Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-385

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:02:55 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 5.32 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 046 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên . A. B. C. hoặc D. Câu 2: Tìm giá trị củ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 046
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số   đồng biến trên .
A.  B.
C. hoặc  D.
Câu 2: Tìm giá trị của tham số để hàm số đạt cực đại tại điểm .
A.  B.  C.  D.
Câu 3: Hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của một trong số các hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D. Hỏi đó là hàm số nào?

A.  B.
C.  D.
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số   có 1 cực trị.
A. hoặc  B.
C.  D. hoặc
Câu 5: Tìm giá trị cực đại của hàm số .
A.  B.  C.  D.
Câu 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn .
A.  B.  C.  D.
Câu 7: Cho hàm số có đồ thị là (C) và điểm . Biết rằng tiếp tuyến của tại cắt tại điểm thứ hai . Giả sử điểm có hoành độ bằng , tính tọa độ điểm theo
A.  B.  C.  D.
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng .
A.  B.  C.  D.
Câu 9: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số .
A. và  B. và
C.  D.
Câu 10: Hàm số   có đồ thị là một đường cong được liệt trong các phương án A, B, C và D dưới đây. Hỏi đó là đường cong nào?

A.  B.
C.  D.
Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình   có 4 nghiệm phân biệt.
A.  B.  C.  D.
Câu 12: Biết rằng đường thẳng và đồ thị của hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tính độ dài đoạn thẳng .
A.  B.  C.  D.
Câu 13: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số   tại điểm có hoành độ bằng .
A.  B.  C.  D.
Câu 14: Một con đường được xây dựng giữa hai thành phố A và B, hai thành phố này bị ngăn cách bởi một con sông. Người ta cần xây một cây cầu bắc qua sông và vuông góc với bờ sông. Biết rằng thành phố A cách bờ sông một khoảng bằng 1 km, thành phố B cách bờ sông một khoảng bằng 4 km, khoảng cách giữa hai đường thẳng đi qua A,B và vuông góc với bờ sông là 10 km( hình vẽ).

Hãy xác định vị trí xây cầu để tổng quảng đường đi từ thành phố A đến thành phố B là nhỏ nhất.
A. CM = 10 km B. CM = 1 km C. CM = 2 km D. CM = 2,5 km
Câu 15: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là  B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số .

A.  B.  C.  D.
Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số .
A.  B.  C.  D.
Câu 18: Cho số thực và   . Hãy rút gọn biểu thức .
A.  B.  C.  D.
Câu 19: Giải bất phương trình .
A.  B.  C.  D.
Câu 20: Giải phương trình .
A.  B.  C.  D.
Câu 21: Bác Phúc đã lấy số tiền lương hưu của mình là 100 triệu đồng để gửi vào ngân hàng theo hình thức lãi kép có kỳ hạn 5 tháng(nghĩa là cứ sau mỗi 5 tháng, tiền lãi của 5 tháng đó mới được chuyển thành tiền gốc). Hiện tại bác đã gửi ngân hàng được 20 tháng và rút được số tiền là 121,550625 triệu đồng. Hỏi lãi suất của ngân hàng tại thời điểm bác Phúc gửi tiền là bao nhiêu?
A. /tháng B. /tháng C. /tháng D. /tháng
Câu 22: Biết rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt và . Tính giá trị biểu thức .
A.  B.  C.  D.
Câu 23: Cho . Tính giá trị của biểu thức .
A.  B.  C.  D.
Câu 24: Giải bất phương trình .
A.   hoặc  B.
C.  D.   hoặc
Câu 25: Tính đạo hàm của hàm số .
A.  B.  C.  D.
Câu 26: Biết rằng bất phương trình có tập nghiệm là . Khi đó bằng?
A.  B.  C.  D.
Câu 27: Đặt . Hãy biểu diễn theo và .
A.  B.  C.  D.

Câu 28: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A.  B.
C.  D.
Câu 29: Cho và . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?
A.  B.  C.  D.
Câu 30: Biết là hàm số liên tục trên và . Tính  .
A.  B.  C.  D.
Câu 31: Biết . Tính tích phân .
A.  B.  C.  D.
Câu 32: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A.
B.
C.
D.
Câu 33: Tính tích phân .
A.  B.  C.  D.
Câu 34: Cho . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?
A.  B.
C.  D.
Câu 35: Một người đi xe máy đang chạy với vận tốc m/s thì người lái xe phát hiện có hố nước cách m(tính từ vị trí đầu xe đến vị trí mép nước) vì vậy, người lái xe đạp phanh; từ thời điểm đó xe máy chuyển động chậm dần đều với vận tốc (m/s),  trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây,  kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe máy còn cách mép hố nước bao nhiêu mét?
A. m B. m C. m D. m
Câu 36: Chọn khẳng định trong các khẳng định sau?
A.

B. với
C. với là hằng số
D.
Câu 37: Số đỉnh của một hình bát diện đều là ?
A. Mười hai B. Tám C. Mười D. Sáu
Câu 38: Trong các hình dưới đây, hình nào là khối đa diện?
A.  B.  C.  D.
Câu 39: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng , tam giác A’AC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính thể tích của khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’.
A.  B.  C.  D.
Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân, AB = BC = , , SA = và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
A.  B.  C.  D.
Câu 41: Cho khối chóp tứ giác có  đáy là hình bình hành, là trung điểm cạnh và là điểm thuộc cạnh sao cho . Tính tỉ số thể tích giữa hai đa diện và khối chóp
A.  B.  C.  D.
Câu 42: Cho hình chóp có các cạnh . Tính thể tích khối chóp .
A.  B.  C.  D.
Câu 43: Có thể chia khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau mà mỗi tứ diện  có bốn đỉnh thuộc tập các điểm ?
A. Sáu B. Vô số C. Hai D. Bốn
Câu 44: Để làm một hình chóp tứ giác đều từ một tấm tôn hình vuông có cạnh bằng , người ta cắt tấm tôn theo các tam giác cân bằng nhau sau đó gò các tam giác sao cho bốn đỉnh trùng nhau(hình vẽ).


Biết rằng, các góc ở đỉnh của mỗi tam giác cân là . Tính thể tích của khối chóp đều tạo thành.
A.  B.  C.  D.
Câu 45: Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147m, cạnh đáy dài 230m. Thế tích của khối chóp đó là?
A. m3 B. m3 C. m3 D. m3
Câu 46: Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao và thể tích .
A.  B.  C.  D.
Câu 47: Trong không gian, cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB = BC = , AD = , cạnh bên SA = và SA vuông góc với đáy. Gọi E là trung điểm của AD. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.CDE.
A.  B.  C.  D.
Câu 48: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Xét hai mặt cầu sau:

        Mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ và tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình trụ, gọi là mặt cầu nội tiếp hình trụ.
        Mặt cầu đi qua hai đường tròn đáy của hình trụ, gọi là mặt cầu ngoại tiếp hình trụ.
Kí hiệu là diện tích mặt cầu nội tiếp hình trụ, là diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình trụ. Tính tỉ số .
A.  B.  C.  D.
Câu 49: Gọi lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Đẳng thức luôn đúng là?
A.  B.  C.  D.
Câu 50: Trong không gian, cho tam giác ABC cân tại A, AB = , BC =   . Gọi H là trung điểm của BC. Tính thể tích của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AH.
A.  B.  C.  D.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 

HTTP://TAILIEUTOAN.TK/
 
Đề số 046
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn: TOÁN 12.
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
A
A
D
B
A
B
A
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B
C
B
B
D
C
C
A
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
D
A
D
C
C
C
B
D
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
A
A
A
B
B
A
C
C
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
A
A
C
A
D
A
D
D
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
B
C
A
B
A
D
B
B
49.
50.
 
 
 
 
 
 
A
D
 
 
 
 
 
 
 

Câu 1 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Hàm số xác định, liên tục trên và có đạo hàm

+ Hàm số đồng biến trên

+ Vậy, đáp số cần tìm là .
Câu 2 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:
+ Hàm số xác định, liên tục trên và có đạo hàm cấp 1, cấp 2 lần lượt là

+ Hàm số đạt cực đại tại
+ Vậy, giá trị cần tìm là
Câu 3 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:

+ Bảng biến thiên trên là của hàm số
Câu 4 :
   Đáp án đúng : Phương án D
   Lời giải:
+ Trường hợp 1: thì hàm số có dạng bậc hai nên có một cực trị
+ Trường hợp 2: thì hàm số đã cho là hàm bậc bốn trùng phương, xác định, liên tục trên và có đạo hàm
+ hoặc
+ Để hàm số có một cực trị thì hoặc
+ Kết hợp cả hai trường hợp ta có đáp số cần tìm là hoặc
Câu 5 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Ta viết lại hàm số
+ Hàm số xác định và có đạo hàm cấp 1, cấp 2 lần lượt là


+ + Với thì nên nó là điểm cực đại.
+ Với thì nên nó là điểm cực tiểu.
+ Vậy, điểm cực đại của hàm số đã cho là và giá trị cực đại là .
Câu 6 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:
+ ;
+ Xét trên đoạn ta lấy
+ Ta có
+ Vậy, .
Câu 7 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Với thì
+ Ta có hệ số góc của tiếp tuyến tại là
+ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M có dạng
+ Phương trình hoành độ giao diểm của tiếp tuyến với đồ thị
+ Với thì .
+ Vậy tọa độ điểm .
Câu 8 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:
+ Hàm số xác định, liên tục trên và có đạo hàm
+ Hàm số đồng biến trên
+ Nhận thấy, thì nên để thì .
+ Vậy là kết quả cần tìm.
Câu 9 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Hàm số xác định, liên tục trênvà có đạo hàm
+ Ta có
+ Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Câu 10 :
   Đáp án đúng : Phương án C
   Lời giải:
+ Hàm số có đồ thị  là


Câu 11 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Phương trình
+ Xét hàm số ; Có
+ Bảng biến thiên

+ Từ bảng biến thiên ta thấy để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì .
Câu 12 :
   Đáp án đúng : Phương án B
   Lời giải:
+ Phương trình hoành độ giao điểm
+ Tọa độ các giao điểm là và hoặc và
+ Độ dài đoạn là .
Câu 13 :
   Đáp án đúng : Phương án D
   Lời giải:
+ Với thì tọa độ của tiếp điểm là  
+ Ta có
+ Vậy, phương trình tiếp tuyến .
Câu 14 :
   Đáp án đúng : Phương án C
   Lời giải:

+ Đặt CM = (với ) thì DN =
Khi đó AM = và BN =
+ Tổng quảng đường đi từ thành phố A đến thành phố B là : AM + MN + BN

Do MN không đổi nên tổng quảng đường nhỏ nhất AM + BN = nhỏ nhất.
+ Xét hàm số với
+ Ta có
+


; Do nên ta chọn .
+ Ta có nên .
+ Vậy CM = km.
Câu 15 :
   Đáp án đúng : Phương án C
   Lời giải:
+ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là và tiệm cận ngang là
+ Nên khẳng định đúng là “ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là ”
Câu 16 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:
+
+ Vậy,
Câu 17 :
   Đáp án đúng : Phương án D
   Lời giải:
+
+ Vậy,
Câu 18 :
   Đáp án đúng : Phương án A
   Lời giải:
+ Với thì
+ Vậy,
Câu 19 :
   Đáp án đúng : Phương án D
   Lời giải:
+

Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-385
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so385.doc[5.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hf450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:02:55
Loại file
doc
Dung lượng
5.32 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-385

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan