đề thi thử 2018

đề thi Toán học Toán học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       7      0
Ngày đăng 2017-12-08 21:06:40 Tác giả Phức nguyễn văn loại .doc kích thước 1.77 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho chuyển động xác định bởi phương trình trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu. A. B. C. D. Câu 2: Hàm số đồng biến trên khoảng nào? A. B. C. D. Câu 3: Hình đa diện nào sau đây có tâm đối xứng A. Hình hộp chữ nhật B. Hình tứ diện đều C. Hình chóp tứ giác đều D. Hình lăng trụ tam giác Câu 4: Cho hai

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1: Cho chuyển động xác định bởi phương trình trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.
 A.  B.  C.  D.
Câu 2: Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
 A.  B.  C.  D.
Câu 3: Hình đa diện nào sau đây có tâm đối xứng
 A. Hình hộp chữ nhật  B. Hình tứ diện đều 
 C. Hình chóp tứ giác đều D. Hình lăng trụ tam giác
Câu 4: Cho hai hàm số và Gọi lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu
 A.  B.  C.  D.
Câu 5: Hình hộp đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng
 A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 6: Cho hàm số Tồn tại hai tiếp tuyến của phân biệt và có cùng hệ số góc k, đồng thời đường thẳng đi qua các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó cắt các trục Ox, Oy tương ứng tại A và B sao cho Hỏi có bao nhiêu giá trị của k thỏa mãn yêu cầu bài toán?
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 7: Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho theo thứ tự lập thành một cấp số cộng
 A.  B.  C.  D.
Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng
 A.  B.  C.  D.
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 9: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại
 A.  B.  C.  D.
Câu 10: Tính thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 2
 A.  B.  C.  D.
Câu 11: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuống cân
 A.  B.  C.  D.
Câu 12: Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc đó bằng 7
 A.  B.  C.  D.
Câu 13: Cho hàm số có đồ thị có đồ thị Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị
 A.  B.  C.  D.
Câu 14: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 2017. Tính thể tích khối đa diện ABCB’C’.
 A.  B.  C.  D.
Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm
 A.  B.  C.  D.
Câu 16: Cho hàm số thỏa mãn và  Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 A.  B.
 C.  D.
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 17: Cho và Tính
 A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng và Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến thành
 A. Vô số B. 0 C. 1 D. 4
Câu 19: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng
 A.  B.  C.  D.
Câu 20: Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giaó viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật.Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ
 A.  B.  C.  D.
Câu 21: Giaỉ phương trình
 A.  B.  C.  D.
Câu 22: Tìm hệ số của trong triển khai thành đa thức của
 A.  B.  C.  D.
Câu 23: Tính đạo hàm của hàm số
 A.  B.
 C.  D.
Câu 24: Xét hàm số  trên đoạn  Mệnh đề nào sau đây đúng?
 A. Hàm số có cực trị trên khoảng
 B. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn
 C. Hàm số đồng biến trên đoạn
 D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại và giá trị nhỏ nhất tại
Câu 25: Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ), Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng?
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 


 A. Phép quay tâm O, góc  biến tam giác OBC thành tam giác OCD
 B. Phép vị tự tâm O, tỷ số biến tam giác ABD thành tam giác CDB
 C. Phép tịnh tiến theo vectơ biến tam giác ABD thành tam giác DCB
 D. Phép vị tự tâm O, tỷ số biến tam giác OBC thành tam giác ODA
Câu 26: Cho cấp số nhân Hỏi số là số hạng thứ mấy?
 A. 9 B. 10 C. 8 D. 11
Câu 27: Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B, Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?
 A.  B.  C.  D.
Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng ; góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng bằng  Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD
 A.  B.  C.  D.
Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
 A.  B.  C.  D.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Hàm số đạt cực trị tại khi và chỉ khi là nghiệm của đạo hàm
 B. Nếu và thì hàm số đạt cực đại tại
 C. Nếu và thì không phải là cực trị của hàm số đã cho
 D. Nếu đổi dấu khi x qua điểm và liên tục tại thì hàm số đạt cực đại tại điểm
Câu 31: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 A.  B.
 C.   D.
Câu 32: Tìm tập giá trị T của hàm số
 A.  B.  C.  D.
Câu 33: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:
 
x

 
0
 
1
 


 
+
 

 
+
 


 
 
 
0
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt?
 A.  B.  C.  D.
Câu 34: Phương trình có bao nhiêu nghiệm trên khoảng
 A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 35: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 A.  B.
  C.  D.
  
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 36: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Biết độ dài cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên AB theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội q. Gía trị của bằng
 A.  B.  C.  D.
Câu 37: Tìm tất cả số tự nhiên n thỏa mãn
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 


 A.  B.  C.  D.  
Câu 38: Giaỉ phương trình
 A.  B.  C.  D.
Câu 39: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A’ lên trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC bằng Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
 A.  B.  C.  D.
Câu 40: Cho khối tứ diện ADCD có thể tích V. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD, BCD. Tính theo V thể tích của khối tứ diện MNPQ.
 A.  B.  C.  D.
Câu 41: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
 A. 2 B. 3 C. 0 D. 5
Câu 42: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A; Hình chiếu vuông góc của A’ trên nằm trên đường thẳng BC. Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng
 A.  B.  C.  D.
Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng Biết Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng và
 A.  B.  C.  D.
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

Câu 44: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị của hàm số  tại hai điểm A, B phân biệt sao cho đạt giá trị nhỏ nhất (với là hệ số góc của tiếp tuyến tại A, B của đồ thị
 A.  B.  C.  D.
Câu 45: Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng, nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, Ông ta xác định rằng: nếu giá vé vào của là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người tới xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người sẽ có thêm 100 người khách trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng đem lại 2 USD/người lợi nhuận cho nhà hát trong các dich vụ đi kèm. Hãy giúp Giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính gía vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.
 A. 21 USD/người B. 18 USD/người C. 14 USD/người D. 16 USD/người
Câu 46: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm AA’; N, P lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BB’, CC’ sao cho Tính thể tích khối đa diện ABCMNP
 A.  B.  C.  D.
Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang cân, Hai mặt phẳng và cùng vuông góc với mặt phẳng Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Tính cosin góc giữa MN và biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng
 A.  B.  C.  D.
Câu 48: Cho bốn hàm số có mấy hàm số tuần hoàn với chu kì
 A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 49: Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại
 B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau
 C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại
 D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau
 
Câu 50: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và các cạnh bên đều là hình vuông. Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho.
 A.  B.  C.  D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 
 
 
MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018
 
 
 
STT
Các chủ đề
Mức độ kiến thức đánh giá
Tổng số câu hỏi
 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
 
 
 
 
 
Lớp 12
(...%)
1
Hàm số và các bài toán lien quan
2
3
6
3
14
2
Mũ và Lôgarit 
 
 
 
 
 
3
Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
1
 
 
 
1
4
Số phức
 
 
 
 
 
5
Thể tích khối đa diện
1
4
3
3
11
6
Khối tròn xoay
 
 
 
 
 
7
Phương pháp tọa độ trong không gian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
1
1
3
 
5
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 
 
 
Lớp 11
(...%)
 
 
 
 
 
 
 
2
Tổ hợp-Xác suất
 
2
1
1
4
3
Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân
2
2
1
 
5
4
Giới hạn
 
 
 
 
 
5
Đạo hàm
2
1
1
 
4
6
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
1
1
 
 
2
7
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian Quan hệ song song
 
2
 
 
2
8
Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian
1
1
 
 
2
Tổng
Số câu
11
17
15
7
50
Tỷ lệ
22%
34%
30%
14%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


 

 
 
 
 
ĐÁP ÁN
 
 
1-A
2-A
3-A
4-D
5-B
6-C
7-D
8-D
9-D
10-C
11-B
12-B
13-D
14-B
15-A
16-A
17-C
18-B
19-C
20-C
21-C
22-B
23-A
24-D
25-B
26-A
27-A
28-D
29-C
30-D
31-D
32-C
33-C
34-A
35-C
36-C
37-B
38-A
39-B
40-A
41-A
42-B
43-D
44-B
45-C
46-D
47-A
48-B
49-C
50-D
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:  Đáp án A
Ta có    thời điểm
Câu 2:  Đáp án A
Ta có
Câu 3: Đáp án  A
Hình hộp chữ nhật có tâm đối xứng chính là giao điểm chủa các đường chéo
Câu 4: Đáp án D
Hoành độ giao điểm hai đồ thị là nghiệm của PT: hay
Trang 1
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
 


Nguồn:Phức nguyễn văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi thử 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_QG_Mon_Toan_nam_2018__THPT_Chuyen_Bac_Ninh__Bac_Ninh__Lan_1__File_word_co_loi_giai_chi_tiet.doc[1.77 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gmox0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-08 21:06:40
Loại file
doc
Dung lượng
1.77 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
7
đề thi đề thi thử 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề thi thử 2018
  Toán học 12
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • đề thi thử 2018
  Toán học 12
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • Đề thi thử 2018
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 2

 • ĐỀ THI THỬ 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI THỬ 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 3

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 2

 • thi thử 2018
  Giải tích 12
  thi thử 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Đề thi thử THPT Lục Nam - Bắc Giang  -2018
  Vật lý 12
  Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Đề thi thử THPT Lục Nam - Bắc Giang -2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ THI THỬ HÓA 2018
  Hóa học 12
  ĐỀ THI THỬ HÓA 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0