Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:11:15 AM | Thể loại: Địa lý 7 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 7- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ)

Câu 2:Đặc điểm Địa hình châu âu?(4đ)

Câu 3: Đặc điểm kiểu khí hậu ôn đới hải dương ?(2đ)

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: ĐỊA - LỚP 7- Thời gian : 45 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ)

Câu 2:Đặc điểm Địa hình châu âu?(4đ)

Câu 3: Đặc điểm kiểu khí hậu ôn đới hải dương ?(2đ)

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Địa lý 7. . nslide chia sẽ đến bạn đọc đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017 trong thể loại Địa lý 7 được giới thiệu bởi user Hạnh Tạ Mỹ đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Địa lý 7 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Địa lí Địa lí 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, tiếp theo là tháng 6, kế tiếp là năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, nói thêm là MÔN: ĐỊA LÍ- LỚP 7- Thời gian : 45 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………, thêm nữa Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1:Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?(4 đ) Câu 2:Đặc điểm Địa hình châu âu?(4đ) Câu 3: Đặc điểm kiểu khí https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.ym9w0q.html