Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-007 - de thi thu thpt quoc gia mon toan nam 2019 cua lttk education de so007 doc

  • 31/05/2019 10:06:24
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 1.77 M, số trang : 1 ,tên de thi thu thpt quoc gia mon toan nam 2019 cua lttk education de so007 doc

Chi tiết

 


SỞ GD&ĐT KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN

ĐỀ 05

ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: Toán.

Thời gian làm bài: 90 phút.

 

Họ, tên:.....................................................Số báo danh:...........................

Mã đề thi 000

Câu 1.           Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Đồ thị của hàm số và đồ thị của hàm số tất cả bao nhiêu điểm chung?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3.           Cho hàm số xác định, liên tục trên và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4.           Hàm số đồng biến trên khoảng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5.           Cho hàm số xác định trên , có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6.           Cho hàm số liên tục trên và có đo hàm . Hàm số bao nhiêu điểm cực trị?

A. điểm cực trị. B. điểm cực trị. C. Không có cực trị. D. điểm cực trị.

Câu 7.           Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng . Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ là đồng/m2. Khi đó, kích thước của hồ nước sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất là

A. Chiều dài chiều rộng chiều cao .

Trang 1/22


B. Chiều dài chiều rộng chiều cao .

C. Chiều dài chiều rộng chiều cao .

D. Chiều dài chiều rộng chiều cao .

Câu 1.           Gọi là giao điểm của tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số . Hỏi luôn thuộc đường thẳng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên .

A. . B. . C.. D. .

Câu 3.           Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại . Khi đó giá trị của lần lượt là

A.  B.  C.  D.

Câu 4.           Cho biết hàm số đồ thị như hình dưới. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5.           Cho . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. . B. .

C. thì . D. .

Câu 6.           Tìm nghiệm của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.           Cường độ một trận động đất được cho bởi công thức , với là biên độ rung chấn tối đa và là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ , một trận động đất ở San Francisco có cường độ độ Richter. Trong cùng năm đó, một trận động đất khác ở Nam Đại Tây Dương có cường độ

Trang 1/22


độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ của trận động đất ở Nam Đại Tây Dương?

A.  B.  C.  D.

Câu 1.           Rút gọn biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Phát biểu nào sau đây sai?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3.           Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4.           Tìm tập xác định của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5.           Hàm số nào có đồ thị như hình dưới?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.           Tìm để pt phương trình có nghiệm.

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.           Xét các số dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của.

A. . B. . C. . D. .

Câu 8.           Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. . B. .

Trang 1/22


C. . D. .

Câu 1.           Cho hàm số có đạo hàm trên ,. Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Tìm nguyên hàm của hàm số trên khoảng , biết.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3.           Cho hàm số . Tính .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4.           Biết , với là các số nguyên. Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5.           Kí hiệu lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng và diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường . Chọn khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.           Một xe lửa chuyển động chậm dần đều và dừng lại hẳn sau kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được . Cho biết công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều là ; trong đó là gia tốc, là vận tốc tại thời điểm. Hãy tính vận tốc của xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh.

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.           Khẳng định nào sai?

A. luôn là số thực. B. luôn là số thực.

C. luôn là số thuần ảo. D. luôn là số thực không âm.

Câu 8.           Tìm số phức liên hợp của số phức .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9.           Tính môđun của số phức thỏa mãn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 10.       Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Trang 1/22


Câu 1.           Tìm các số phức thỏa mãn điều kiện .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Tìm phần thực của số phức sau .

A. . B. . C. . D. .

Câu 3.           Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại ; vuông góc với đáy, và thể tích bằng . Tính chiều cao của hình chóp đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 4.           Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 5.           Cho khối hộp có thể tích . Lấy điểm thuộc đường thẳng sao cho là trung điểm của . Tính thể tích của khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.           Cho hình chóp đáy là tam giác vuông tại , , cạnh bên vuông góc với đáy và . Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên . Tính thể tích của khối chóp.

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.           Cho tứ diện . Khi quay các cạnh của tứ diện đó xung quanh trục , có bao nhiêu hình nón được tạo thành?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8.           Trong không gian, cho hình chữ nhật . Gọi lần lượt là trung điểm của . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.

A. . B. . C. . D. .

Câu 9.           Cho hình chóp , góc giữa và đáy bằng . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10.       Cho hình phẳng được mô tả ở hình vẽ dưới đây. Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo ra khi quay hình phẳng quanh cạnh .

Trang 1/22


A. . B. . C. . D. .

Câu 1.           Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.           Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3.           Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và mặt phẳng có phương trình . Viết phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với mặt phẳng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4.           Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và mặt phẳng có phương trình . Viết phương trình mặt cầu tâm và tiếp xúc với mặt phẳng .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5.           Trong không gian với hệ tọa độ , gọi lần lượt là hình chiếu của điểm lên các trục . Viết phương trình mặt phẳng đi qua .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6.           Trong không gian với hệ tọa độ, cho hai mặt phẳng , và đường thẳng Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng đã cho.

Trang 1/22


A. . B. .

C. . D. .

Câu 1.           Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng qua vuông góc với và song song với .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2.           Tìm các giá trị của tham số để đường thẳng xác định bởi nằm trong mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .

Trang 1/22


BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 05 KHÁNH HOÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

B

B

A

B

D

C

B

A

B

C

C

D

B

A

C

C

C

A

C

C

A

B

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

D

A

B

B

A

A

D

B

C

B

B

A

B

B

C

A

A

C

D

C

D

D

C

A

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.           Chọn C

Hướng dẫn giải

là tiệm cận ngang.

Câu 2.           Chọn B

Hướng dẫn giải

PTHĐGĐ: . Vậy đồ thị hàm số có hai điểm chung.

Câu 3.           Chọn B

Hướng dẫn giải

Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 4.           Chọn A

Hướng dẫn giải

. Đồ thị của hàm số có dáng như hình bên, suy ra hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 5.           Chọn B

Hướng dẫn giải

Từ đồ thị suy ra .

Vậy đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt khi .

Câu 5 đã sửa đáp án B.

Câu 6.           Chọn D.

Hướng dẫn giải

Phương trình và (nghiệm kép)

Nên: đổi dấu tại hai điểm .

Câu 7.           Chọn C.

Hướng dẫn giải:

Gọi là chiều rộng của đáy hồ, suy ra chiều dài của đáy hồ là

Trang 1/22


Chiều cao của đáy hồ là

Diện tích của hồ cần xây dựng là .

Theo đề ra ta có số tiền để xây hồ là .

Chi phí thuê nhân công ít nhất khi diện tích cần xây dựng nhỏ nhất.

Ta xét hàm

Bảng biến thiên

x

 

5

 

 

0

0

 

 

150

 

Từ bảng biến thiên ta thấy chi phí thuê nhân công ít nhất khi chiều rộng hồ là , chiều dài là , chiều cao là

Câu 1.           Chọn B.

Hướng dẫn giải

Đường tiệm cận đứng , đường tiệm cận ngang

Nên giao điểm thuộc  đường thẳng .

Câu 2.           Chọn A.

Hướng dẫn giải

Hàm số đồng biến trên thì

Lập bảng biến thiên của trên .

x

 

 

 

 

 

Trang 1/22


Từ BBT: .

Câu 1.           Chọn B.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Hàm số đạt cực đại tại nên

Hàm số đạt cực tiểu tại nên .

Câu 2.           Chọn C.

Hướng dẫn giải:

Dựa vào đồ thị hàm số thì , ngoài ra đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nên .

Câu 3.           Chọn C.

Hướng dẫn giải:

Nhắc lại về đồ thị hàm số

1

Dựa vào đồ thị hàm số thì các mệnh đề đúng là:

  •         khi .
  •         khi .
  •         .

Mệnh đề sai là thì do hàm nghịch biến.

Cách khác: Loại đáp án bằng CASIO: Chọn , khi đó:

A. . Đúng

Trang 1/22


B. . Đúng

C. . Sai.

D. Đúng.

Câu 1.           Chọn D.

Hướng dẫn giải:

.

Cách khác: Nhập máy tính . Bấm CALC để thử đáp án, ta chọn D.

Câu 2.           Chọn B.

Hướng dẫn giải

Tại San Francisco: , tại Nam Đại Tây Dương : .

Khi đó .

Câu 3.           Chọn A.

Hướng dẫn giải:

Cách khác : Cho , , khi đó .

Chọn A .

Câu 4.           Chọn C.

Hướng dẫn giải:

.

Câu 5.           Chọn C.

Hướng dẫn giải

.

Cần lưu ý nhớ hai công thức đạo hàm :

  •         .

Trang 1/22

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ