Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 1004) - THPT Yên Lạc

đề thi Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
m9jq0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/19/2016 2:33:39 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 4 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề   Mã đề thi 1004  Họ, tên thí..,xem chi tiết và tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 1004) - THPT Yên Lạc, Đề Thi Vật Lí , Đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 1004) - THPT Yên Lạc, doc, 1 trang, 0.00 M, Vật lí chia sẽ bởi Hải Phan Tuấn đã có 3 download

LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-Gia-2017-mon-Vat-ly-ma-1004-THPT-Yen-Lac.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 4 trang
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12
NĂM HỌC 2016 – 2017
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề


Mã đề thi 1004

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi, dài 60 cm, một đầu cố định, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng; coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 1,5 m/s B. 0,6 m/s C. v = 22,5 m/s. D. v = 12,0 m/s.
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc ( = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,08 s có giá trị gần bằng:
A. 0,35 m/s. B. 0,83 m/s. C. 0,57 m/s. D. 0,282 m/s.
Câu 3: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, ngược pha. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d1 = 4 cm và d2 = 11 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và trung trực của AB có ba dãy cực đại. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 30 cm/s B. 35 cm/s C. 22,5 cm/s D. 42 cm/s
Câu 4: Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g= 10m/s2 . Đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo bằng bao nhiêu?.
A. 39,6mJ B. 0,4mJ. C. 40mJ D. 3,96mJ
Câu 5: Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết khoảng cách MN = 𝜆/8 tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:
A.  rad B.  rad C.  rad D.  rad
Câu 6: Một vật dao động với tần số 5Hz. Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số thay đổi được. Hãy so sánh biên độ dao động của vật khi tần số của ngoại lực có giá trị lần lượt bằng: f1 = 2Hz; f2 = 4Hz; f3 = 7,5Hz ; f4 = 5Hz .
A. A1 < A3 < A2 < A4 B. A3 < A1 < A4 < A2 C. A2 < A1 < A4 < A3 D. A1 < A2 < A3 < A4
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình ;  và . Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng từ hiện tượng cộng hưởng cơ
A. Lên dây đàn B. Máy đầm bê tông C. Máy đo tần số D. Đo vận tốc âm
Câu 9: Để đo tốc độ truyền sóng âm trong không khí ta dùng một âm thoa có tần số f đã biết để kích thích dao động của một cột không khí trong một ông thủy tinh hình trụ đựng nước. Thay đổi độ cao của cột không khí trong bình bằng cách tháo khóa ở đáy bình. Khi chiều cao của cột không khí là 12 cm thì âm phát ra nghe to nhất. Tiếp tục tháo nước cho đến khi nghe thấy âm to nhất. Chiều cao của cột không khí lúc này là 18,2 cm. Tính bước sóng.
A. 6,2 cm/s B. 12,4 cm/s C. 24,8 cm/s D. 3,1 cm/s
Câu 10: Đặc

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

                  Đề thi có 4 trang

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12

NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

 

 

 

Mã đề thi 1004

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

 

Câu 1: Một sợi dây đàn hồi, dài 60 cm, một đầu cố định, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng; coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 1,5 m/s B. 0,6 m/s C. v = 22,5 m/s. D. v = 12,0 m/s.

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,08 s có giá trị gần bằng:

A. 0,35 m/s. B. 0,83 m/s. C. 0,57 m/s. D. 0,282 m/s.

Câu 3: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, ngược pha. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d1 = 4 cm và d2 = 11 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và trung trực của AB có ba dãy cực đại. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 30 cm/s B. 35 cm/s C. 22,5 cm/s D. 42 cm/s

Câu 4: Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g= 10m/s2 . Đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo bằng bao nhiêu?.

A. 39,6mJ B. 0,4mJ. C. 40mJ D. 3,96mJ

Câu 5: Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết  khoảng cách MN = 𝜆/8 tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:

A. rad B. rad C. rad D. rad

Câu 6: Một vật dao động với tần số 5Hz.  Tác dụng vào vật một ngoại lực tuần hoàn có tần số thay đổi được. Hãy so sánh biên độ dao động của vật khi tần số của ngoại lực có giá trị lần lượt bằng: f1 = 2Hz; f2 = 4Hz; f3 = 7,5Hz ; f4 = 5Hz .

A. A1 < A3 < A2 < A4 B. A3 < A1 < A4 < A2 C. A2 < A1 < A4 < A3 D. A1 < A2 < A3 < A4

Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình ; . Phương trình dao động tổng hợp của vật là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng từ hiện tượng cộng hưởng cơ

A. Lên dây đàn B. Máy đầm bê tông C. Máy đo tần số D. Đo vận tốc âm

Câu 9: Để đo tốc độ truyền sóng âm trong không khí ta dùng một âm thoa có tần số f đã biết để kích thích dao động của một cột không khí trong một ông thủy tinh hình trụ đựng nước. Thay đổi độ cao của cột không khí trong bình bằng cách tháo khóa ở đáy bình. Khi chiều cao của cột không khí là 12 cm thì âm phát ra nghe to nhất. Tiếp tục tháo nước cho đến khi nghe thấy âm to nhất. Chiều cao của cột không khí lúc này là 18,2 cm. Tính bước sóng.

A. 6,2 cm/s B. 12,4 cm/s C. 24,8 cm/s D. 3,1 cm/s

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải của hạ âm:

A. có khả năng xuyên thấu kém

B. Những trận động đất, gió bão có thể phát ra hạ âm

C. có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người

D. Những chú voi cảm nhận được hạ âm

Câu 11: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200N/m , quả cầu m có khối lượng 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ 6m/s tới dính chặt vào M. Lấy g = 10m/s2. Sau va chạm , hai vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của hệ  hai vật sau và chạm là  :

A. 10 cm B. 20cm C. 10cm D. 21cm

Câu 12: Trên  mặt  chất  lỏng, tại  O  có một  nguồn  sóng  cơ  dao  động  với  tần  số  f  =  50Hz. Tốc độ  truyền sóng có giá trị từ 2,4m/s đến 4,0m/s. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách O một đoạn 15cm, các phần tử dao động ngược pha với dao động của các phần tử tại O. Tốc độ truyền của sóng đó là

A. 4 m/s. B. 3,0 m/s. C. 3,5 m/s. D. 2,4 m/s.

Câu 13: Cho các kết luận sau về sóng âm:

1. Sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz gọi là âm nghe được (âm thanh).

2. Sóng âm có thể là sóng dọc hoặc là sóng ngang. Trong không khí, sóng âm là sóng dọc.

3. Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không.

4. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặc trưng vật lý của âm; Độ cao, độ to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.

5. Độ cao của âm gắn liền với tần số của âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc gắn liền với đồ thị dao động âm.

6. Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng.

Số kết luận đúng

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 14: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Độ giảm cơ năng sau một thời gian là 14%. Tính độ giảm biên độ trong thời gian đó.

A. 28,16% B. 28% C. 7% D. 7,26%

Câu 15: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 50mm cùng dao động với phương trình u = acos(200πt) mm trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 0,9m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm M trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với hai nguồn cách S1 đoạn gần nhất là bao nhiêu?

A. 32mm. B. 27mm. C. 24mm. D. 12mm.

Câu 16: Một sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có dạng u = 2 cos (40πt + 0,2πx + 0,1π) (mm), trong đó x tính theo cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 100 cm/s B. 80 cm/s C. 200 cm/s D. 50 cm/s

Câu 17: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và trễ pha /2 so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng

A. 18 cm. B. 12cm. C. 9cm D. 6cm.

Câu 18: Một chất điểm DĐĐH có phương trình . Tại thời điểm vật có ly độ và đang chuyển động về VTCB, hỏi sau đó 0,05s vật đang ở vị trí nào:

A.  B.  C.  D.

Câu 19: Một chất điểm DĐĐH có phương trình . Tìm thời điểm chất điểm qua vị trí cân bằng lần thứ 2017:

A.  B. s C. s D. s

Câu 20: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng song song với nhau và song song với trục ox có phương trình lần lượt là x1 = A1 cos(ω.t+φ1) và x2 = A2 cos(ω.t+φ2). Giả sử x = x1 + x2 và y = x1 - x2. Biết rằng biên độ dao động của x gấp năm lần biên độ dao động của y. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 53,140. B. 126,870. C. 22,620. D. 143,140.

Câu 21: Đồ thị dưới đây biểu diễn .

Phương trình vận tốc dao động là:

A. v = - 40sin(4t – π/2) (cm/s) 

B. v = - 4sin(10t)  (cm/s)

C. v = - 40sin(10t – π/2) (cm/s) 

D. v = -5πsin(  (cm/s)

Câu 22: Hai chất điểm dao động  trên hai phương  song song với nhau và cùng  vuông góc với trục Ox nằm ngang. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên Ox và cách nhau 15 cm, phương trình dao động của chúng lần lượt là: y1 = 8cos(7πt – π/12); y2 = 6cos(7πt + π/4) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 20cm B. 15cm C. 17cm D. 18 cm

Câu 23: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A, B cách nhau 20cm. Tần số của hai sóng là 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là:

A. 20 B. 19 C. 18 D. 21

Câu 24: Trên dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng giữa nút và bụng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 1,2 m/s, biên độ dao động tại bụng là 4cm. Gọi N là một nút. P, Q là hai điểm trên dây có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15cm và 16cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm t,  P có li độ và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất ∆t thì Q có li độ 3cm và đang hướng về vị trí biên. Tìm ∆t.

A. ∆t = s B. ∆t = s C. ∆t = s D. ∆t = s

Câu 25: Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 80% của biên độ dao động thì tỉ số của động năng và thế năng của vật là

A. 25/9 B. 16/9 C. 9/25 D. 9/16

Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2. B. 40cm/s2. C. ±40cm/s2. D. π cm/s2.

Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo nhẹ, độ cứng 100N/m, đầu trên lò xo giữ cố định đầu dưới gắn vật m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khoảng thời gian lò xo nén trong một chu kỳ là T/6. Tại thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng thì tốc độ của vật là 10π cm/s.  Lấy g = π2 = 10. Tại thời điểm vật qua vị trí lò có chiều dài ngắn nhất thì lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0 N  . B. 2,0 N C. 0,4 N D. 1,4 N .

Câu 28: Một đàn ghita có phần dây dao động ℓ0 = 38 cm, căng giữa hai giá A và B như hình vẽ. Đầu cán đàn có các khắc lồi C, D, E, … chia cán thành các ô 1, 2, 3, … Khi gảy đàn mà không ấn ngón tay vào ô nào thì dây đàn dao động và phát ra âm L quãng ba ( la3) có tần số là 440 Hz. Ấn vào 1 thì phần dây dao động là CB = ℓ1, ấn vào ô 2 thì phần dây dao động là DB = ℓ2, … biết các âm phát ra cách nhau nửa cung, quãng nửa cung ứng với tỉ số tần số bằng a = = 1,05946 hay = 0,944. Khoảng cách AC có giá trị là

A. 2,13 cm. B. 2,05 cm. C. 2,54 cm. D. 2,24 cm.

Câu 29: Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 8 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của là:

A. x = 4cos(10 π t – π/2) cm. B. x = 4cos(10t + π/2) cm.

C. x = 8cos(10 π t + π/2) cm. D. x = 8cos(10t – π/2) cm.

Câu 30: Một vật nhỏ dao động theo phương trình . Pha của dao động là

A. 0,125. B. 0,5. C. 0,25. D. ωt + 0,25π.

Câu 31: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa: x = 2cos20t (cm). Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm, lấy g = 10m/s2. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là:

A. 30,5cm và 34,5cm. B. 28,5cm và 33cm. C. 31cm và 36cm. D. 32cm và 34cm.

Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ A=12cm và chu kì T=0,4s. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian

A. 1,8m/s. B. 1,2m/s. C. 1,5m/s. D. 2,1m/s.

Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Khi vật đi thẳng (theo một chiều) từ vị trí biên dương đến li độ - A/2 thì quãng đường của vật bằng:

A. 2A           B. 0,5A                            C. 1,5A                            D. A

Câu 34: Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m. Con lắc được treo trong điện trường đều 5000V/m, véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng  xuống. Cho g =9,8m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường

A. 3,44 s. B. 1,51s. C. 1,99s. D. 1,85s.

Câu 35: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì chiều dài của dây phải bằng

A. Một số nguyên lần bước sóng. B. Một số nguyên lần nửa bước sóng.

C. Một số nguyên lần phần tư bước sóng. D. Một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 36: Con lắc lò xo dao động điều hoà khi:

A. Chu kì dao động không đổi

B. không có ma sát và lò xo còn trong giới hạn đàn hồi.

C. Biên độ dao động nhỏ.

D. Khi không có ma sát và biên độ nhỏ.

Câu 37: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là:

A. 0,5 s. B. 1 s. C. 2 s. D. 30 s.

Câu 38: Miền nghe được của tai người bình thường vào khoảng:

A. 1dB đến 120dB B. 1dB đến 13 B C. 0dB đến 130dB D. 1,3dB đến 12B

Câu 39: Một sóng truyền trong phương ngang AB.

Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được

biểu diễn như trên hình bên. Biết rằng điểm M

đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này T

(T là chu kì dao động của sóng) thì điểm N đang

A. đi lên B. đi xuống 

C. nằm yên D. có tốc độ cực đại

Câu 40: Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, âm lượng của còi điện lắp trên ô tô đo ở độ cao 1,2 m và cách đầu xe 2 m là 90 dB đến 115 dB. Giả sử còi điện đặt ngay đầu xe ở độ cao 1,2m. Người ta tiến hành đo âm lượng của còi điện lắp trên ô tô 1 và ô tô 2 ở vị trí cách đầu xe 30 m, ở độ cao 1,2m thì thu được âm lượng của ô tô 1 là 91dB và ô tô 2 là 94dB. Âm lượng của còi điện trên xe ô tô nào đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải ?

A. ô tô 2 B. ô tô 1 C. ô tô 1 và ô tô 2 D. không ô tô nào

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐÁP ÁN VẬT LÍ - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 2017

 

Mã đề

Câu

Đáp án

1004

1

A

1004

2

B

1004

3

B

1004

4

B

1004

5

C

1004

6

A

1004

7

D

1004

8

D

1004

9

B

1004

10

A

1004

11

B

1004

12

B

1004

13

D

1004

14

D

1004

15

B

1004

16

C

1004

17

D

1004

18

A

1004

19

C

1004

20

C

1004

21

D

1004

22

C

1004

23

B

1004

24

D

1004

25

D

1004

26

A

1004

27

D

1004

28

A

1004

29

C

1004

30

D

1004

31

A

1004

32

A

1004

33

C

1004

34

C

1004

35

A

1004

36

B

1004

37

C

1004

38

C

1004

39

A

1004

40

B

 

                                                  Trang 1/5 - Mã đề thi 1004

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 1004) - THPT Yên Lạc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU