Đề thi THPTQG năm 2017 môn Vật lý mã đề 201 có đáp án

Đăng ngày 6/24/2017 11:31:49 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Bi Trương Văn | Lần tải: 209 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi THPTQG năm 2017 môn Vật lý mã đề 201 có đáp án, Vật lý 12. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Đề thi THPTQG năm 2017 môn Vật lý mã đề 201 có đáp án .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Đề thi THPTQG năm 2017 môn Vật lý mã đề 201 có đáp án thuộc danh mục Vật lý 12 được chia sẽ bởi user Bi Trương Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào mục Vật lý 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, ko kể thời gian phát đề Họ, tên thí sính: …………………………………, thêm nữa Số báo danh: ……………………………………… Câu 1, cho biết thêm Trong chân ko, một ánh sáng đơn dung https://nslide.com/de-thi/de-thi-thptqg-nam-2017-mon-vat-ly-ma-de-201-co-dap-an.qvou0q.html

Nội dung

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sính: …………………………………..
Số báo danh: ………………………………………
Câu 1. Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là
A. B.  C.  D. 
Câu 2. Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng đụng này thuộc dải
A.sóng trung. B. sóng cực ngắn. C. sóng ngắn. D. sóng dài.
Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện ỉà zc. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. . B. . C. D.
Câu 4. Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Câu 5. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng m thì có năng lượng toàn phần E. Biết c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hệ thức đúng là
A. E = mc. B. E = mc C. E = mc2. D. 
Câu 6. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tớỉ đó bằng
A. 2kλ với k = 0,±l,±2,... B. (2k+ 1)λ với k = 0, ±1, ± 2,...
C. kλ với k = 0, ± 1, ± 2,... D. (k + 0,5)λ với k = 0, ± 1, ± 2,...
Câu 7. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng
A. màu cam. B. màu chàm. C. màu đỏ. D. màu vàng.
Câu 8. Đạỉ lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là
A. năng lượng liên kết. B. năng lượng liền kết riêng.
C. điện tích hạt nhân. D. khối lượng hạt nhân.
Câu 9. Hai đao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là
A.A1+A2. B. |A1 - A2|. C. D. 
Câu 10. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ  (T > 0). Đại lượng T được gọi là
A. tần số góc của dòng điện, B. chu kì của dòng điện.
C.tần số cửa đòng điện. D. pha ban đầu của dòng điện.
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
A.lệch pha 90° so vớỉ cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
B. trễ pha 60° so với cường độ dòng đỉện trong đoạn mạch,
C. cùng pha với cường độ dòng địện trong đoạn mạch.
D. sớm pha 30° so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
Câu 12. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. F = kx. B. F = -kx. C. . D. .
Câu 13. Khí một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A