De thi HSG

Đăng ngày 3/23/2011 1:06:13 PM | Thể loại: Địa lý 12 | Chia sẽ bởi: Xá Nguyễn Văn | Lần tải: 87 | Lần xem: 92 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

sở giáo dục & đào tạo
hòa bìnhĐề thi chính thức
Đề thi chọn học sinh giỏi CấP TỉNH
lớp 12 tHPT, Năm học 2010-2011
Môn: Địa lý
Ngày thi: 23/12/2010
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang)


Câu 1 (4 điểm).
a) Trình bày và giải thích hoạt động của gió đất, gió biển và gió phơn. (2 điểm)
b) Hãy tính nhiệt độ không khí tại đỉnh núi và chân sườn khuất gió khi gió phơn vượt qua dãy núi có độ cao 2100m, biết nhiệt độ không khí tại chân sườn đón gió là 250C. (0.5 điểm)
c) Trên bản đồ dân số của Atlat địa lý Việt Nam, người ta đo được khoảng cách giữa 2 địa điểm A và B là 12,5cm. Hãy tính khoảng cách trên thực địa giữa A và B. (0.5 điểm)
d) Tính những ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các địa điểm có vĩ độ: 140B; 36030’N. (1 điểm)
Câu 2 (4 điểm).
a) Hãy phân tích những ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế – xã hội đến phát triển và phân bố nông nghiệp. (2 điểm)
b) Tại sao ngành dịch vụ phát triển mạnh có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển? (2 điểm)
Câu 3 (4 điểm).
Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, em hãy:
a) Phân tích đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, đất, thực vật và động vật) của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. (3 điểm)
b) Vì sao sông ngòi của miền Tây Bắc chủ yếu là sông lớn và dài trong khi sông ngòi của Bắc Trung Bộ chủ yếu là sông nhỏ và ngắn? (1 điểm)
Câu 4 ( 4 điểm).
Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, em hãy:
a) Nêu những điểm tương tự và khác nhau về địa hình vùng núi trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam. (3 điểm)
b) Vì sao thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) mặc dù ở vĩ độ cao hơn, gần biển hơn so với thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng lại có lượng mưa nhỏ hơn và nhiệt độ cao hơn. (1 điểm)
Câu 5 ( 4 điểm).
Cho bảng số liệu sau: Dân số thế giới qua các năm từ 1850 đến 2008
(Đơn vị: Triệu người)
Châu lục
1850
1999
2008

Thế giới
1262
5978
6707

Châu Phi
111
767
973

Châu á
809
3634
4054

Châu Âu
276
729
732

Châu Mỹ
64
818
914

Châu Đại Dương
2
30
34

 (Nguồn: Niên giám thống kê Thế giới 2009)
Em hãy:
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số thế giới và các châu lục. (3 điểm)
b) Nhận xét về sự biến động dân số của các châu lục từ năm 1850 đến năm 2008 v�