Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ĐỀ THI HSG MÔN HÓA 9 BÌNH PHƯỚC 2011-2012: (150 PHÚT).(28/3/2012)

Câu I: (2 đ):

1. Nước clo vừa mới điều chế làm mất màu giấy quỳ tím, nhưng nước clo đã để lâu ngoài ánh sáng làm cho quỳ tím hóa đỏ. Tại sao?

2. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl3. Viết các PTHH xảy ra.

Câu II: ( 2 đ):

1. Cho một kim loại A tác dụng với một dung dịch muối B. Kim loại mới sinh ra bám trên kim loại A. Lấy hỗn hợp kim loại này hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được khí D duy nhất và dung dịch G chứa 3 muối. Hãy xác định A,B,D,G? Viết PTHH xảy ra.

2. Bằng pương pháp hóa học, hãy tách khí SO2 ra khỏi hỗn hợp khí: SO2,SO3,O2.

Câu III: ( 4 đ)

1. Từ dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4, thực hiện các thí nghiệm sau:

  • Thí nghiệm 1: thêm c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 3 muối.
  • Thí nghiệm 2: thêm 2c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 2 muối.
  • Thí nghiệm 3: thêm 3c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 1 muối.

Hãy tìm mối quan hệ giữa a,b,c trong từng thí nghiệm trên?

2. Thêm 100 gam nước vào dung dịch chứa 20 gam CuSO4 thì thấy nồng độ của dd giảm đi 10%. Xác định nồng độ % của dd ban đầu.

Câu IV: (4 đ)

Chia 26,88 gam MX2 thành 2 phần bằng nhau:

  • Phần I: cho vào 500 ml dd NaOH dư thu được 5,88 gam M(OH)2 kết tủa và dd D.
  • Phần II: cho vào 360 ml dd AgNO3 1M thu được dd B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh Al vào dd B thu được dd E, khối lượng thanh Al sau khi lấy ra cân lại tăng lên m gam so với ban đầu( toàn bộ kim loại thoát ra bám vào thanh Al). Cho dd D vào dd E thu được 6,24 gam kết tủa.( pư xảy ra hoàn toàn).
  1. Xác định công thức phân tử  MX2 và giá trị m?
  2. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng.

Câu V: (4 đ)

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong m1 gam dd H2SO4 98% (lấy dư) thu được dd Y ( biết rằng khối lượng dd trước và sau pư không đổi) và V lít SO2 (đktc).

a. Viết PTHH các pư xảy ra.

b. Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

c. Cho dd Y hòa tan vừa đủ m2 gam MgCO3 thu được 4,48 lít khí (đktc) và dd Z. Cho tiếp BaCl2 dư vào dd Z thu được 239,99 gam kết tủa. Xác định m,m1,m2, V?

Câu VI: (4 đ)

1. Viết CTCT có thể có của các chất có CTPT C4H6.

2. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dd brom dư, sau khi pư xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng dd brom tăng thêm 5,6 gam đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí còn lại ở trên thấy tạo ra 8,96 lít CO2. (thể tích các khí đo ở đktc).

a. Xác định CTPT của 2 H-C.

b. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

- HẾT-

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ THI HSG HÓA 9 BÌNH PHƯỚC

Đăng ngày 6/30/2017 3:02:52 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ THI HSG HÓA 9 BÌNH PHƯỚC, Tư liệu tham khảo. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng đề thi ĐỀ THI HSG HÓA 9 BÌNH PHƯỚC .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi ĐỀ THI HSG HÓA 9 BÌNH PHƯỚC thuộc chuyên mục Tư liệu tham khảo được chia sẽ bởi thành viên My Cù Th�? H� tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Tư liệu tham khảo , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Hóa học Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập ĐỀ THI HSG MÔN HÓA 9 BÌNH PHƯỚC 2011-2012: (150 PHÚT), kế tiếp là (28/3/2012) Câu I: (2 đ): 1,còn cho biết thêm Nước clo vừa mới điều chế làm mất màu giấy quỳ tím, nhưng nước clo đã để lâu ngoài ánh sáng khiến cho quỳ tím hóa đỏ, tiếp theo là Tại sao? 2, cho biết thêm Hãy chọn một hóa chất phù hợp để phân biệt những dung dịch muối sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl3,còn cho biết thêm Viết những PTHH xảy ra, kế tiếp

https://nslide.com/de-thi/de-thi-hsg-hoa-9-binh-phuoc.nfru0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tư liệu tham khảo


ĐỀ THI HSG MÔN HÓA 9 BÌNH PHƯỚC 2011-2012: (150 PHÚT).(28/3/2012)
Câu I: (2 đ):
1. Nước clo vừa mới điều chế làm mất màu giấy quỳ tím, nhưng nước clo đã để lâu ngoài ánh sáng làm cho quỳ tím hóa đỏ. Tại sao?
2. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl3. Viết các PTHH xảy ra.
Câu II: ( 2 đ):
1. Cho một kim loại A tác dụng với một dung dịch muối B. Kim loại mới sinh ra bám trên kim loại A. Lấy hỗn hợp kim loại này hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được khí D duy nhất và dung dịch G chứa 3 muối. Hãy xác định A,B,D,G? Viết PTHH xảy ra.
2. Bằng pương pháp hóa học, hãy tách khí SO2 ra khỏi hỗn hợp khí: SO2,SO3,O2.
Câu III: ( 4 đ)
1. Từ dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4, thực hiện các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: thêm c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 3 muối.
Thí nghiệm 2: thêm 2c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 2 muối.
Thí nghiệm 3: thêm 3c mol Mg vào dd A, sau pư thu được dd có 1 muối.
Hãy tìm mối quan hệ giữa a,b,c trong từng thí nghiệm trên?
2. Thêm 100 gam nước vào dung dịch chứa 20 gam CuSO4 thì thấy nồng độ của dd giảm đi 10%. Xác định nồng độ % của dd ban đầu.
Câu IV: (4 đ)
Chia 26,88 gam MX2 thành 2 phần bằng nhau:
Phần I: cho vào 500 ml dd NaOH dư thu được 5,88 gam M(OH)2 kết tủa và dd D.
Phần II: cho vào 360 ml dd AgNO3 1M thu được dd B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh Al vào dd B thu được dd E, khối lượng thanh Al sau khi lấy ra cân lại tăng lên m gam so với ban đầu( toàn bộ kim loại thoát ra bám vào thanh Al). Cho dd D vào dd E thu được 6,24 gam kết tủa.( pư xảy ra hoàn toàn).
Xác định công thức phân tử MX2 và giá trị m?
Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng.
Câu V: (4 đ)
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong m1 gam dd H2SO4 98% (lấy dư) thu được dd Y ( biết rằng khối lượng dd trước và sau pư không đổi) và V lít SO2 (đktc).
a. Viết PTHH các pư xảy ra.
b. Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
c. Cho dd Y hòa tan vừa đủ m2 gam MgCO3 thu được 4,48 lít khí (đktc) và dd Z. Cho tiếp BaCl2 dư vào dd Z thu được 239,99 gam kết tủa. Xác định m,m1,m2, V?
Câu VI: (4 đ)
1. Viết CTCT có thể có của các chất có CTPT C4H6.
2. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dd brom dư, sau khi pư xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng dd brom tăng thêm 5,6 gam đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí còn lại ở trên thấy tạo ra 8,96 lít CO2. (thể tích các khí đo ở đktc).
a. Xác định CTPT của 2 H-C.
b. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
- HẾT-

Sponsor Documents