Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa

đề thi Toán
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
luaq0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/9/2016 10:16:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.  ĐỀ CHÍNH THỨC  Mã đề thi: 104  (Đề thi có 05 trang )    Họ và tên thí..,xem chi tiết và tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa, Đề Thi Toán , Đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa, doc, 1 trang, 0.00 M, Toán chia sẽ bởi Hải Phan Tuấn đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-Gia-2017-mon-Toan-ma-104-THPT-Ha-TrungA-Thanh-Hoa.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG.
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.


ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề thi: 104(Đề thi có 05 trang )


Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………………..
Số báo danh:………………………………………………………………………………………..
Câu 1. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng
A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số .
A. -2 B. 1. C. 2. D. 0
Câu 3. Cho khối lăng trụ đều có tất cả các cạnh bằng . Tính thể tích V của khối lăng trụ 
A. B. C. D. 
Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho . Hãy biểu diễn theo a, b.
A. B. C. D. 
Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. B. C. D. 
Câu 9. Giải phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Cho . Tính .
A. . B. . C. D. .
Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, BC= 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và . Tính thể tích V của khối chóp 
A. . B. C. D. .
Câu 13. Trong các hàm số sau đây hàm số nào nghịch biến trên tập xác định?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Cho khối tứ diện đều cạnh bằng . Tính thể tích khối tám mặt đều mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho.
A. B. C. D. 
Câu 15. Số nghiệm của phương trình là
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 16. Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h. Xác định độ dài đoạn BM để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.


 A. B. C. D. 
Câu 17. Tính 
A. B. C. D. 
Câu 18. Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành?
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 19. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. . B. C. . D. .
Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có ba cực trị.
A. B. . C. . D. 
Câu 21. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương.
A. B. C. D. 
Câu 22. Tìm tập xác định D của hàm số .
A. . B. 
C. . D. 
Câu 23. Tìm tập giá trị của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 24. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S, tam giác SCD đều. Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 

Mã đề thi: 104

 

 

(Đề thi có 05 trang )

 

 

 

 

 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………………..

Số báo danh:………………………………………………………………………………………..

Câu 1. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số .

A. -2 B. 1. C. 2. D. 0

Câu 3. Cho khối lăng trụ đều có tất cả các cạnh bằng . Tính thể tích V của khối lăng trụ

A.  B.  C.  D.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt.

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho . Hãy biểu diễn theo a, b.

A.  B.  C.  D.

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.  B.  C.  D.

Câu 9. Giải phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho . Tính .

A. . B. . C.  D. .

Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, BC= 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và . Tính thể tích V  của khối chóp

A. . B.  C.  D. .

Câu 13. Trong các hàm số sau đây hàm số nào nghịch biến trên tập xác định?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho khối tứ diện đều cạnh bằng . Tính thể tích khối tám mặt đều mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho.

A.  B.  C.  D.

Câu 15. Số nghiệm của phương trình

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

u 16. Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A cách bờ 5km, trên bờ biển có một kho hàng ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 6km/h. Xác định độ dài đoạn BM để người đó đi từ A đến C nhanh nhất.

 

     A.  B.  C.  D.

Câu 17. Tính

A.  B.  C.  D.

Câu 18. Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành?

A. 0.              B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 19. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

A. . B.  C. . D. .

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có ba cực trị.

A.  B. . C. . D.

Câu 21. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương.

A.  B.  C.  D.

Câu 22. Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B.

C. . D.

 

Câu 23. Tìm tập giá trị của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông cân tại S, tam giác SCD đều. Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng SA

A.  B.  C.  D.

Câu 25. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. {4;5}. B. {5}. C. {3;4}. D. .

Câu 27. Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là và tiệm cận ngang là .

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng .

C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm .

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng .

Câu 28. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là

A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 29. Cho tứ diện ABCD có thể tích là V . Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Tính thể tích khối tứ diện A’B’C’D’  theo V.

A.  B.  C.  D.

Câu 30. Tim tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận?

A. . B.  C.  D.

Câu 31. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

A.  B.  C.  D.

Câu 32. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 33. Cho hình trụ có bán kính đáy 2cm và chiều cao 3cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

A. cm2. B. cm2. C. cm2. D. cm2.

Câu 34. Cho hình chóp S.ABC gọi A’, B’, C’ lần lượt là ảnh của A, B, C qua phép vị tự tâm S tỉ số k=2. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích khối chóp S.ABC S.A’B’C’. Tính tỉ số .

A.  B.  C.  D.

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mặt đáy bằng 600 . Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng (SBC).

A.  B.  C.  D.

Câu 36. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục tung.

B. Đồ thị của hàm số đối xứng qua trục hoành.

C. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 0).

D. Đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung.

Câu 37. Cho hàm số , tính

A. . B. . C. . D. .

Câu 38. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 450. Tính thể tích V của khối chóp .

A.  B.  C.  D.

Câu 39. Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A.  B.  C.  D.

Câu 40. Nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp sữa hình trụ có thể tích V. Để tiết kiệm nguyên liệu thì diện tích toàn phần của hình trụ phải nhỏ nhất. Tính bán kính R của đáy hình trụ để tiết kiệm được nhiều nguyên liệu nhất.

A.  B.  C.  D.

Câu 41. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 0.

A. . B. . C. . D. .

Câu 42. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA=AB=a, . Mặt phẳng (P) đi qua A vuông góc với SC, cắt SB, SC lần lượt tại H, K. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH.

A.  B.  C.  D.

Câu 43. Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay thì trữ lượng dầu của nước X sẽ hết sau 100 năm nữa. Nhưng do nhu cầu thực tế mức tiêu thụ tăng lên 4% mỗi năm. Hỏi sau bao lâu số dầu dự trữ của nước X sẽ hết ( kết quả gần đúng lấy đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

A. 45 năm. B. 43,11 năm. C. 41,04 năm. D. 39,25 năm.

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm?

A. 5. B. 4. C. 10. D. 14

Câu 45. Cho hình chữ nhật ABCD AB=a,. Tính thể tích V của khối trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh .

A.  B. . C.  D.

Câu 46. Khối lập phương thuộc loại khối đa diện đều nào?

A. {5; 3}. B. {3; 4}. C. {3; 3}. D. {4; 3}.

Câu 47. Tính khoảng cách d giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 48. Tìm   để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 49. Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?

A.  B. . C. . D. .

Câu 50. Khối lăng trụ đều ABCD.A’B’C’D’ có thể tích 24 cm3. Tính thể tích V của khối tứ diện ACB’D’.

A. V = 8 cm3. B. V = 6 cm3. C. V = 12 cm3. D. V = 4 cm3.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG

Mã Đề 104

Đáp án

Câu 1

C

Câu 2

A

Câu 3

C

Câu 4

D

Câu 5

C

Câu 6

D

Câu 7

D

Câu 8

B

Câu 9

A

Câu 10

D

Câu 11

C

Câu 12

B

Câu 13

A

Câu 14

A

Câu 15

D

Câu 16

A

Câu 17

D

Câu 18

B

Câu 19

C

Câu 20

B

Câu 21

C

Câu 22

C

Câu 23

D

Câu 24

A

Câu 25

B

Câu 26

B

Câu 27

B

Câu 28

C

Câu 29

C

Câu 30

A

Câu 31

B

Câu 32

A

Câu 33

B

Câu 34

D

Câu 35

B

Câu 36

A

Câu 37

B

Câu 38

A

Câu 39

A

Câu 40

B

Câu 41

D

Câu 42

C

Câu 43

C

Câu 44

B

Câu 45

C

Câu 46

D

Câu 47

D

Câu 48

D

Câu 49

A

Câu 50

A

 

                                                             Trang 1/5 - Mã đề thi 104

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa
  Toán

  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Toán (mã 104) - THPT Hà Trung, Thanh Hóa

  Đề thi Toán

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.  ĐỀ CHÍNH THỨC  Mã đề thi: 104  (Đề thi có 05 trang )    Họ và tên thí..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU