Đề thi HSG đề thi Tin học 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 53       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
9zr1vq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/24/2010 2:46:25 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.77 M
Lần xem
1
Lần tải
53

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2009-2010
TỈNH ĐẮK LẮK
MÔN: TIẾNG ANH 12
( 180 phút không kể thời gian giao đề)
(Lưu ý: Thí sinh làm bài ngay trên đề thi này.)
CHỮ KÝ CỦA 2 GIÁM KHẢO
ĐIỂM THI
SỐ PHÁCH


BẰNG SỐ
BẰNG CHỮLISTENING (3 points)
Part 1: Kenji is having lunch with Yolanda and her friend Salma, who is visiting from Lebanon. Listen to their conversation and check the information by making a tick (() on True / False box.
True
False

1. Salma has been to the United States many times.2. The friendliness of the people here impresses Salma much.3. Salma doesn’t like hotdogs because they don’t taste good.4. Kenji likes American food very much.5. At the Mexican restaurant, Yolanda was surprised when Salma asked for a doggie bag.6. Salma was hot so she drank iced-water at the restaurant.7. In Salma’s country, using cell phones is common everywhere.8. Eduardo is a friend of Kenzi.9. Cell phones aren’t allowed in Japan.10. Salma says “When in Rome, do as the Romans do” to mean that she will start eating American food.
Part 2: Listen to a short lecture about becoming an adult in four different cultures and fill in the details (Items: 11 – 15) about each country or religion.
Culture / religion
Age
Details


North American Indian

12 -13

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


Jewish


……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


Japan


……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


The United States


……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


II. VOCABULARY AND GRAMMAR (7 points)
Part 1: Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C, D to indicate the co
ect answer.
16. There were over 500………….for the job.
A. applications B. applicants C. admissions D. addition
17. A high School ………must be presented when handing in the application form.
A. certificate B. visa C. bill D. diploma
18. Before the Prime Minister leaves Hanoi, he _____several talks.
A. will have had
B. would have
C. will be having
D. has

 19. Because of cutbacks in council spending, plans for the new swimming pool had to be _____.
A. stockpiled
B. overthrown
C. shelved
D. disrupted

20. Neither the local environmentalists nor the major _____ a plan that will satisfy everyone.
A. has
B. have
C. are
D. is

 21. As we’ve been discussing for 2 hours without any solution, I’d like to ______ my own solution to this problem.
  A. come up   B.
ing down   C. put forward   D. take in
22. May I have two _____ instead of beans, please?
A. corn’s ea
B. corn ears
C. ear of corns
D. ears of corn

 23. The………..for application is 30 July.
A. headline B. airline C. deadline D. skyline
24. The boys in our school are much _____ and a lot _____ at football than the boys in other schools in the town.
A. better-looking – better
C. best-looking – bette
B. more good-looking – bette
D. more good - looked - bette

 25. ______ to school by bus.
  A. Many a student goes   B. Many the students go 
  C. Many of students go   D. Much student goes
26. The choir stood in four rows according to their _____heights.
A. respectable
B. respectful
C. respective
D. respected

27. You _____ exhausted! You haven’t had a
eak all day.
A. must have been
B. should be
C. might be
D. must be

28. Students flocked to the new _____ where free medical supplies were handed out.
A. dispensary
B. dispense
C. dispense
D
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-HSG.doc[0.77 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)