Đề thi thử ĐH lần 3

Đăng ngày 3/13/2012 8:53:12 PM | Thể loại: Toán học 12 | Chia sẽ bởi: Hải Nguyễn Văn | Lần tải: 12 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

  SỞ GD - ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI 12–NĂM HỌC 2011-2012

Môn : TOÁN ; Khối : A, A1, B; lần: 3

Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian phát đề

=====================

 

I. PhẦn chung cho tẤt cẢ thí sinh (7 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số .

1.      Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2.      Gọi I là giao điểm 2 đường tiệm cận của ( C ). Điểm M (C), tiếp tuyến của (C) tại M cắt 2 đường tiệm cận tại A và B. Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại M biết chu vi tam giác IAB nhỏ nhất.

Câu II (2 điểm)

  1.  Giải phương trình:
  2.  Giải hệ phương trình:

Câu III (1 điểm). Tính tích phân sau:

Câu IV (1 điểm)
   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB=a, BC=2a. SA vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng 600. M thuộc SA sao cho AM=; mặt phẳng (BCM) cắt SD tại N. Tính thể tích hình chóp S.BCNM và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD.

Câu V (1 điểm) Chứng minh với mọi số dương a, b, c, d thỏa mãn điều kiện a+b+c+d=4 ta có :

II. PHẦn riÊng (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B)

A.Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm) 

  1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của hai đường thẳng Trung điểm một cạnh là giao của d với trục Ox. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
  2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết: A(2; 3; 1), B(-1; 2; 0),

      C(1; 1; -2). Tìm tọa độ trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu VII.a (1 điểm) Giải phương trình:

B.Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)

  1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, có trọng tâm G, phương trình đường thẳng BC là: x-2y-3=0, phương trình đường thẳng BG là: 7x-4y-11=0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
  2. Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD biết A(1; 0; 2), B(1; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Câu VII.b (1 điểm) Giải bất phương trình: (4x – 2.2x – 3). log2x – 3 > - 4x.
   

   ----------- Hết ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh:................................
 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

 

Câu I

2 điểm

 

 

1.

1 điểm

  • Tập xác định: \ .
  • Sự biến thiên:

               Chiều biến thiên: Ta có .

                               Hàm số nghịch biến trên các khoảng: .

               Giới hạn và tiệm cận:   tiệm cận ngang y = 2.

                                                   ; tiệm cận đứng x = 1.

 

 

             Bảng biến thiên:

X

-                           1                               +

y'

-

 

-

Y

2

 

 

                         -

 

 

 

 

+

 

 

                                2

 

  • Đồ thị

 

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

 

2.

1điểm

Tiếp tuyến tại M(m;y(m)) là (d):

                y = y’(m)(x-m) + y(m)

, I(1;2).

Ta có IA.IB=

  chu vi(∆IAB)=IA+IB+AB=

Chu vi nhỏ nhất

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.25

Câu II

 

 

1.

1 điểm

Giải PT:

- Đkxđ: sinx.cosx 0

-

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

0.25

 

 

0.25

 

2.

1điểm

Giải hệ PT:

-          Đkxđ:

 

Giải (1): xy-x+2y=x2+xx2+2x-xy-2y=0x2+(2-y)x-2y=0x=-2(loại) hoặc x = y

Thế x = y vào (2) được:

-         

-           

 

 

0.25

 

0.25

 

 

 

0.5

 

 

 

CâuIII

1 điểm

Đặt

Ta có:

Thấy

Xét hàm số

Suy ra hàm số là một nguyên hàm của hàm số

Vậy

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

0.25

CâuIV

 

 

1.

1 điêm

 

 

 

 

 

-         Chọn hệ trục Oxyz sao cho A(0;0;0), B(a;0;0), D(0;2a;0), S(0;0;), C(a;2a;0).

 

-        

-        

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

Câu V

Theo bất đẳng thức Côsi ta có:

Tương tự ta có:

Cộng vế với vế 4 bất đẳng thức cùng chiều trên được:

Theo bất đẳng thức :

Do đó :

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=d=1.

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

CâuVIa

1.

1 điểm

- Tọa độ giao điểm I của d và d’ là nghiệm của hệ phương trình

- Do vai trò của A, B, C, D là như nhau nên giả sử M là trung điểm của AD

- Ta có: ; Theo giả thiết

- Vì

- tọa độ A, D là nghiệm của hệ phương trình

- Do I là trung điểm AC nên C(7;2), TT do I là trung điểm BD nên B(5;4).

 

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

 

 

0.25

0.25

2.

1 điểm

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết: A(2; 3; 1), B(-1; 2; 0),

      C(1; 1; -2). Tìm tọa độ trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

- là trực tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi

- là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

0.25

CâuVIIa

   

Đặt . PTTT:

       Với  

Với

 

 

0.25

 

 

 

 

 

0.25

 

0.25

0.25

CâuVIb

1.

1 điểm

-Tọa độ điểm B nghiệm của hệ: => B(1;-1)

- Gọi N là trung điểm AC ta có

- Do tam giác ABC cân tại APT AG: 2x+y-6=0

-

- Giải hệ trên ta được: A(1;4); C(5;1)

 

 

 

0.25

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

2.

1 điểm

- Phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD có dạng:  

x2+ y2+ z2+ 2ax + 2by + 2cz + d = 0 (a2+b2+c2-d>0)

- Do A, B, C, D (S) nên ta có hệ phương trình:

- Giải hệ được:

- Vậy phương trình mặt cầu:

0.25

 

 

0.25

 

 

 

0.25

0.25

Câu VII.b

-          Đkxđ: x>0

-          BPT     

 

 

DS:

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

 

 

0.25

 

Các cách giải khác đúng cho điểm tương đương

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi thử ĐH lần 3, Toán học 12. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện Đề thi thử ĐH lần 3 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề thi thử ĐH lần 3 trong chuyên mục Toán học 12 được chia sẽ bởi thành viên Hải Nguyễn Văn tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Toán học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem SỞ GD - ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI 12–NĂM HỌC 2011-2012 Môn : TOÁN ; Khối : A, A1, B; lần: 3 Thời gian làm bài : 180 phút, ko kể thời gian phát đề =====================   I,còn cho biết thêm PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số , tiếp theo là Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho, thêm nữa Gọi I là giao điểm 2 đường tiệm cận của ( C ), tiếp theo là https://nslide.com/de-thi/de-thi-thu-dh-lan-3.s6gyxq.html