đề thi thử thanh hóa lần 3 để B

Đăng ngày 6/22/2017 9:47:25 PM | Thể loại: Đại số 9 | Chia sẽ bởi: Sơn La Đức | Lần tải: 85 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.24 M | Loại file: doc

 


TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

 

 

 

ĐỀ B

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài:120  phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi gồm có 01 trang

Câu 1(2,0 điểm)

  1. Giải phương trình bậc hai:  x2 + 5x - 6 = 0
  2. Giải hệ phương trình sau:

Câu 2(2,0 điểm)

Cho biểu thức:   

1. Tìm x để biểu thức có nghĩa.Rút gọn biểu thức B.

2. Tìm giá trị của x khi B = –2 và B = 3.

Câu 3(2,0 điểm)

 Cho Parabol (P): y = x2nx + n – 1

1. Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)

2. Cho N = (với x1 và x2 là hoành độ giao điểm của Parabol và Ox). Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.

Câu 4(3,0 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính PQ = 2R. Vẽ bán kính OD vuông góc với PQ. Gọi N là điểm chính giữa cung QD, K là giao điểm PN với OD. Chứng minh:

1. Tứ giác NQOK nội tiếp đường trònNK= NQ.

2. DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK.

3. Tính diện tích tam giác NQK theo R.

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho a,b,c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng: 

                           ...............................Hết......................................

 

Họ và tên thí sinh......................................................SBD.....................................

 

 

 

 


TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1

 

 

ĐỀ B

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: TOÁN

Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang

 

 

Câu

Nội dung

Điểm

1.1

Giải phương trình...

1,0

 

Từ phương trình bậc hai, ta có: a = 1 ; b = 5 ; c = -6

Tổng: a + b + c = 0

0,5

x1 = 1,  x2 = - 6

0,5

1.2

Giải hệ phương trình...

1,0

 

Nghiệm là (-1;2)

1,0

2.1

Rút gọn biểu thức...

1,0

 

 Điều kiện: y > 1

0,25

 Ta có

 

0,5

  Vậy biểu thức B = y với y > 1

0,25

2.2

Tìm y...

1,0

 

Khi B = –2 y = –2 (loại do không thỏa mãn điều kiện xác định)

0,5

Khi B = 3 y = 3 (thỏa mãn điều kiệu xác định)

Vậy với B = 3 thì  y = 3 thỏa mãn, B = –2 không có nghiệm y thỏa mãn

0,5

3.1

1.Tìm giá trị của tham số n để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2)

 

1,0

 

Để Parabol (P) đi qua điểm B(5;2) suy ra x = 5 ; y = 2

Thế vào phương trình: (P): y = x2nx + n – 1

2 = 52 – 5n + n – 1 4n = 22 n =

0,5

Vậy với n = thì Parabol (P) sẽ đi qua điểm B(5;2)

0,5

3.2

Cho N =

Tìm giá trị của tham số m thỏa mãn biểu thức N > 0.

1,0

 

 Xét phương trình: x2 nx + n – 1 = 0 (1)

nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2

0,25

 

 


 

Do pt (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2, nên theo hệ thức Viet, ta có:

 

           (2)

0,25

 

(3)

Thế (2) vào (3), ta được:

0,25

Để N > 0 thì

TH1:

 

TH2:

 

Vậy với n > 1 hoặc n < 0 thì N > 0.

0,25

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Tứ giác MBOE nội tiếp đường tròn.

1,0

 

 

 

+ NQOK nội tiếp đường tròn vì có hai góc đối có tổng bằng 1800.

0,5

+ Chứng minh NK = NQ.

 

Vì N là  điểm chính giữa cung DQ nên .

Tứ giác NQOK nội tiếp nên.

0,25

Vây tam giác NKQ cân tại N nên NQ = NK

0,25

4.2

Chứng minh DN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác

1.0

 

 


 

NQOK.

 

 

 Gọi H là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác NQOK (H là trung điểm của KQ). Ta có    dẫn đến DN//KQ Mặt khác NH vuông góc với KQ nên NH cũng vuông góc với DN. Từ đó suy ra đpcm

0,5

 

0,5

4.3

Tính diện tích tam giác QNK theo R.

1,0

Ta có PK là phân giác của góc DPO

Hay

Mặt khác

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

5

Cho a, b, c là các số dương, thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng: 

1,0

 

 

Từ bất đẳng thức:

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ a2 = bc

0,25

Ta có:

 

Áp dụng bất đẳng thức (1), ta được:

0,25

 Tương tự, ta có:

0,25

Từ (2), (3) và (4), ta có:

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1

0,25

 

 


                                                  ………..Hết ……….

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc