Đề thi thử ĐH Hóa lần 3-2014

Đăng ngày 5/12/2014 7:37:41 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Phương Hoàng Minh | Lần tải: 137 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi thử ĐH Hóa lần 3-2014, Hóa học 12. . nslide chia sẽ đến mọi người đề thi Đề thi thử ĐH Hóa lần 3-2014 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Đề thi thử ĐH Hóa lần 3-2014 trong danh mục Hóa học 12 được giới thiệu bởi user Phương Hoàng Minh tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Hóa học 12 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đáp án ĐH lần 3-lqd-2014 CâuMã đề 001 002 003 004 1 D A C D 2 D A C C 3 A B A C 4 B C D C 5 A A B B 6 B B C A 7 C A D C 8 B D C C 9 A A A B 10 C C A D 11 A A B A 12 A A C D 13 B D C D 14 C B B B 15 B C B A https://nslide.com/de-thi/de-thi-thu-dh-hoa-lan-3-2014.67luzq.html

Nội dung

Đáp án ĐH lần 3-lqd-2014
CâuMã đề
001
002
003
004

1
D
A
C
D

2
D
A
C
C

3
A
B
A
C

4
B
C
D
C

5
A
A
B
B

6
B
B
C
A

7
C
A
D
C

8
B
D
C
C

9
A
A
A
B

10
C
C
A
D

11
A
A
B
A

12
A
A
C
D

13
B
D
C
D

14
C
B
B
B

15
B
C
B
A

16
D
A
B
D

17
B
B
D
B

18
D
D
D
C

19
B
D
B
C

20
C
B
B
D

21
D
C
B
B

22
A
B
C
A

23
D
A
C
B

24
C
A
D
B

25
D
B
D
C

26
C
B
D
C

27
A
B
D
A

28
C
C
B
D

29
A
B
C
B

30
C
D
A
B

31
B
C
C
C

32
D
B
C
C

33
D
D
D
C

34
D
A
C
B

35
A
C
C
C

36
D
A
D
C

37
C
A
B
C

38
C
B
A
D

39
A
A
D
C

40
D
D
D
B

41
C
B
C
B

42
C
A
D
C

43
D
C
D
B

44
C
B
B
A

45
A
B
B
D

46
A
D
D
B

47
A
A
B
A

48
C
D
C
D

49
B
B
D
B

50
D
D
A
B