Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:09:19 AM | Thể loại: Địa lý 6 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng 6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Các thành phần phần của không khí?(2đ)

Câu 2:Đặc điểm của tầng đối lưu ?(4đ)

Câu 3: So sánh  Sông và Hồ?(3đ)

Câu 4: Cách tính nhiệt độ trung bình ngày? (1đ)

 

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng 6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 6- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Các thành phần phần của không khí?(2đ)

Câu 2:Đặc điểm của tầng đối lưu ?(4đ)

Câu 3: So sánh  Sông và Hồ?(3đ)

Câu 4: Cách tính nhiệt độ trung bình ngày? (1đ)

 

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Địa lý 6. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi lại năm học 2016 - 2017 trong thể loại Địa lý 6 được chia sẽ bởi user Hạnh Tạ Mỹ tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Địa lý 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Địa lí Địa lí 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, nói thêm là tháng 6, kế tiếp là năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, ngoài ra MÔN: ĐỊA LÍ- LỚP 6- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, bên cạnh đó Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1:Các thành phần phần của ko khí?(2đ) Câu 2:Đặc điểm của tầng đối lưu ?(4đ) Câu 3: So sánh Sông https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.vm9w0q.html