Đề thị lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:06:49 AM | Thể loại: Sinh học 7 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống.

Câu 2: Tuần hoàn của thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm gì hoàn thiện hơn ếch đồng.

Câu 3: Viết sơ đồ phân loại đa dạng của lớp thú. Nêu các đặc điểm cơ bản phân loại Khỉ, Vượn và khỉ Hình người

Câu 4: Thế nào là động vật quý hiếm. Nêu các mức độ phân loại động vật quý hiếm cho Vd

Câu 5: Vì sao sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn sinh sản vô tính

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống.

Câu 2: Tuần hoàn của thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm gì hoàn thiện hơn ếch đồng.

Câu 3: Viết sơ đồ phân loại đa dạng của lớp thú. Nêu các đặc điểm cơ bản phân loại Khỉ, Vượn và khỉ Hình người

Câu 4: Thế nào là động vật quý hiếm. Nêu các mức độ phân loại động vật quý hiếm cho Vd

Câu 5: Vì sao sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn sinh sản vô tính

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thị lại năm học 2016 - 2017, Sinh học 7. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện Đề thị lại năm học 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi Đề thị lại năm học 2016 - 2017 thuộc chuyên mục Sinh học 7 được chia sẽ bởi user Hạnh Tạ Mỹ tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chủ đề Sinh học 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Sinh học Sinh học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, tiếp theo là tháng 6, bên cạnh đó năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, cho biết thêm MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, cho biết thêm Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống, bên cạnh đó Câu https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.rm9w0q.html