Đề thi lại năm học 2016 - 2017

Đăng ngày 11/24/2017 6:14:47 AM | Thể loại: Ngữ văn 6 | Chia sẽ bởi: Hạnh Tạ Mỹ | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: VĂN- LỚP 6- Thời gian : 90 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

  Câu 1: Đọc và thực hiện các yêu cầu sau:

                           “ Chú bé loắt choắt

                             .............................”

      a/  Viết 3 câu thơ tiếp theo để hòan thành khổ thơ. (1đ)

       b/ Cho biết khổ thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (1đ)

       c/ Viết một đọan văn ngắn (Khoảng 3  đến 5 câu) nêu cảm nhận của em qua khổ thơ trên. (1đ)

  Câu 2:

   2.1: So sánh là gì? Có mấy kiểu so sánh?(1đ)

   2.2 Xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu sau. ( 2 điểm)

      a/    Con đi trăm núi ngàn khe

      Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng  bầm.

      b/  Thuyền về có nhớ bến chăng?

      Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.  

Câu 3: Em hãy viết bài văn miêu tả cây tre của miền quê Việt Nam. (5đ)

 

BÀI LÀM


TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH  Ngày………….. tháng  6. năm 2017

Họ và tên:…………………………   THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017

Lớp…….         MÔN: VĂN- LỚP 6- Thời gian : 90 phút

 

Số báo danh

 

 

 

 

Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

Số thứ tự

Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lời phê

 

 

 

 

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Điểm

Số thứ tự

Số mật mã

ĐỀ BÀI :

  Câu 1: Đọc và thực hiện các yêu cầu sau:

                           “ Chú bé loắt choắt

                             .............................”

      a/  Viết 3 câu thơ tiếp theo để hòan thành khổ thơ. (1đ)

       b/ Cho biết khổ thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (1đ)

       c/ Viết một đọan văn ngắn (Khoảng 3  đến 5 câu) nêu cảm nhận của em qua khổ thơ trên. (1đ)

  Câu 2:

   2.1: So sánh là gì? Có mấy kiểu so sánh?(1đ)

   2.2 Xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu sau. ( 2 điểm)

      a/    Con đi trăm núi ngàn khe

      Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng  bầm.

      b/  Thuyền về có nhớ bến chăng?

      Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.  

Câu 3: Em hãy viết bài văn miêu tả cây tre của miền quê Việt Nam. (5đ)

 

BÀI LÀM


.......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017, Ngữ văn 6. . nslide chia sẽ tới đọc giả thư viện Đề thi lại năm học 2016 - 2017 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi Đề thi lại năm học 2016 - 2017 trong danh mục Ngữ văn 6 được chia sẽ bởi user Hạnh Tạ Mỹ tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Ngữ văn 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Ngữ văn Ngữ văn 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày…………, kế tiếp là tháng 6,còn cho biết thêm năm 2017 Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017 Lớp……, nói thêm MÔN: VĂN- LỚP 6- Thời gian : 90 phút Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 Số thứ tự Số mật mã  ……………………………………………………………………………………………………………………,còn cho biết thêm Lời phê Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm Số thứ tự Số mật mã  ĐỀ BÀI : Câu 1: Đọc và thực hiện những yêu cầu sau: “ Chú https://nslide.com/de-thi/de-thi-lai-nam-hoc-2016-2017.zm9w0q.html