ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2017-11-17 11:13:31 Tác giả Ứng Lê Đình loại .doc kích thước 0.31 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ 5 ĐỀ CUỐI CÙNG – BÁM SÁT CẤU TRÚC Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. ngược pha với vận tốc B. cùng pha với vận tốc C. sớm pha so với vận tốc D. trễ pha so với vận tốc Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy . Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số: A. 12 Hz B. 3 Hz C. 6 Hz D. 1 Hz Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn .

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                                BỘ 5 ĐỀ CUỐI CÙNG – BÁM SÁT CẤU TRÚC
 
Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi
 A. ngược pha với vận tốc                                         B. cùng pha với vận tốc 
 C. sớm pha so với vận tốc    D. trễ pha so với vận tốc
Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy . Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số:
 A. 12 Hz B. 3 Hz C. 6 Hz D. 1 Hz
Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn . Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
 A.  B.
 C.  D.
Câu 4: Thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha và . Những điểm nằm trên đường trung trực của sẽ
 A. dao động với biên độ cực đại B. dao động với biên độ cực tiểu
 C. là những điểm không dao động D. dao động với biên dộ chưa thể xác định
Câu 5: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọ sóng kề nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:
 A. 2 m/s B. 1 m/s C. 4 m/s D. 4,5 m/s
Câu 6: Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp ổn định. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 100V thì dòng điện trong mạch là 2(A). Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch có dạng
 A.  B.
 C.  D.
Câu 7: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ điện biến thiên với chu kì T. Năng lượng điện trường ở tụ điện
 A. biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T B. biến thiên tuần hoàn với chu kì T

 C. không biến thiên theo thời gian D. biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2
Câu 8: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do ( dao động riêng ) với tần số góc . Điện tích cực đại trên tụ điện là . Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng thì điện tích trên tụ điện là
 A.  B.  C.  D.
Câu 8: Đáp án B   Điện tích trên tụ điện:
Câu 9: Một ấm đun nước có ghi 200V – 800W, có độ tự cảm nhỏ không đáng kể, được mắc vào điện áp xoay chiều . Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm có dạng
 A.  B.
 C.  D.
Câu 9: Đáp án B
Điện trở của ấm đun nước:
Ấm đun nước coi như một điện trở thuần nên biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:?

Câu 10: Trong chân không, tia hồng ngoại có bước sóng trong khoảng
A. từ 380 nm đến 760 nm B. từ vài nanômét đến 380 nm
C. từ 760 nm đến vài milimét D. từ m đến m
Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một phần tử một hiệu điện thế xoay chiều thì dòng điện qua phần tử đó là . Phần tử đó là:
 A. Tụ điện  B. điện trở thuần
 C. cuộn dây có điện trở  D. cuộn dây thuần cảm
Câu 11: Đáp án A
Ta có:
Điện áp u trễ pha hơn dòng điện góc Mạch chỉ có tụ điện

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng về máy biến áp?
 A. là máy tăng áp nếu số vòng ở cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng ở cuộn thứ cấp
 B. biến đổi cả điện áp xoay chiều và tần số của nó
 C. cuộn sơ cấp được nối với tải tiêu thụ, cuộn thứ cấp nối với nguồn
 D. ứng dụng quan trọng của máy biến áp là làm giảm hao phí trong truyền tải điện năng.
Câu 13: Ánh sáng vàng có bước sóng trong chân không là . Tần số ánh vàng là
 A.  B.  C.  D.
Câu 14: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây?
 A. từ đến                                               B. từ đến
  C. từ đến            D. từ đến
Câu 15: Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại?
 A. tia tử ngoại B. tia catot C. tia X D. tia gam-ma
Câu 16: Hiện nay đèn LED đang có có những bước nhảy vọt trong ứng dụng vào đời sống một cách rộng rãi như bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thông, tảng trí nội thất, ngoại thất,… Nguyên lý hoạt động của dền LED dực vào hiện tượng
 A. quang phát quang B. Catot phát quang C. điện phát quang D.  hóa phát quang
Câu 17: Một kim loại có công thoát êlectron là A = 6,625 eV. Lần lượt chiếu vào quả cầu làm bằng kim loại này các bức xạ điện từ có bước sóng. Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện.
 A.  B.  C.  D.
Câu 18: Hạt nhân X bền vững hơn nhạt nhân Y vì:
 A. Nguyên tử số của hạt nhân X lớn hơn nguyên tử số của nhạt nhân Y
 B. Số khối của hạt nhân X lớn hơn số khối của hạt nhân Y.
 C. Năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
 D. Tỉ số giữa năng lượng liên kết và số khối của hạt X lớn hơn của hạt Y.
Câu 19: Thực chất của phóng xạ là:
A. Một proton biến thành 1 nơtron và các hạt khác.        B. Một photon biến thành 1 êlectron và các hạt khác.
 C. Một notron biến thành 1 proton và các hạt khác.  D. Một photon biến thành 1 notron và các hạt khác.
Câu 19: Đáp án C  Thực chất của phóng xạ là:

Câu 20: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo gồm có
 A. Z nơtron và (A-Z) proton B. Z nơtron và (A-Z) proton 
 C. Z proton và (A-Z) nơtron D. Z nơtron và (A+Z) proton
Câu 21: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng:
A.có tính chất sóng B.là sóng siêu âm C.là sóng dọc D.có tính chất hạt
Câu 22: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1H và tụ điện có điện dung thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 30mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
 A. 60 mA B. 50 mA C. 40 mA D. 48 mA
Câu 23: Sóng điện từ do đài phát công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là:
 A.sóng trung B.sóng cực ngắn C.sóng ngắn D.sóng dài
Câu 24: Dùng một ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện trong một mạch điện xoay chiều. Số chỉ của ampe kế cho biết:
 A.cường độ dòng điện tức thời trong mạch B.cường độ dòng điện cực đại trong mạch
 C.cường độ dòng điện trung bình trong mạch D.cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch
Câu 25: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có:
 A.cả chiều và cường độ không đổi B.cả chiều và cường độ thay đổi
 C.chiều không đổi, cường độ thay đổi D.chiều thay đổi, cường độ không đổi
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O với biên độ 4cm và tần số 10Hz. Tại thời điểm ban đầu chất điểm có li độ 4cm. Phương trình dao động của chất điểm là;
 A. B.
 C.   D.
Câu 27: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m. Nếu tăng khối lượng của vật thành 2m thì tần số dao động của vật là
A. f.                        B. 2f                          C.      D.
Câu 28: Khối lượng của hạt nhânlà 10,0113 u, khối lượng của nơtrôn là = 1,0086 u, khối lượng của protôn là = 1,0072 u và 1u = 931 MeV/. Năng lượng liên kết của hạt nhân là:
A. 64,332 MeV.       
B. 6,4332 MeV.
C. 0,64332 MeV.                     
D. 6,4332 KeV.
Câu 29: Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?
A. Khúc xạ ánh sáng.     B. Giao thoa ánh sáng. C. Phản xạ ánh sáng.   D. Quang điện.               
Câu 30: Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC với cuộn dây thuần cảm có điện áp tức thời ở hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện và hai đầu đoạn mạch lần lượt là uR, uL, uC, u. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của các điện áp tức thời. Các đường 1, 2, 3, 4 lần lượt tương ứng với đồ thị của các biểu thức nào?

A. uR, uL, u và uC.  B. uL, u, uR và uC.  C. uC, u, uR và uL.  D. uC, uR, u và uL.
Đáp án: C

Hai đường 1 và 4 tương ứng hai dao động ngược pha. Đường số 4 tương ứng với dao động xuất phát từ vị trí cân bằng đi về phía âm tức là pha ban đầu là π/2; ngược lại đường số 1 tương ứng với dao động có pha ban đầu là –π/2. Đồng thời đường số 3 tương ứng dao động xuất phát từ biên dương tức là pha ban đầu bằng 0.
Vậy đường số 4 biểu diễn uL; đường số 1 biểu diễn uC; đường số 3 biểu diễn uR; còn lại đường số 2 biểu diễn u.
Câu 31: Sóng dừng hình thành trên sợi dây MN dài 84cm với 8 nút sóng kể cả M và N. Biên độ dao động tại bụng sóng là 4cm. Gọi P và Q là hai điểm trên sợi dây có cùng biên độ dao động là 2cm. Khoảng cách lớn nhất có thể giữa P và Q là
A. 80cm.   B. 82cm.   C. 76cm.   D. 72cm.
Đáp án: A
Bước sóng thỏa mãn điều kiện ℓ = kλ/2 với k = 8 – 1 = 7 => λ = 2ℓ/k = 2.84/7 = 24 cm
Để khoảng cách PQ lớn nhất thì P là điểm gần một đầu dây nhất còn Q gần nhất với đầu dây còn lại.
Giả sử PM = QN và ngắn nhất. Biên độ dao động tại P là 4.sin(2π.PM/λ) = 2 => PM = λ/12 = 2 cm
PQ = 84 – 2.2 = 80 cm.
Câu 32: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ.
A. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và phát xạ có thể biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Mỗi nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ.
C. Dựa vào quang phổ liên tục có thể biết được nhiệt độ nguồn sáng.
D. Dựa vào quang phổ liên tục có thể biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng.
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1, các điện áp hiệu dụng là UR = UL = 40 V và UC1 = 70 V. Khi C = C2, điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là UC2 = 50 V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở sẽ là
A. 50 V  B. 40 V  C. 30 V  D. 45 V
Đáp án: A
U = = 50 V
ZL = R vì UL = UR = 40 V
ZC1 = R(UC1/UR) = 7R/4.
Khi C = C2, ta đặt UR2 = UL2 = x.
U² = x² + (x – 50)² 50² = 2x² – 100x + 50² x = 50 V.
Câu 34: Vật dao động điều hòa với cơ năng W = 50 mJ. Khi động năng gấp 4 lần thế năng thì thế năng sẽ là
A. 20 mJ  B. 0,20 J  C. 0,01 J  D. 25 mJ
Đáp án: C (W = Wđ + Wt = 4Wt + Wt = 5Wt => Wt = W/5 = 0,01 J)
Câu 35: Mạch điện chỉ chứa phần tử nào sau đây không cho dòng điện không đổi chạy qua?
A. Điện trở thuần nối tiếp với tụ điện.
B. Cuộn dây thuần cảm.
C. Cuộn dây không thuần cảm.
D. Điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.
Câu 36: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 5000 vòng, số vòng dây ở cuộn thứ cấp là 250 vòng. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây thứ cấp là
A. 5,5 V.   B. 4400 V.    C. 11 V.   D. 55 V.
Câu 37: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 14 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 1,2 cm. Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi diện tích của tam giác MCD có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại có trên đoạn CD là:
 
 
 
A. 14.                   B. 13.                      C. 12.                     D. 15.
Theo bài MC luôn vuông góc với MD, ta có SMCD==>(1)
Do =>(2) thay vào (1)

SMCD=(3) đặt F(x)=SMCD, với x=AC, ta tìm được giá trị của x để F(x) nhỏ nhất ( dùng chức năng  Mode 7 trong máy tính cầm tay FX 570VN hoặc VINACAL ) cho Start =1; End =10 Step=1 tìm được x=6cm,  BD=8cm.
Ta  xét tiếp  chọn kết quả 14
Câu 38: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song. Phương trình dao động của chúng lần lượt là xM = 6cos (20t – π/3) cm và xN = 8cos(20t + π/6) cm. Khi khoảng cách giữa M và N đạt cực đại thì N cách gốc tọa độ một đoạn là
A. 6,4cm.   B. 3,6cm.   C. 4,8cm.   D. 8,0cm.
Giải: A
Ta có d = |xM – xN| là khoảng cách giữa M và N.
Với x = xM – xN có biên độ là A. Vì hai dao động điều hòa vuông pha => A² = 6² + 8² => A = 10 cm.
dmax = 10 cm => (xM – xN)² = 100
Mặt khác (xM/6)² + (xN/8)² = 1 tại mọi thời điểm.
=> (xM – xN)² = 100(xM/6)² + 100(xN/8)²
=> (8xM/6)² + (6xN/8)² + 2xMxN = 0
=> (4xM/3 + 3xN/4)² = 0 => xM = –9xN/16
=> |–9xN/16 – xN| = 10 |xN| = 6,4 cm.
Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm
hai đoạn mạch AM và MB ghép nối tiếp, AM
gồm R1 nối tiếp tụ điện C, MB gồm R2 nối tiếp
với cuộn dây thuần cảm. Biết R1=ZC. Đồ thị uAM
và uMB như hình vẽ (hình 1). Hệ số công suất
của đoạn mạch MB  gần với giá trị nào sau đây?
A. 0,5 B. 0,71 C. 0,97 D. 0,85
Từ đồ thị ta thấy uMB sớm pha hơn uMB một góc => ; do R1=ZC nên  uMB chậm pha so với i một góc =>uMB sớm pha hơn i một góc =>=0,7071067812
Câu 40: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 8 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vị trí động năng bằng n lần thế năng và vị trí thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Biết n > 1. Giá trị n gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 3    B. 4    C. 5    D. 9
Đáp án: C
Vị trí động năng gấp n lần thế năng thỏa |x1| =
Vị trí thế năng gấp n lần động năng thỏa |x2| =
mặt khác khoảng cách gần nhất khi x1 và x2 cùng dấu.
=> = 4 4( – 1)² = n + 1
3n – 8 + 3 = 0 n = hoặc n = (loại)
Vì n > 1 nên n ≈ 4,9

Nguồn:Ứng Lê Đình

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBO_5_DE_CUOI_CUNG.doc[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
892w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-17 11:13:31
Loại file
doc
Dung lượng
0.31 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
đề thi ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan