Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:09:19 AM | Thể loại: Địa lý 6 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng 6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Các thành phần phần của không khí?(2đ)

Câu 2:Đặc điểm của tầng đối lưu ?(4đ)

Câu 3: So sánh  Sông và Hồ?(3đ)

Câu 4: Cách tính nhiệt độ trung bình ngày? (1đ)

 

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng 6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Các thành phần phần của không khí?(2đ)

Câu 2:Đặc điểm của tầng đối lưu ?(4đ)

Câu 3: So sánh  Sông và Hồ?(3đ)

Câu 4: Cách tính nhiệt độ trung bình ngày? (1đ)

 

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Địa lý 6. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 thuộc chuyên mục Địa lý 6 được chia sẽ bởi user Hạnh Tạ Mỹ đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào mục Địa lý 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………,còn cho biết thêm tháng 6,còn cho biết thêm năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, tiếp theo là MÔN: ĐỊA LÍ- LỚP 6- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1:Các thành phần phần của ko khí?(2đ) https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.tm9w0q.html