Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc

đề thi Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
h9jq0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/19/2016 2:32:30 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 4 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề  Mã đề thi 628 Họ, tên thí sinh:.......................................................................,xem chi tiết và tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc, Đề Thi Vật Lí , Đề thi Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc, docx, 1 trang, 0.00 M, Vật lí chia sẽ bởi Hải Phan Tuấn đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-Gia-2017-mon-Vat-ly-ma-628-THPT-Yen-Lac.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 4 trang
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12
NĂM HỌC 2016 – 2017
ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề


Mã đề thi 628

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD:.............................
Câu 1: Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g= 10m/s2 . Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng.
A. 39,6mJ B. 24,4mJ C. 240mJ. D. 79,2mJ
Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc ( = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,05 s có giá trị gần bằng:
A. 0,35 m/s. B. 1 m/s. C. 0,57 m/s. D. 0,282 m/s.
Câu 3:Một đàn ghita có phần dây dao động ℓ0 = 42 cm, căng giữa hai giá A và B như hình vẽ. Đầu cán đàn có các khắc lồi C, D, E, … chia cán thành các ô 1, 2, 3, … Khi gảy đàn mà không ấn ngón tay vào ô nào thì dây đàn dao động và phát ra âm L quãng ba ( la3) có tần số là 440 Hz. Ấn vào 1 thì phần dây dao động là CB = ℓ1, ấn vào ô 2 thì phần dây dao động là DB = ℓ2, … biết các âm phát ra cách nhau nửa cung, quãng nửa cung ứng với tỉ số tần số bằng a = / = 1,05946 hay / = 0,944. Khoảng cách AC có giá trị là
A. 2,36 cm. B. 2,05 cm. C. 2,49 cm. D. 2,24 cm.
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà tự do theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo là 14cm. Vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho π2≈ 10. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong /s là:
A. 10,5cm B. 14/cm C. 21cm D. 7/cm
Câu 5: Một âm thoa có tần số dao động riêng 880 Hz được đặt sát một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 70 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm thì có n vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Xác định giá trị n là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 6: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 19cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 25Hz. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50cm/s. Trên đoạn AB có :
A. 20 cực tiểu giao thoa. B. 18 cực tiểu giao thoa.
C. 21 cực đại giao thoa. D. 23 cực đại giao thoa.
Câu 7: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm biên độ sau hai chu kỳ là 10%. Tính độ giảm cơ năng trong thời gian đó.
A. 19% B. 20% C. 10% D. 3,16%
Câu 8: Chọn câu sai khi nói về sóng siêu âm:
A. Sóng siêu âm truyền trong không khí nhanh hơn nhiều lần so với âm thanh
B. Được ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh
C. Được ứng dụng trong đo khoảng cách hoặc tốc độ
D. Được ứng dụng trong hàn siêu âm
Câu 9: Đồ thị dưới đây biểu diễn .
Phương trình dao động
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng từ hiện tượng cộng hưởng cơ
A

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Đề thi có 4 trang

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12

NĂM HỌC 2016 – 2017

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

 

 

 

Mã đề thi 628

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD:.............................

 

Câu 1: Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m và vật nhỏ khối lượng 40g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g= 10m/s2 . Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng.

A. 39,6mJ B. 24,4mJ C. 240mJ. D. 79,2mJ

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5 m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,05 s có giá trị gần bằng:

A. 0,35 m/s. B. 1 m/s. C. 0,57 m/s. D. 0,282 m/s.

Câu 3:Một đàn ghita có phần dây dao động ℓ0 = 42 cm, căng giữa hai giá A và B như hình vẽ. Đầu cán đàn có các khắc lồi C, D, E, … chia cán thành các ô 1, 2, 3, … Khi gảy đàn mà không ấn ngón tay vào ô nào thì dây đàn dao động và phát ra âm L quãng ba ( la3) có tần số là 440 Hz. Ấn vào 1 thì phần dây dao động là CB = ℓ1, ấn vào ô 2 thì phần dây dao động là DB = ℓ2, … biết các âm phát ra cách nhau nửa cung, quãng nửa cung ứng với tỉ số tần số bằng a = = 1,05946 hay = 0,944. Khoảng cách AC có giá trị là

A. 2,36 cm. B. 2,05 cm. C. 2,49 cm. D. 2,24 cm.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà tự do theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo là 14cm. Vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho π2 10. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong s là:

A. 10,5cm B. 14cm C. 21cm D. 7cm

Câu 5: Một âm thoa có tần số dao động riêng 880 Hz được đặt sát một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 70 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm thì có n vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Xác định giá trị n là

 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 6: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 19cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 25Hz. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50cm/s. Trên đoạn AB có :

A. 20 cực tiểu giao thoa. B. 18 cực tiểu giao thoa.

C. 21 cực đại giao thoa. D. 23 cực đại giao thoa.

Câu 7: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm biên độ sau hai chu kỳ là 10%. Tính độ giảm cơ năng trong thời gian đó.

A. 19% B. 20% C. 10% D. 3,16%

Câu 8: Chọn câu sai khi nói về sóng siêu âm:

A. Sóng siêu âm truyền trong không khí nhanh hơn nhiều lần so với âm thanh

B. Được ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh

C. Được ứng dụng trong đo khoảng cách hoặc tốc độ

D. Được ứng dụng trong hàn siêu âm

 

 

 

 

Câu 9: Đồ thị dưới đây biểu diễn .

Phương trình dao động

A. B.

C. D.

Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng từ hiện tượng cộng hưởng cơ

A. Lên dây đàn B. Đo vận tốc âm C. Máy đo tần số D. Máy đầm bê tông

Câu 11: Một sóng truyền trong phương ngang AB.

Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được

biểu diễn như trên hình bên. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này T/2

(T là chu kì dao động của sóng) thì điểm N đang

A. có tốc độ cực đại 

B. đi xuống 

C. đi lên D. nằm yên

Câu 12:Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos() cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là

 A. 0,5(rad) B. - 0,5(rad) C. 1,5(rad) D. 2(rad)

Câu 13: Một sợi dây đàn hồi AB dài 60 cm hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 5 nút sóng. Tính bước sóng

A. 15cm. B. 24cm. C. 12 cm. D. 30 cm.

Câu 14: Cho các kết luận sau về sóng âm:

1. Sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz gọi là âm nghe được (âm thanh).

2. Sóng âm có thể là sóng dọc hoặc là sóng ngang. Trong không khí, sóng âm là sóng ngang.

3. Trong mỗi môi trường, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không.

4. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặc trưng vật lý của âm; Độ cao, độ to, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm.

5. Độ cao của âm gắn liền với tần số của âm; Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; Âm sắc gắn liền với đồ thị dao động âm.

6. Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng.

Số kết luận không đúng

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 15: Chất điểm dao động điều hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2 s, pha ban đầu -2π/3. Phương trình dao động là:

A. x = 2cos(4t - 2/3) cm. B. x = 2cos(t - 2/3) cm.

C. x = 2cos(t + 2/3) cm. D. x = 4cos(t + /3) cm.

Câu 16: Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Gọi x(+) = x1 + x2 và x(−) = x1 – x2. Biết rằng biên độ dao động của x(+) gấp 4 lần biên độ dao động của x(−). Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 400 B. 600 C. 500 D. 300

Câu 17: Một vật khối lượng 100g dao động điều hòavới phương trình (cm;s). Hợp lực tác dụng vào vật tại vị trí biên có độ lớn :

A. 3,2N B. 200N C. 0,032N D. 0,02N

Câu 18: Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m. Con lắc được treo trong điện trường đều 5000V/m, véc tơ cường độ điện thẳng đứng hướng lên. Cho g = 10 m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường

A. 1,99s. B. 0,94 s. C. 1,51s. D. 3,44s.

Câu 19: Tai người chỉ phân biệt được độ to của hai âm nếu độ chênh lệch mức cường độ âm của chúng ít nhất là:

A. 1B B. 1,3 dB C. 1dB D. 1,3B

Câu 20: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8 m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5 m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ

A. 30 km/h B. 24 km/h C. 72 km/h D. 40 km/h

Câu 21: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và trễ pha /2 so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng

A. 18 cm. B. 12cm. C. 9cm D. 6cm.

Câu 22: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau thì dao động với biên độ a1, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng thì các điểm đó có cùng biên độ a2 (a2> a1). Ta có:

A. = 2 và a2 = 2a1 B. = 0,5 và a2 = 2a1

C. = 0,5và a2 = a1 D. = 2 và a2 = a1

Câu 23: Hai chất điểm dao động  trên hai phương  song song với nhau và cùng  vuông góc với trục Ox nằm ngang. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên Ox và cách nhau 10 cm, phương trình dao động của chúng lần lượt là: y1 = 8cos(7πt – π/12); y2 = 6cos(7πt + π/4) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 13cm B. 15cm C. 11cm D. 10 cm

Câu 24: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, quả cầu M có khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. lấy g = 10m/s2. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ của hệ hai vật sau va chạm là 10 cm. Tốc độ v có giá trị bằng:

A. 6 m/s. B. 2 m/s. C. 8 m/s. D. 4  m/s.

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + φ). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy π2 =10. Khối lượng vật nhỏ bằng

A. 40 g. B. 400 g. C. 200 g. D. 100 g.

Câu 26: Dao động của con lắc đơn được xem là dao động điều hoà khi:

A. Biên độ dao động nhỏ. B. Khi không có ma sát.

C. Không có ma sát và dao động với biên độ nhỏ. D. Chu kì dao động không đổi

Câu 27: Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết  khoảng cách MN = 𝜆/4 tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:

A. rad B. rad C. rad D. rad

Câu 28: Trên dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng giữa nút và bụng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 1,2 m/s, biên độ dao động tại bụng là 4cm. Gọi N là một nút. P, Q là hai điểm trên dây có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15cm và 16cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm t,  P có li độ và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất ∆t thì Q có li độ 3cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Tìm ∆t.

A. ∆t = s B. ∆t = s C. ∆t = s D. ∆t = s

Câu 29: Trên  mặt  chất  lỏng  tại  hai  điểm  A,  B  cách  nhau  17cm  có  hai  nguồn  kết  hợp,  dao  động  theo phương thẳng đứng với phương trình: uA = uB = 2cos(50πt)cm (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,0m/s. Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng

A. 1,50cm. B. 1,08cm. C. 3,32cm. D. 2,25m.

Câu 30: Treo vật có khối lượng m vào đầu tự do của một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm rồi kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo biến thiên trong khoảng từ 44 cm đến 56 cm. Tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại và cực tiểu mà lò xo tác dụng vào vật là:

A. 9. B. 6. C. 4. D. 8.

Câu 31: Một con lắc đơn dài l = 1,6m dao động điều hòa với biên độ 16cm. Biên độ góc của dao động bằng

A. 7,250. B. 6,880. C. 4,850. D. 5,730.

Câu 32: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, cùng pha.Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d1 = 14,5 cm và d2 = 17,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 15 cm/s B. 5 cm/s C. 30 cm/s D. 22,5 cm/s

Câu 33: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 =4cos(t - π/6) cm và x2=4cos(t - π/2) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 4 cm. B. 4cm. C. 8cm. D. 2cm.

Câu 34: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2 Hz. Chu kì dao động của vật này là

A. 0,5s. B. 1,5s. C. s. D. 1s.

Câu 35: Một sóng truyền theo trục Ox có phương trình u = 8cos(0,5x – 0,4t - /4) trong đó u tính bằng cm, x tính bằng m, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó là

A. 0,8 m/s. B. 0,5m/s. C. 5 cm/s. D. 8cm/s.

Câu 36: Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 60% của biên độ dao động thì tỉ số của cơ năng và thế năng của vật là

A. 16/9 B. 25/9 C. 9/16 D. 9/25

Câu 37: Sóng truyền trên sợi dây dài l với bước sóng , để có sóng dừng trên sợi dây với một đầu dây cố định và một đầu dây tự do thì

A. λ = với k = 0, 1, 2,... B. l= (2k + 1)λ với k = 0, 1, 2,…

C. l = kλ/2 với k = 1, 2, 3,… D. λ = với k = 0, 1, 2,…

Câu 38: Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, âm lượng của còi điện lắp trên ô tô đo ở độ cao 1,2 m và cách đầu xe 2 m là 90 dB đến 115 dB. Giả sử còi điện đặt ngay đầu xe ở độ cao 1,2m. Người ta tiến hành đo âm lượng của còi điện lắp trên ô tô 1 và ô tô 2 ở vị trí cách đầu xe 30 m, ở độ cao 1,2m thì thu được âm lượng của ô tô 1 là 85dB và ô tô 2 là 91dB. Âm lượng của còi điện trên xe ô tô nào đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải ?

A. không ô tô nào B. ô tô 1 và ô tô 2 C. ô tô 1 D. ô tô 2

Câu 39: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2, cách nhau một khoảng 13 cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos(50πt) ( u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S1 đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 mà phân tử tại M dao động ngược pha với các nguồn là

A. 68 mm. B. 66 mm. C. 72 mm. D. 70 mm.

Câu 40: Một chất điểm DĐĐH có phương trình . Tìm thời điểm đầu tiên chất điểm đến ly độ :

A.  B.  C.  D.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐÁP ÁN VẬT LÍ - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 2017

 

Mã đề

Câu

Đáp án

628

1

A

628

2

C

628

3

A

628

4

D

628

5

D

628

6

B

628

7

A

628

8

A

628

9

B

628

10

B

628

11

B

628

12

C

628

13

D

628

14

C

628

15

B

628

16

D

628

17

C

628

18

D

628

19

C

628

20

A

628

21

D

628

22

C

628

23

A

628

24

B

628

25

B

628

26

C

628

27

D

628

28

C

628

29

C

628

30

C

628

31

D

628

32

A

628

33

B

628

34

A

628

35

A

628

36

B

628

37

D

628

38

B

628

39

A

628

40

D

 

      Trang 1/5 - Mã đề thi 628

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc
  Vật lí

  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Vật lý (mã 628) - THPT Yên Lạc

  Đề thi Vật lí

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 4 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề  Mã đề thi 628 Họ, tên thí sinh:.......................................................................

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU