
Câu 5. (4,5 điểm )
ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta (1,5đ)
So sánh đặc điểm khác nhau về khí hậu giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam ? (2đ)
Đặc điểm thiên nhiên vùng đồi núi nước ta ? (1đ)
Ghi chú: HSchỉ được sử dụng atlat địa lý Việt Nam, các tài liệu khác không được sử dụng
SỞ GD&ĐT ĐAKLAK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ NẢM HỌC 2011-2012
( ĐÁP ÁN )
Câu 1: (5 điểm)
a. Vào ngày 15/4 và ngày 20/7 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các vĩ độ nào? Xác định ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các điểm cực ở Việt Nam theo vĩ độ địa lí?
Ngày 15/4: 60 18’ 20’’ = 0,5đ
Ngày 20/7: 15 0 23’16’’ =0,5đ
Thành phố A: 140 45’B và 110Đ 1đ đúng cả kinh độ lẫn vĩ độ
Thành phố B: 90 30’B và 105 0Đ = 1đ ( nêu đúng 1 trong 2 không có điểm )
.Một máy bay cất cánh tại sân bay Hà Nội lúc 0 giờ ngày 1/3/2012 đến Luân Đôn sau 9 giờ bay. Lúc máy bay hạ cánh xuông Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ và ngày mấy tại các địa điểm sau:(2 điểm)
Vị trí
Mat-cơ-va
Tô-ki-ô
Oa-sinh-tơn
Lốt-an-giơ-let

Kinh độ
450Đ
1350Đ
750T
1200T

Giờ
5h
11h
 21h
18h

Ngày
1/3
1/3
29/2
29/

 SỞ GD&ĐT ĐAKLAK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ NẢM HỌC 2011-2012

 

Câu 1: (5 điểm)

 1. Vào ngày 15/4 và ngày 20/7 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các vĩ độ nào? Xác định tọa độ địa lí của thành phố A (biết vào ngày hạ chí góc nhập xạ của Mặt Trời lúc giữa trưa là 81015’ và 18h30’ trong khi giờ GMT là 11h10’ ) và thành phố B (biết vào ngày đông  chí góc nhập xạ của Mặt Trời lúc giữa trưa là 58003 và 12h40’ trong khi giờ GMT là 3h40? (3điểm)
 2. Một máy bay cất cánh tại sân bay Hà Nội lúc 0 giờ ngày 1/3/2012 đến Luân Đôn sau 9 giờ bay. Lúc máy bay hạ cánh xuông Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ và ngày mấy tại các địa điểm sau:(2 điểm)

 

Vị trí

Mat-cơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Lốt-an-giơ-let

Kinh độ

450Đ

1350Đ

750T

1200T

Giờ

?

?

?

?

Ngày

?

?

?

?

Câu 2: ( 2 điểm): Cho bảng số liệu:

   Giá tri xuấ nhập khẩu của Nhật Bản qua  các năm

     (Đơn vị: Tỉ đồng)

 

Năm

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

 

 1. Tính cán cân xuất – nhập khẩu của Nhật Bản  từ năm 1990 đến năm 2004 ?(0,5điểm)
 2. Nêu các dạng biểu đồ có thể vẽ được theo: không cần vẽ (1,5 điểm )

* Cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm 1990,1995, 2001 và 2004

* chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2004?

* Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản thời kì 1990 - 2004

 Câu 3. (4 điểm )

a. Hoạt động của gió mùa đã tác động như thế nào đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta ?

b. Vùng núi nào ở Việt Nam có địa hình ảnh hưởng lớn nhất đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta? Hãy làm sáng tỏ nhận định đó của em!

Câu 4. (4,5 điểm ) 

Dựa vào atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy cho biết:

 1. Kể tên các hệ thống sông tiêu biểu ở các khu vực: sườn Tây dãy Trường Sơn Nam, sườn Đông dãy Trường Sơn Nam và  khu vực dãy Trường Sơn Bắc (mỗi khu vực 2 hệ thống sông tiêu biểu )
 2. Mùa lũ và mùa cạn của sông ngòi các khu vực trên ( liệt kê 2-3 tháng) ? giải thích tai sao ?

Câu 5. (4,5 điểm )

 1. ảnh  hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta (1,5đ)
 2. So sánh đặc điểm khác nhau về khí hậu giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam ? (2đ)
 1. Đặc điểm thiên nhiên vùng đồi núi nước ta ? (1đ)

Ghi chú: HSchỉ được sử dụng atlat địa lý Việt Nam, các tài liệu khác không được sử dụng

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT ĐAKLAK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ NẢM HỌC 2011-2012

( ĐÁP ÁN )

 

Câu 1: (5 điểm)

a. Vào ngày 15/4 và ngày 20/7 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các vĩ độ nào? Xác định ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các điểm cực ở Việt Nam theo vĩ độ địa lí?

Ngày 15/4: 60 18 20’’    = 0,5đ

Ngày 20/7: 15 0 23’16’’    =0,5đ

Thành phố A: 140 45’B và 110Đ                  1đ đúng cả kinh độ lẫn vĩ độ

Thành phố B: 90 30B và 105 0Đ  =         1đ ( nêu đúng 1 trong 2 không có điểm )

b.Một máy bay cất cánh tại sân bay Hà Nội lúc 0 giờ ngày 1/3/2012 đến Luân Đôn sau 9 giờ bay. Lúc máy bay hạ cánh xuông Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ và ngày mấy tại các địa điểm sau:(2 điểm)

 

Vị trí

Mat-cơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Lốt-an-giơ-let

Kinh độ

450Đ

1350Đ

750T

1200T

Giờ

5h

11h

          21h

18h

Ngày

1/3

1/3

29/2

29/2

Mỗi vị trí đúng cho 0,5đ. Nếu chỉ đúng giờ mà sai ngày thì không cho điểm.

Câu 2: ( 2 điểm): Cho bảng số liệu:

   Giá tri xuấ nhập khẩu của Nhật Bản qua  các năm

     (Đơn vị: Tỉ  usd)

          Cán cân xuất – nhập khẩu của Nhật Bản  từ năm 1990 đến năm 2004 ?(0,5điểm)

 

Năm

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

Cán cân thương mại

52,2

107,2

99,7

54,4

111,2

Đúng 4/5 năm thì cho 0,25đ

 1. Nêu các dạng biểu đồ có thể vẽ được theo: không cần vẽ (1,5 điểm )

* Cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm 1990,1995,2001 và 2004

Biểu đồ hình tròn, bán kinh khác nhau ( không ghi bán kính khác nhau =0,25đ)

* Chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản từ năm 1990 đến năm 2004?

Biểu đồ miền chồng nối tiếp, 2 miền.  ( chỉ ghi bđ miền thì cho 0,25đ )

* Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất - nhập khẩu của Nhật Bản thời kì 1990 – 2004

Biểu đồ đường xuất phát từ 100% (không ghi xuất phát từ 100% thì cho 0,25đ)

 

Câu 3. (4 điểm )

a. Hoạt động của gió mùa đã tác động như thế nào đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta ?

- khí hậu VN phân thành 2 miền: miền Bắc và Miền Nam

Miền Bắc: có 2 mùa   = 1đ

Mùa đông : đầu mùa (11,12,1 )lạnh khô, cuối mùa (2,3,4)lạnh ẩm có mưa phùn do chịu ảnh hưởng của gió mùa ĐB có nguồn gốc …

Mùa hè : đầu mùa (5,6,7 ) nóng khô do chịu ảnh hưởng của gió Lào, cuối mùa (8,9,10) nóng ẩm, mưa lớn do chịu ảnh hưởng của gió mùa TN

Miền  Nam: có 2 mùa    =1đ

Mùa khô: từ tháng 5-10 chịu ảnh hưởng của Tín Phong BBC có hướng ĐB

Mùa mưa: từ tháng 11-4 do chịu ảnh hưởng của gió mùa TN. Riêng khu vực ven biển Trung Trung Bộ có mùa ngược lại

 

b. Vùng núi nào ở Việt Nam có địa hình ảnh hưởng lớn nhất đến sự phân hóa khí hậu ở nước ta? Hãy làm sáng tỏ nhận định đó của em!

Vùng núi Trường Sơn Bắc = 0,5đ

Vì : địa hình có các dãy núi đâm ngang ra biển hạn chế ảnh hưởng của gió mùa ĐB, loại gió này hầu như bị chặn bị chặn lai ở dãy Bạch Mã nên phạm vi ảnh hưởng của gió mùa ĐB chỉ có từ dãy BM trở ra.

Điều này dẫn đến kh nước ta có sự phân hóa rõ nết theo B-N ……. = 1đ

Dãy TSB có hướng TB-ĐN nên làm cho gió mùa TN bị biến tính thành gió fon khô nóng vào đầu mùa hạ gây nên sự phân hóa kh theo Đ-T    =0,5đ

Câu 4. (4,5 điểm ) 

Dựa vào atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy cho biết:

 1. Kể tên các hệ thống sông tiêu biểu ở các khu vực: sườn Tây dãy Trường Sơn Nam, sườn Đông dãy Trường Sơn Nam và  khu vực dãy Trường Sơn Bắc (mỗi khu vực 2 hệ thống sông )1,5đ

sườn Tây dãy Trường Sơn Nam: ht sông Mê Công và Thu Bồn (ht sông Xê xan, ht sông Xrê pốc  ……0,25đ)

sườn Đông dãy Trường Sơn Nam: ht sông Đà Rằng, ht sông Cái …..

khu vực dãy Trường Sơn Bắc: ht sông Cả, ht sông Gianh …..

 1. Mùa lũ và mùa cạn của sông ngòi các khu vực trên ? giải thích tai sao ?

- sườn Tây dãy Trường Sơn Nam: mùa lũ từ tháng 8-10, đây là cuối mùa mưa do ảnh hưởng của gió mùa TN, mùa cạn từ tháng 2-4 vì đây là cuối mùa khô ảnh hưởng của Tín phong BBC có hướng ĐB bị chặn lại bởi dãy TSN

- sườn Đông dãy Trường Sơn Nam: mùa lũ từ tháng 10 -12 vì đây là mùa mưa do ảnh hưởng của Tín phong BBC có hướng ĐB, mùa cạn từ tháng 6- 8 vì đây là mùa khô do ảnh hưởng của gió mùa TN bị biến tính

- khu vực dãy Trường Sơn Bắc: mùa lũ từ tháng 9 -11 vì đây là mùa mưa do ảnh hưởng của gió mùa TN và bão , mùa cạn từ tháng 6-8 vì đây là mùa khô do ảnh hưởng của gió mùa TN bị biến tính khi vượt qua dãy TSB

Câu 5. (4,5 điểm )

a. ảnh  hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta (1,5đ)

thuận lợi   =1đ

mang đến cho VN lượng mưa lớn, độ ẩm cao

làm cho kh VN điều hòa hơn: mùa hè dịu bớt tính nóng bức, mùa đông làm giảm tính khác nhiệt của thời tiết lạnh khô.

Nhờ có biển Đông kh vn mang nhiều đặc tính hải dương mà các nước ở BP và TNA không có

Khó khăn   = 0,5đ

Thiên tai nhiều, tiêu biểu như bão, áp thấp nhiệt đới …………

b. So sánh đặc điểm khác nhau về khí hậu giũa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam ? (2đ)

Phần lãnh thổ phía Bắc:

Kh nhiệt đới ẩm gió mùa

Nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ c, biên độ nhiệt năm lớn

Trong năm có hai mùa: mùa đông lạnh kéo dài 2-3 tháng, nhiệt độ xuống dưới 18 độ c vì chịu ảnh hưởng của gió mùa ĐB. Mùa hè nóng , đặc biệt đầu hè do do ảnh hưởng của gió mùa TN bị biến tính thành gió Lào

Khí hậu có nhiều biến động, thời tiết thất thường, xuất hiện nhiều thiên tai ….

phần lãnh thổ phía Nam:

kh cận xích đạo gió mùa

nhiệt độ tb năm trên 25 độ c, biên độ nhiệt năm nhỏ, không có tháng nào nhiệt xuống dưới 200c

trong năm có 2 mùa: mùa khô và mùa mưa (từ vĩ độ 14B trở vào )

kh ổn định, quanh năm nắng ấm, ít có thiên tai ….

 

c. Đặc điểm thiên nhiên vùng đồi núi nước ta ? (1đ)

Vùng ĐB: thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa vì đây là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa ĐB

Vùng TB: cảnh quan NDAGM nhưng phân hóa theo độ cao vì đây là khu vực có địa hình cao nhất nước ta.

Vùng núi Trường Sơn: thiên nhiên phân hóa giữa hai sườn Đ-T vì đây là khu vực có sự bất đối xứng giữa hai hướng sườn.

Hết.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề thi hsg cấp trường
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU