Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:01:29 AM | Thể loại: Hóa học 8 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  5. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: HÓA - LỚP 8- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

1. so sánh sự oxi hóa chậm và sự cháy? (2đ)

2.thế nào là phản ứng thế? cho 2 vd .(3đ)

3. phân loại và gọi tên các chất sau: CaO,  NaCl, HCl, KOH.(2đ)

4. cho 5,6 g CaO vào 50g nước

a. viết PTHH

b .tính khối lượng sản phẩm thu được

c. tính c% của dd sau phản ứng.

)

 

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  5. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: HÓA - LỚP 8- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

1. so sánh sự oxi hóa chậm và sự cháy? (2đ)

2.thế nào là phản ứng thế? cho 2 vd .(3đ)

3. phân loại và gọi tên các chất sau: CaO,  NaCl, HCl, KOH.(2đ)

4. cho 5,6 g CaO vào 50g nước

a. viết PTHH

b .tính khối lượng sản phẩm thu được

c. tính c% của dd sau phản ứng.

)

 

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Hóa học 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 thuộc chuyên mục Hóa học 8 được giới thiệu bởi bạn Hạnh Tạ Mỹ đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Hóa học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, thêm nữa tháng 5, cho biết thêm năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, bên cạnh đó MÔN: HÓA - LỚP 8- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : 1, tiếp theo là so sánh sự oxi hóa chậm và sự https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.mm9w0q.html