De thi mon toan lop 3 ki I

Đăng ngày 12/23/2008 3:35:10 PM | Thể loại: Tiếng Anh 3 | Chia sẽ bởi: Hinh Hoàng Thị | Lần tải: 2537 | Lần xem: 4311 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi De thi mon toan lop 3 ki I, Tiếng Anh 3. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người tài liệu De thi mon toan lop 3 ki I .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi De thi mon toan lop 3 ki I thuộc danh mục Tiếng Anh 3 được chia sẽ bởi bạn Hinh Hoàng Thị đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh 3 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 3 Tiếng Anh 3 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Luyện đề thi môn Toán lớp 3 kì I Trắc nghiệm: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số,kết quả tính) ,còn cho biết thêm Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, ngoài ra Câu 1: Số lớn nhất có ba chữ số là: A, tiếp theo là 100 B, thêm nữa 909 C, thêm nữa 1000 D, bên cạnh đó 999 Câu2:So sánh 1kg với 1km ta thấy: A, bên cạnh đó 1kg> 1kmB, thêm nữa 1kg https://nslide.com/de-thi/de-thi-mon-toan-lop-3-ki-i.72lwtq.html

Nội dungLuyện đề thi môn Toán lớp 3 kì I

Trắc nghiệm: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số,kết quả tính) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số lớn nhất có ba chữ số là:
A.100 B. 909 C. 1000 D. 999
Câu2:So sánh 1kg với 1km ta thấy:
A. 1kg> 1km B. 1kg< 1km C. 1kg= 1km D. không có dấu nào.
Câu3: giờ = ……phút.Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 150 B. 30 C. 15 D.105
Câu 4: 1km =……m . Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 100 B. 1000 C.1010 D. không có số nào.
Câu5: Trên bờ có 6 con vịt , dưới ao có 30 con vịt. Số con vịt trên bờ bằng một phần mấy số con vịt dưới ao?
A B C D
Câu6 : Ngăn trên có 48 quyển sách , ngăn dưới có 8 quyển sách. Số sách ở ngăn trên gấp số sách ở ngăn dưới số lần là:
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
Câu 7: Trong một phép chia có số chia là 7, số dư lớn nhất là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Tự luận.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
276- 197=? 158+ 304=? 254x 3=? 816 : 4
………………. ……………… ……………… ……………………..
………………. ………………. ………………. ……………………
………………… …………………. ………………… ……………………..
……………….. ………………… ………………… ……………………..
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a, 157- 245: 5 =……………… b,6 x162: 2=………………… c, 568:(24- 20)=………

Bài 3: Một tháng có 31 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi tháng đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Hình dưới có mấy hình vuông , mấy hình chữ nhật?
………………………………………………..
…………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………..