đề thi thử thanh hóa lần 3 để B

đề thi Đại số 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 85       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7cou0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/22/2017 9:47:25 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
85
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 ĐỀ B ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi gồm có 01 trang  Câu 1(2,0 điểm) Giải phương t,xem chi tiết và tải về Đề thi đề thi thử thanh hóa lần 3 để B, Đề Thi Đại Số 9 , Đề thi đề thi thử thanh hóa lần 3 để B, doc, 1 trang, 0.24 M, Đại số 9 chia sẽ bởi Sơn La Đức đã có 85 download

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-thu-thanh-hoa-lan-3-de-B.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1
ĐỀ B
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm có 01 trang

Câu 1(2,0 điểm)
Giải phương trình bậc hai: x2 + 5x - 6 = 0
Giải hệ phương trình sau: 
Câu 2(2,0 điểm)
Cho biểu thức: 
1. Tìm x để biểu thức có nghĩa.Rút gọn biểu thức B.
2. Tìm giá trị của x khi B = –2 và B = 3.
Câu 3(2,0 điểm)
Cho Parabol (P): y = x2 – nx + n – 1
1. Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)
2. Cho N =  (với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của Parabol và Ox). Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.
Câu 4(3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính PQ = 2R. Vẽ bán kính OD vuông góc với PQ. Gọi N là điểm chính giữa cung QD, K là giao điểm PN với OD. Chứng minh:
1. Tứ giác NQOK nội tiếp đường tròn và NK= NQ.
2. DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK.
3. Tính diện tích tam giác NQK theo R.
Câu 5 (1,0 điểm)
Cho a,b,c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.
Chứng minh rằng: 
...............................Hết......................................
Họ và tên thí sinh......................................................SBD.....................................
TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1
ĐỀ B
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TOÁN
Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang


Câu
Nội dung
Điểm

1.1
Giải phương trình...
1,0


Từ phương trình bậc hai, ta có: a = 1 ; b = 5 ; c = -6
Tổng: a + b + c = 0
0,5


x1 = 1, x2 = - 6
0,5

1.2
Giải hệ phương trình...
1,0


Nghiệm là (-1;2)
1,0

2.1
Rút gọn biểu thức...
1,0


 Điều kiện: y > 1
0,25


 Ta có

0,5


 Vậy biểu thức B = y với y > 1
0,25

2.2
Tìm y...
1,0


Khi B = –2  y = –2 (loại do không thỏa mãn điều kiện xác định)
0,5


 Khi B = 3  y = 3 (thỏa mãn điều kiệu xác định)
Vậy với B = 3 thì y = 3 thỏa mãn, B = –2 không có nghiệm y thỏa mãn
0,5

3.1
1.Tìm giá trị của tham số n để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)
1,0


Để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2) suy ra x = 5 ; y = 2
Thế vào phương trình: (P): y = x2 – nx + n – 1
 2 = 52 – 5n + n – 1  4n = 22 n =
0,5


Vậy với n =  thì Parabol (P) sẽ đi qua điểm B(5;2)
0,5

3.2
Cho N = 
Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.
1,0


 Xét phương trình: x2 – nx + n – 1 = 0 (1)

Vì  nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2
0,25


Do pt (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2, nên theo hệ thức Viet, ta có:
 (2)
0,25 (3)
Thế (2) vào (3), ta được:

0,25


Để N > 0 thì 
TH1: 
TH2: 
Vậy với n > 1 hoặc n < 0 thì N > 0.
0,25

44.1
Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.
1

 


TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

 

 

 

ĐỀ B

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài:120  phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi gồm có 01 trang

Câu 1(2,0 điểm)

  1. Giải phương trình bậc hai:  x2 + 5x - 6 = 0
  2. Giải hệ phương trình sau:

Câu 2(2,0 điểm)

Cho biểu thức:   

1. Tìm x để biểu thức có nghĩa.Rút gọn biểu thức B.

2. Tìm giá trị của x khi B = –2 và B = 3.

Câu 3(2,0 điểm)

 Cho Parabol (P): y = x2nx + n – 1

1. Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)

2. Cho N = (với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của Parabol và Ox). Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.

Câu 4(3,0 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính PQ = 2R. Vẽ bán kính OD vuông góc với PQ. Gọi N là điểm chính giữa cung QD, K là giao điểm PN với OD. Chứng minh:

1. Tứ giác NQOK nội tiếp đường trònNK= NQ.

2. DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK.

3. Tính diện tích tam giác NQK theo R.

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho a,b,c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng: 

                           ...............................Hết......................................

 

Họ và tên thí sinh......................................................SBD.....................................

 

 

 

 


TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

 

 

ĐỀ B

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN

Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang

 

 

Câu

Nội dung

Điểm

1.1

Giải phương trình...

1,0

 

Từ phương trình bậc hai, ta có: a = 1 ; b = 5 ; c = -6

Tổng: a + b + c = 0

0,5

x1 = 1,  x2 = - 6

0,5

1.2

Giải hệ phương trình...

1,0

 

Nghiệm là (-1;2)

1,0

2.1

Rút gọn biểu thức...

1,0

 

 Điều kiện: y > 1

0,25

 Ta có

 

0,5

  Vậy biểu thức B = y với y > 1

0,25

2.2

Tìm y...

1,0

 

Khi B = –2 y = –2 (loại do không thỏa mãn điều kiện xác định)

0,5

Khi B = 3 y = 3 (thỏa mãn điều kiệu xác định)

Vậy với B = 3 thì  y = 3 thỏa mãn, B = –2 không có nghiệm y thỏa mãn

0,5

3.1

1.Tìm giá trị của tham số n để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)

 

1,0

 

Để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2) suy ra x = 5 ; y = 2

Thế vào phương trình: (P): y = x2nx + n – 1

2 = 52 – 5n + n – 1 4n = 22 n =

0,5

Vậy với n = thì Parabol (P) sẽ đi qua điểm B(5;2)

0,5

3.2

Cho N =

Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.

1,0

 

 Xét phương trình: x2 nx + n – 1 = 0 (1)

nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

0,25

 

 


 

Do pt (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2, nên theo hệ thức Viet, ta có:

 

           (2)

0,25

 

(3)

Thế (2) vào (3), ta được:

0,25

Để N > 0 thì

TH1:

 

TH2:

 

Vậy với n > 1 hoặc n < 0 thì N > 0.

0,25

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.

1,0

 

 

 

+ NQOK nội tiếp đường tròn vì có hai góc đối có tổng bằng 1800.

0,5

+ Chứng minh NK = NQ.

 

Vì N là  điểm chính giữa cung DQ nên .

Tứ giác NQOK nội tiếp nên.

0,25

Vây tam giác NKQ cân tại N nên NQ = NK

0,25

4.2

Chứng minh DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác

1.0

 

 


 

NQOK.

 

 

 Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK (H là trung điểm của KQ). Ta có    dẫn đến DN//KQ Mặt khác NH vuông góc với KQ nên NH cũng vuông góc với DN. Từ đó suy ra đpcm

0,5

 

0,5

4.3

Tính diện tích tam giác QNK theo R.

1,0

Ta có PK là phân giác của góc DPO

Hay

Mặt khác

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

5

Cho a, b, c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng: 

1,0

 

 

Từ bất đẳng thức:

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ a2 = bc

0,25

Ta có:

 

Áp dụng bất đẳng thức (1), ta được:

0,25

 Tương tự, ta có:

0,25

Từ (2), (3) và (4), ta có:

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1

0,25

 

 


                                                  ………..Hết ……….

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về đề thi thử thanh hóa lần 3 để B
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU