Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa học (mã 628) - THPT Yên Lạc

đề thi Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
k0fq0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2016 10:26:42 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC (Đề thi có 03 trang) ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12 NĂM HỌC: 2016 - 2017 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề   Mã đề thi 628   Họ, tên thí..,xem chi tiết và tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa học (mã 628) - THPT Yên Lạc, Đề Thi Hóa Học , Đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa học (mã 628) - THPT Yên Lạc, doc, 1 trang, 0.00 M, Hóa học chia sẽ bởi Hải Phan Tuấn đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-Gia-2017-mon-Hoa-hoc-ma-628-THPT-Yen-Lac.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12
NĂM HỌC: 2016 - 2017
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề


Mã đề thi 628


Họ, tên thí sinh:........................................................................................................Số báo danh:..................
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9; Li = 7; Ca = 40; Ba = 137; Cr = 52; F = 19; Mn = 55; Ni =59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; I = 127; Si = 28; Rb = 85.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. dung dịch AgNO3 trong NH3 khử glucozơ thành amoni gluconat.
B. dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.
C. glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra sobitol.
D. dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng tạo kết tủa Cu2O.
Câu 2: Trong các thí nghiệm sau:
(1) Thêm một lượng nhỏ bột MnO2 vào dung dịch hiđro peoxit
(2) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 rồi đun nóng.
(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đốt nóng.
(4) Cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH.
(5) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
(6) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 loãng dư.
(7) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3
Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 3: Cho chuỗi phản ứng: 
Công thức cấu tạo đúng nhất cho B4 là
A. CH3CH2CHO. B. CH3COCHO. C. CH3COCH3. D. CH3CHOHCH3.
Câu 4: Sắp xếp các chất sau theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOCH3, C2H5COOH, C3H7OH. Trường hợp nào sau đây đúng?
A. CH3COOCH3B. HCOOCH3C. HCOOCH3D. HCOOCH3Câu 5: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp C4H9N, C3H9N, C2H8N2 thu được 3,06g H2O; 2,464 lít CO2 và 0,672 lít N2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 2,5 gam. B. 2,05 gam. C. 5,2 gam. D. 5,02 gam.
Câu 6: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam
om. Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là
A. 35,24%. B. 45,71%. C. 19,05%. D. 23,49%.
Câu 7: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:
A. 2-metylpropen và but-1-en. B. eten và but-2-en.
C. propen và but-2-en. D. eten và but-1-en.
Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. n-propyl axetat. B. metyl fomiat. C. etyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 9: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là
A. 400kg. B. 398,8kg. C. 390kg. D. 389,8kg.
Câu 10: Cho các chất có công thức: CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương?
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 11: Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta cho hỗn hợp khí

 


SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

 

(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 – LỚP 12

NĂM HỌC: 2016 - 2017

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 12

 

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

 

 

Mã đề thi 628

 

Họ, tên thí sinh:........................................................................................................Số báo danh:..................

 

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9; Li = 7; Ca = 40; Ba = 137; Cr = 52; F = 19; Mn = 55; Ni =59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; I = 127; Si = 28; Rb = 85.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. dung dịch AgNO3 trong NH3 khử glucozơ thành amoni gluconat.

B. dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.

C. glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra sobitol.

D. dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng tạo kết tủa Cu2O.

Câu 2: Trong các thí nghiệm sau:

(1) Thêm một lượng nhỏ bột MnO2 vào dung dịch hiđro peoxit

(2) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 rồi đun nóng.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đốt nóng.

(4) Cho CO2 tác dụng với dung dịch NaOH.

(5) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

(6) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 loãng dư.

(7) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là:

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 3: Cho chuỗi phản ứng:

Công thức cấu tạo đúng nhất cho B4

A. CH3CH2CHO. B. CH3COCHO. C. CH3COCH3. D. CH3CHOHCH3.

Câu 4: Sắp xếp các chất sau theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOCH3, C2H5COOH, C3H7OH. Trường hợp nào sau đây đúng?

A. CH3COOCH3<HCOOCH3<C3H7OH<CH3COOH<C2H5COOH.

B. HCOOCH3<C3H7OH<CH3COOH<CH3COOCH3<C2H5COOH.

C. HCOOCH3<CH3COOCH3<CH3COOH<C3H7OH<C2H5COOH.

D. HCOOCH3<CH3COOCH3<C3H7OH<CH3COOH<C2H5COOH.

Câu 5: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp C4H9N, C3H9N, C2H8N2 thu được 3,06g H2O; 2,464 lít CO2 và 0,672 lít N2 (đktc). Giá trị của  m là:

A. 2,5 gam. B. 2,05 gam. C. 5,2 gam. D. 5,02 gam.

Câu 6: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là

A. 35,24%. B. 45,71%. C. 19,05%. D. 23,49%.

Câu 7: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

A. 2-metylpropen và but-1-en. B. eten và but-2-en.

C. propen và but-2-en. D. eten và but-1-en.

Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. n-propyl axetat. B. metyl fomiat. C. etyl axetat. D. metyl axetat.

Câu 9: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là

A. 400kg. B. 398,8kg. C. 390kg. D. 389,8kg.

                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 628


Câu 10: Cho các chất có công thức: CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, HCOOCH3 , HCOOH có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 11: Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta cho hỗn hợp khí lần lượt đi qua các dung dịch:

A. HCl, NaOH B. HCl C. HNO2 D. NaOH , HCl

Câu 12: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tách nước chỉ tạo một anken duy nhất:

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 13: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

A. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.

B. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.

C. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot.

D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4.

Câu 14: Số đồng phân cấu tạo đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là:

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 15: Hiđro hóa toluen thu được xiclo ankan X. Hãy cho biết khi cho X tác dụng với clo (ánh sáng) thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo:

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 16: Ion OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây:

A.  B.

C.  D.

Câu 17: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2  là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O  thu được là:

A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 16,80 gam. D. 20,40 gam.

Câu 18: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Fe2O3, CO2, CaO, HNO3 (đặc).   B. CO, Al2O3, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc).

C. H2, Al2O3, Fe3O4, Ca, HCl.   D. Fe2O3, Al2O3, CO2, HNO3.

Câu 19: Este tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức có công thức tổng quát là:

A. CnH2n+2O4 B. CnH2nO2 C. CnH2n+2O2 D. CnH2nO4

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit acrylic và 0,3 mol khí hiđro. Cho hỗn hợp X qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp T gồm bốn chất, đó là propanal, propan-1-ol, propenal và hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp T so với metan bằng 1,55. Số mol H2 trong hỗn hợp T bằng bao nhiêu?

A. 0,15 mol. B. 0,20 mol. C. 0,10 mol. D. 0,05 mol.

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2:3. Tên gọi của amin đó là:

A. đietylamin. B. metyl iso-propylamin.

C. etyl metylamin. D. đimetylamin.

Câu 22: Thủy phân 34,2 gam mantozo trong môi trường axit (hiệu suất 80%) sau đó trung hòa axit dư  thì thu được dung dịch X. Lấy X  đem tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam bạc?

A. 21,16 gam B. 17,28 gam C. 34,56 gam D. 38,88 gam

Câu 23: Thủy phân hoàn toàn peptit: H2N-CH2-COHNCH2-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch H+(dư), sau phản ứng số aminoaxit thu được là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 24: Hỗn hợp X gồm a (mol)  Cu và 0,03 (mol) Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, thấy còn lại 0,02 (mol) kim loại. Vậy giá trị của a là:

A. 0,02 mol. B. 0,04 mol. C. 0,03 mol. D. 0,05 mol.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và C2H4(OH)2 tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam X tác dụng hết với CuO, nung nóng thì khối lượng Cu thu được là

A. 16,0 gam. B. 25,6 gam. C. 6,4 gam. D. 8,0 gam.

Câu 26: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc II có CTPT C4H9Cl là:

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 628


Câu 27: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử ?

A. Cu(OH)2/OH. B. HNO3. C. AgNO3/NH3. D. NaOH.

Câu 28: Dung dịch A gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vào dung dịch khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn X gồm hai kim loại, có khối lượng 0,8m gam. Tính m. Giả thiết sản phẩm khử NO3- duy nhất chỉ có NO.

A. 20 g. B. 40 g. C. 11,2 g. D. 16,8 g.

Câu 29: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng CH3COOH là

A. 9 gam. B. 4,6 gam. C. 6 gam. D. 12 gam.

Câu 30: Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau?

A. Khí NH3 và khí HCl. B. Khí H2S và khí Cl2. C. Khí O2 và khí Cl2. D. Khí HI và khí Cl2.

Câu 31: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua X với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp dung dịch AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là:

A. C5H11Cl. B. C3H7Cl. C. C4H9Cl. D. C2H5Cl.

Câu 32: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 150 ml B. 400 ml. C. 300 ml. D. 200 ml.

Câu 33: Cho các phản ứng:

        1) O3  + dd KI                                           2) CO2 + C 

       3)  MnO2  +  HClđặc                                     4) Cl2 + NaOHđ    

       5) H2O2  + Ag2O                                         6) CuO  +   NH3 

      7) KMnO4                                                     8) H2S  + SO2      

       Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.

Câu 34: Chất tốt nhất dùng để làm khô khí NH3 là:

A. H2SO4 đặc. B. CaO.@ C. CuSO4 khan. D. P2O5.

Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cho một mẩu Ba vào dung dịch CuSO4, trên bề mặt mẩu Ba sẽ xuất hiện đồng kim loại bám vào.@

B. Nhỏ dung dịch CH3NH2 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl­3, thu được kết tủa trắng keo.

C. Dung dịch NaHCO3 làm cho quỳ tím hóa xanh.

D. Trong các dung dịch: HCl, HNO3, CH3COOH có cùng nồng độ 0,1M, dung dịch CH3COOH có pH lớn nhất.

Câu 36: Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng  với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,00g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 là: 

A. 50%.   B. 66,67%.   C. 45%.  D. 33,33%.

Câu 37: Đồng có hai đồng vị 63Cu (chiếm 73%) và 65Cu (chiến 27%). Nguyên tử khối trung bình của Cu là

A. 64, 46 B. 64, 64 C. 63,45 D. 63,54

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy thoát ra 1,12 lít khí N2O (đktc). N2O là khí duy nhất thoát ra. Cô cạn dung dịch thì thu được 54,32 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 7,29. B. 3,60. C. 6,48. D. 6,75.

Câu 39: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là

A. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. B. protit luôn là chất hữu cơ no.

C. protit luôn chứa nitơ. D. protit luôn chứa chức hiđroxyl.

Câu 40: Trộn 250 ml dung dịch gồm HNO3 và H2SO4 có pH = 2 vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thấy có 0,1165 gam kết tủa. Nồng độ mol của HNO3 và H2SO4 ban đầu lần lượt là:

A. 0,006M và 0,003M. B. 0,003M và 0,002M. C. 0,003M và 0,003M. D. 0,006M và 0,002M.

 

----------- HẾT ----------

Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 628


 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐÁP ÁN HÓA HỌC - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 2017

 

Mã đề

Câu

Đáp án

628

1

A

628

2

C

628

3

A

628

4

D

628

5

A

628

6

C

628

7

B

628

8

B

628

9

D

628

10

C

628

11

A

628

12

B

628

13

A

628

14

B

628

15

D

628

16

C

628

17

B

628

18

A

628

19

B

628

20

A

628

21

C

628

22

D

628

23

A

628

24

D

628

25

B

628

26

D

628

27

A

628

28

B

628

29

D

628

30

C

628

31

C

628

32

C

628

33

D

628

34

B

628

35

A

628

36

B

628

37

D

628

38

C

628

39

C

628

40

D

 

                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 628

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa học (mã 628) - THPT Yên Lạc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU