Đề thi Lịch sử 7 HK I 2017-2018

đề thi Lịch sử Lịch sử 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-12-21 13:15:05 Tác giả Hiệp Trần Quang loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày soạn: 18/11/2017 Ngày kiểm tra: ...../12/2017 Tuần 18 - Tiết PPCT: 35 KIỂM TRA: HỌC KÌ I MÔN: LỊCH SỬ 7 Thời gian làm bài: 45 phút 1. Mục tiêu: a.Về kiến thức: Đánh giá mức độ hiểu biết và nắm vững những nội dung kiến thức sau đây: - Khái quát lịch sử thế giới trung đại. - Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV. b.Về kỹ năng: - Rèn kỹ năng nhận định đúng yêu cầu các câu hỏi, cách trình bày một bài kiểm tra tự luận hoàn chỉnh. - Biết phân tích, lập luận để giải thích và nêu ý kiến riêng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 18/11/2017
Ngày kiểm tra: ...../12/2017
Tuần 18 - Tiết PPCT: 35    
KIỂM TRA: HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
1. Mục tiêu:
a.Về kiến thức: Đánh giá mức độ hiểu biết và nắm vững những nội dung kiến thức sau đây:
- Khái quát lịch sử thế giới trung đại.
- Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.
b.Về kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận định đúng yêu cầu các câu hỏi, cách trình bày một bài kiểm tra tự luận hoàn chỉnh.
- Biết phân tích, lập luận để giải thích và nêu ý kiến riêng.
c.Về thái độ:
- Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập.
- Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Nắm vững những nội dung chính về:
- Khái quát lịch sử thế giới trung đại.
- Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.
b. Chuẩn bị của giáo viên:
+ Ma trận đề:
        Mức độ
 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1:
Khái quát Lịch sử thế giới Trung đại
 
 
Lập được bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phong kiến phương Tây. (C1)
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 
 
Số câu: 1(C1)
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Chủ đề 2:
Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X – thế kỉ XV
- Nêu được những sự kiện cho thấy giáo dục Đại Việt ra đời. (C2)
Hiểu được sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì?
 
 
 

 
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. (C3)
Và giải thích được nguyên nhân của điều đó. (C4)
 
 
 
Số câu
 
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2 (C2,3)
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%
Số câu: 1(C4)
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
 
 
Số câu: 3
 
Số điểm: 8
Tỉ lệ: 80%
Tổng số câu
 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 3 (C2,3)
Số điểm: 6
 
Tỉ lệ: 60%
Số câu: 1(C4)
Số điểm: 2
 
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1 (C1)
 
Số điểm: 2
 
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 4
 
Số điểm: 10
Tỉ lệ:100%
+ Đề kiểm tra
Câu 1: (2 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phong kiến phương Tây. Câu 2: ( 2 điểm) Nền giáo dục Đại Việt ra đời như thế nào?
Câu 3: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
Câu 4: (2 điểm) Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?
+ Đáp án và biểu điểm
Câu
Nội dung
Điểm
1
Bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phong kiến phương Tây:
 
XHPK Phương đông
XHPK Châu Âu
Thời gian
Hình thành sớm nhưng kết thúc muộn
- Hình thành muộn nhưng kết thúc sớm
Giai cấp
Địa chủ - nông dân lĩnh canh
Lãnh chúa – nông nô
Cơ sở kinh tế
Nông nghiệp khép kín trong công xã nông thôn
Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa
Thể chế chính trị
Quân chủ chuyên chế tập quyền
Quân chủ chuyên chế phân quyền. Đến TK XV chuyển sang tập quyền

 
 
 
 
0,5đ
 
0,5đ
 
0,5đ
 
 
0,5đ

2
Sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt: 
- Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. 
- Năm 1075, khoa thi đầu tiên được mở.
- Năm 1076, thành lập Quốc tử giám.
- Nhà nước quan tâm đến giáo dục, khoa cử.
 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
3
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Tất cả mọi tầng lớp nhân dân đều tích cực tham gia kháng chiến.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Tinh thần đoàn kết, quyết chiến của nhân dân ta, mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.
- Những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của những người chỉ huy: vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn…
* Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan tham vọng xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc.
- Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam.
- Để lại bài học vô cùng quý giá: củng cố sự đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc.
- Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông đối với các nước khác.
 
0,5đ 
 
0,5 đ
 
0,5đ
 
0,5đ
 
 
0,5đ
 
0,5đ
0,5đ
 
0,5đ
4
- Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV:
+ Biểu hiện sự suy sụp của nhà Trần trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và mâu thuẫn xã hội sâu sắc làm bùng nổ khởi nghĩa nông dân, nô tì.
+ Vai trò tích cực của Vương triều Trần không còn. Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới.
- Vì:
+ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, chỉ lao vào ăn chơi sa đọa.
+ Quí tộc, vương hầu, địa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân, nô tì nên cuộc sống của họ rất khổ cực.
 
 
0,5đ
 
 
0,5 đ
 
 
 
0,5đ
 
0,5đ
 
Tổ trưởng
Giáo viên ra đề
 
 
 
Nguyễn Thị Thùy Quyên
 
 
 

Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2017 – 2018
              Trường THCS Bình Giang  Môn:     Lịch Sử    Khối: 7
Lớp 7/ …  Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
 
Họ và tên: ........................................
 
Điểm
Lời nhận xét
 
 
 
 
Đề bài
Câu 1: (2 điểm) Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phong kiến phương Tây.
Câu 2: ( 2 điểm) Nền giáo dục Đại Việt ra đời như thế nào?
Câu 3: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
Câu 4: (2 điểm) Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?
Bài làm
 
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................             
.....................................................
.....................................................             
.....................................................                           
.....................................................
.....................................................
.....................................................

 GIỚI HẠN THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ 7
 
Phần I - KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
- So sánh được sự giống và khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây.
Phần II- LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 -1077)
- Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
- Cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt.
Bài 12. Đời sống kinh tế - văn hóa
- Xã hội thời Lý có những thay đổi như thế nào so với thời Đinh – Tiề?
- Giáo dục và văn hóa thời Lý.
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên (thế kỉ XIII)
- Diễn biến, kết quả cuộc chiến trên sông Bạch Đằng (năm 1288)?
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên.
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta nửa sau thế kỉ XIV?
- Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao?
 
--/--
 
Giáo viên ra giới hạn
 
 
 
Nguyễn Thị Thùy Quyên
 

Nguồn:Hiệp Trần Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi Lịch sử 7 HK I 2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSU_7_HK_I_20172018.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vwxx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-21 13:15:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Đề thi Lịch sử 7 HK I 2017-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan