đề thi thử học kì 1 toán lớp 9 năm 2017 - 2018

Đăng ngày 11/23/2017 6:06:53 PM | Thể loại: Đại số 9 | Chia sẽ bởi: Khoa Nguyễn Bá | Lần tải: 29 | Lần xem: 19 | Page: 1 | Kích thước: 0.42 M | Loại file: pdf

NGUYN BÁ KHOA  
ĐỀ THI HC KÌ 1 LP 9  
Môn: Toán Thi gian: 120 phút  
Năm 2017 2018  
Câu 1. Tính: 2 36 3 9 4 64  
Câu 2. Tìm nghim tng quát của phương trình sau: x  3y = 1  
Câu 3. V đồ th hàm s y = - x + 3  
2
Câu 4. Rút gn: 3 3 1 3 12  
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông ti A, biết AB = 4cm, BC = 5cm. Tính cosC + tanB  
3
x y 5  
Câu 6. Gii h phương trình: {  
5
x 2y 1  
Câu 7. Viết phương trình đường thng (d) có h s góc bng - 0,5 và đi qua giao điểm  
của hai đường thng (d ): y = x + 3; (d ): y = 2x  1  
1
2
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông ti A  đường cao AH, biết BC = 10cm, HC = 8cm.  
Tính AB, AH  
Câu 9. Phân tích nhân t: x x  2x  x  2 ( vi x > 0)  
Câu 10. Cho hàm s bc nht y = (3  a)x + 2a ( a là tham s). Biết đồ th hàm s là  
đường thẳng đi qua điểm A(1; 8), hàm số đồng biến hay nghch biến R. vì sao?  
Câu 11. Cho đường tròn (O), có bán kính R = 5cm, dây AB = 8cm. K bán kính OM  
vuông góc vi AB ti H. Tính độ dài đon HM.  
2
Câu 12. Cho hai đưng thng(d): y  m x 1 ( m  
 0) và (d’): y  4x  m1. Tìm m để  
(d) song song với (d’).  
0
0
Câu 13. Cho hình thang vuông ABCD ( A  B  90 ) có BMC  90 , vi M  trung điểm  
ca AD. Chng minh rng AD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC  
Câu 14. Cho đường tròn (O), điểm A nằm ngoài đường tròn. K các tiếp tuyến AB, AC  
với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BD. Tiếp tuyến ca  
đường tròn ti D ct thng BC ti E. Chng minh rng tam giác OCE đồng  
dng vi tam giác ACD  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf