đề thi thử 2018

đề thi Toán học Toán học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       13      0
Ngày đăng 2017-12-08 21:08:06 Tác giả Phức nguyễn văn loại .doc kích thước 1.57 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT PHỐ MỚI ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I, MÔN TOÁ NNăm học: 2017-2018Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Câu 1. Cho số thực và. Hãy rút gọn biểu thức A. B. C. D. Câu 2. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 2 B. 6 C. 8 D. 4Câu 3. Tı̀m tất cả các giá tri thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R. A. B. C. D. Câu 4. Giá trị cực tiểu của hàm số là: A. B. 7 C. D. 3 Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mênh đề ̣ nào dưới đâ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

 
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT PHỐ MỚI
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I, MÔN TOÁ NNăm học: 2017-2018Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
 
 
Câu 1. Cho số thực và. Hãy rút gọn biểu thức  A.  B.  C.  D.
Câu 2. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 2 B. 6 C. 8 D. 4Câu 3. Tı̀m tất cả các giá tri thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R. A.  B.  C.  D. Câu 4. Giá trị cực tiểu của hàm số là: A.  B. 7 C.  D. 3
Câu 5. Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mênh đề ̣ nào dưới đây đúng?A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng .C. Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại D. Hàm số có ba cực trị.Câu 6. Hàm số  có giá trị lớn nhất trên đoạn là: A. 10 B. 12 C. 14 D. 17Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt.
1                            Phucmaths


 
 

 A.  B.  C.  D. Câu 8. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton  A.  B.  C.  D.Câu 9. Cho hàm số . Số các giá trị nguyên của m để hàm số có một điểm cực đại mà không có điểm cực tiểu là:
 A. 1 B. 0 C. 3 D.2Câu 10. Tập hợp tất cả các giá trị thưc của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị của hàm số tại hai điểm phân biệt là: A.  B.
 C.  D.
Câu 11. Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hỏi phươngtrình có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? A. 7 B. 9
 C. 6 D. 5Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng:
 A.  B.  C.  D. Câu 13. Đồ thị hàm số nào sau đây nằm phía dưới trục hoành? A.  B.
 C.  D.
1                            Phucmaths


 
 

Câu 14: Cho hàm số có đồ thị như hìnhbên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  A.  B.
 C.  D.
Câu 15. Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như hình vẽ bên?
x

0
2
      

             +
0            -
0         -+
 
y
 
 

2
 
               -2
 
      

 A.  B.  C.  D.
Câu 16. Cho hàm số có đạo hàm trên R . Đường congtrong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số ( liên tụctrên R ) . Xét hàm số. Mệnh đề nào dưới đây sai ?A. Hàm số nghich ̣ biến trên B. Hàm số đồng biến trên C. Hàm số nghịch biến trên D. Hàm số nghịch biến trên Câu 17. Cho các số thực dương a,b với và . Khẳng định nào sau đây là
1                            Phucmaths


 
 

đúng? A.  B.  C.  D. Câu 18. Tính tích tất cả các nghiệm thưc của phương trình
 A. 0 B. 2 C. 1 D. Câu 19. Tập xác định của hàm số là: A.  B.  C.  D. R
Câu 20. Tổng bằng:
 A.  B.  C.  D. Câu 21. Trong các hàm số dưới  đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R ?
 A.  B.  C.  D. Câu 22. Một hình trụ có bán kính đáy và khoảng cách giữa hai đáy. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trụ . Diện tích của thiết diện được tạo thành là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 23. Một tấm kẽm hình vuông ABCD có cạnh bằng 30cm. Người ta gập tấm kẽm theohai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BCtrùng nhau như hình vẽ bên để được một hìnhlăng trụ khuyết hai đáy. Giá trị của x để thểtích khối lăng trụ lớn nhất là: A.  B.
1                            Phucmaths


 
 

 C.  D.Câu 24. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức , trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.
 A.  B.  C.  D. Câu 25. Đặt . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
 A.  B.  C.  D. Câu 26. Số nghiệm thực của phương trình  là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3Câu 27. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 c ó thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau? A. 15 B. 4096 C. 360 D. 720Câu 28. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng và chiều cao. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó là.
 A.  B.  C.  D. Câu 29. Biết rằng hệ số của trong khai triển nhị thức Newton bằng 60. Tìm n .
 A.  B.  C.  D. Câu 30. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC vuông tại A có .  Khoảng cách từ AA′ đến mặt phẳng (BCC′B′) là:
 A.  B.  C.  D. Câu 31. Cho tâp ̣ A gồm n điểm phân biệt trên mặt phẳng sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tìm n sao cho số tam giác mà 3 đỉnh thuộc A gấp đôi số đoạn thẳng được nối từ 2 điểm thuộc A . A.  B.  C.  D. Câu 32. Cho hàm . Với giá trị nào của m thì
1                            Phucmaths


 
 

 A.  B.  C.  D. Câu 33. Cho hàm. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng  B. Hàm số đồng biến trên khoảng
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 34. Môt lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tâp. Tính xác suất để 4 hoc sinh được gọi có cả nam và nữ.
 A.  B.  C.  D. Câu 35. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chı̉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được điểm. Môt thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm. A.  B.  C.  D. Câu 36. Cho hàm số có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là: A. 0 B. 2 C. 3 D. 1Câu 37. Một khối lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh 3cm, cạnh bên bằng tạo với mặt phẳng đáy một góc . Khi đó thể tích khối lăng trụ là:
 A.  B.  C.  D. Câu 38. Cho hı̀nh chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng, đáy là hình thang ABCD vuông tại A và B có. Biết, tính thể tích khối chóp S.BCD theo a
 A.  B.  C.  D.
Câu 39. Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng , diện tích xung quanh bằng. Tính thể tích V của khối nón đã cho.
1                            Phucmaths


 
 

 A.  B.  C.  D. Câu 40. Cho hình hộp thể tích là V . Tı́nh thể tích của tứ diện ACB’D’ theo V . A.  B.  C.  D. Câu 41. Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên bằng ̣b . Tính thể tích khối cầu đi qua các đı̉nh của hình lăng tru.̣
 A.  B.
 C.  D. Câu 42. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD cạnh với AB là đường kính của đường tròn đáy tâm O. Gọi M là điểm thuộc cung của đường tròn đáy sao cho . Thể tích của khối tứ diện ACDM là:
 A.  B.  C.  D. Câu 43. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là R .
 A.  B.  C.  D. Câu 44. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao, bán kính đáy. Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là . Tính diện tích của thiết diện đó. A.  B.  C.  D.
Câu 45. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hı̀nh vẽ bên là đồ thị của các hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A.  B.  C.  D. Câu 46. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh a , tam giác SBA vuông tại B
1                            Phucmaths


 
 

, tam giác SAC vuông tại C . Biết góc giữa hai măt phẳng và bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
 A.  B.  C.  D. Câu 47. Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt là:
 A. 3 B. 4 C. 5 D. Vô sốCâu 48. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A góc ; tam giác SBC là tam giác đều cạnh a và măt phẳng mặt phẳng (ABC). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là:
 A.  B.  C.  D. Câu 49. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Biết góc giữa MN và mặt phẳng (ABCD) bằng . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và DM là:
 A.  B.  C.  D. Câu 50. Cho a,b,c là các số thực thuộc đoạn thỏa mãn. Khi biểu thức đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của tổng là: A. 3 B.  C. 4 D. 6 
Hết
 
 
 
1                            Phucmaths


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018
 
 
 
STT
Các chủ đề
Mức độ kiến thức đánh giá
Tổng số câu hỏi
 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
 
 
 
 
 
Lớp 12
1
Hàm số và các bài toán liên quan
7
5
6
2
20
1                            Phucmaths


 
 

(76%)
 
 
 
 
 
 
 
2
Mũ và Lôgarit 
2
2
3
0
7
3
Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
0
0
0
0
0
4
Số phức
0
0
0
0
0
5
Thể tích khối đa diện
1
3
2
1
7
6
Khối tròn xoay
0
3
0
1
4
7
Phương pháp tọa độ trong không gian
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Lớp 11
(24%)
1
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
0
0
1
0
1
2
Tổ hợp-Xác suất
0
3
0
0
3
3
Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân. Nhị thức Newton
0
1
2
0
3
4
Giới hạn
0
0
0
0
0
5
Đạo hàm
0
0
0
0
0
6
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
1
0
1
0
2
7
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian Quan hệ song song
0
0
0
0
0
8
Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian
0
2
1
0
3
Tổng
Số câu
11
19
16
4
50
Tỷ lệ
22%
38%
32%
8%
 
1                            Phucmaths


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN
1-A
2-D
3-C
4-C
5-C
6-D
7-B
8-D
9-B
10-A
11-A
12-C
13-C
14-B
15-D
16-C
17-B
18-D
19-C
20-B
21-D
22-A
23-D
24-B
25-D
26-C
27-C
28-A
29-B
30-B
31-C
32-D
33-A
34-A
35-C
36-B
37-C
38-B
39-C
40-D
41-B
42-A
43-D
44-A
45-B
46-B
47-A
48-D
49-B
50-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
1                            Phucmaths


Nguồn:Phức nguyễn văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi thử 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_QG_2018_mon_Toan__Truong_THPT_pho_moi___File_word_co_loi_giai_chi_tiet.doc[1.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
jmox0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-08 21:08:06
Loại file
doc
Dung lượng
1.57 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
13
đề thi đề thi thử 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • đề thi thử 2018
  Toán học 12
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • Đề thi thử 2018
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 2

 • ĐỀ THI THỬ 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI THỬ 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 3

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 2

 • đề thi thử 2018
  Toán học 12
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • thi thử 2018
  Giải tích 12
  thi thử 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Đề thi thử THPT Lục Nam - Bắc Giang  -2018
  Vật lý 12
  Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Đề thi thử THPT Lục Nam - Bắc Giang -2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2018

  Xem: 1

 • ĐỀ THI THỬ HÓA 2018
  Hóa học 12
  ĐỀ THI THỬ HÓA 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0