Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:06:17 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

 1. Có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm của mỗi loại. Kể tên hai loại quả khô, hai loại quả thịt có ở địa phương em. (2.5đ)
 2. Cây thông thuộc ngành thực vật nào? Kể thêm ít nhất tên hai loài cây thuộc ngành thực vật này. So sánh đặc điểm cấu tạo của cây thông và cây dương xỉ. (2.5đ)
 3. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Cho ví dụ minh họa. (1.5đ)
 4. Nêu tác hại của thuốc lá và thuốc phiện. (2đ)
 5. Vi khuẩn có hình dạng và cấu tạo như thế nào? (1.5đ)

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

 1. Có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm của mỗi loại. Kể tên hai loại quả khô, hai loại quả thịt có ở địa phương em. (2.5đ)
 2. Cây thông thuộc ngành thực vật nào? Kể thêm ít nhất tên hai loài cây thuộc ngành thực vật này. So sánh đặc điểm cấu tạo của cây thông và cây dương xỉ. (2.5đ)
 3. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Cho ví dụ minh họa. (1.5đ)
 4. Nêu tác hại của thuốc lá và thuốc phiện. (2đ)
 5. Vi khuẩn có hình dạng và cấu tạo như thế nào? (1.5đ)

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Sinh học 6. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 thuộc thể loại Sinh học 6 được chia sẽ bởi thành viên Hạnh Tạ Mỹ tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Sinh học 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, nói thêm là tháng 6, bên cạnh đó năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, bên cạnh đó MÔN: SINH- LỚP 6- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã ……………………………………………………………………………………………………………………, tiếp theo là Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã ĐỀ BÀI : Có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm của mỗi loại, bên cạnh đó https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.nm9w0q.html