Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:11:15 AM | Thể loại: Địa lý 7 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 7- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ)

Câu 2:Đặc điểm Địa hình châu âu?(4đ)

Câu 3: Đặc điểm kiểu khí hậu ôn đới hải dương ?(2đ)

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 7- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ)

Câu 2:Đặc điểm Địa hình châu âu?(4đ)

Câu 3: Đặc điểm kiểu khí hậu ôn đới hải dương ?(2đ)

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Địa lý 7. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đề thi lại năm học 2016 - 2017 trong chủ đề Địa lý 7 được chia sẽ bởi bạn Hạnh Tạ Mỹ đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Địa lý 7 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Địa lí Địa lí 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, ngoài ra tháng 6, bên cạnh đó năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, ngoài ra MÔN: ĐỊA LÍ- LỚP 7- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, cho biết thêm Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ) Câu 2:Đặc điểm Địa https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.wm9w0q.html