Đề thị lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:06:49 AM | Thể loại: Sinh học 7 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống.

Câu 2: Tuần hoàn của thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm gì hoàn thiện hơn ếch đồng.

Câu 3: Viết sơ đồ phân loại đa dạng của lớp thú. Nêu các đặc điểm cơ bản phân loại Khỉ, Vượn và khỉ Hình người

Câu 4: Thế nào là động vật quý hiếm. Nêu các mức độ phân loại động vật quý hiếm cho Vd

Câu 5: Vì sao sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn sinh sản vô tính

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống.

Câu 2: Tuần hoàn của thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm gì hoàn thiện hơn ếch đồng.

Câu 3: Viết sơ đồ phân loại đa dạng của lớp thú. Nêu các đặc điểm cơ bản phân loại Khỉ, Vượn và khỉ Hình người

Câu 4: Thế nào là động vật quý hiếm. Nêu các mức độ phân loại động vật quý hiếm cho Vd

Câu 5: Vì sao sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn sinh sản vô tính

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thị lại năm học 2016 - 2017, Sinh học 7. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc đề thi Đề thị lại năm học 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thị lại năm học 2016 - 2017 thuộc thể loại Sinh học 7 được giới thiệu bởi user Hạnh Tạ Mỹ tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Sinh học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Sinh học Sinh học 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, nói thêm tháng 6, nói thêm là năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……,còn cho biết thêm MÔN: SINH- LỚP 7- Thời gian : 45phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, thêm nữa Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống, nói thêm là Câu 2: Tuần hoàn của thạch sùng https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.sm9w0q.html