Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-386

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:03:14 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 1.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 047 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng bao nhiêu? A. 2. B. 4. C. 0. D. 1. Câu 2: Trong không gian, cho tam

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 047
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng bao nhiêu? 
A. 2. B. 4. C. 0. D. 1.
Câu 2: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông cân tại C, có . Khi miền tam giác ABC quay quanh cạnh BC tạo thành khối nón. Tính diện tích xung quanh S của khối nón đó.
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Tính diện tích S của hình cầu nội tiếp hình lập phương cạnh bằng 2a.
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Giá trị cực đại của bằng –1 B. đạt cực đại tại .
C. đạt cực đại tại . D. chỉ có 2 điểm cực trị.
Câu 5: Tìm họ nguyên hàm :
A. . B.  C.  D.
Câu 6: Đáy của hình chóp là hình vuông cạnh . Cạnh bên vuông góc với đáy có độ dài bằng . Thể tích khối tứ diện là :
A.  B.  C.  D.
Câu 7: Tập xác định của hàm số là :
A.  B. R\{1} C. R\{1;2} D.
Câu 8: Cho 2 số thực dương a, b, với . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số .
A. . B. .
C. . D. .
 
Câu 10: Tọa độ giao điểm của đồ thị (C): và đường thẳng là
A.  B.
C.  D.
                       


Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số  f(x) = x3 - là
A.  B.  C.  D.
Câu 12: Nghiệm của phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào  SAI?
A. Hàm số nghịch biến trên .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
C. Hàm số   nghịch biến trên từng khoảng xác định.
D. Hàm số   nghịch biến trên .
Câu 14: Số 2017 có bao nhiêu căn bậc 12 ?
A. 3 B. 12 C. 1 D. 2
Câu 15: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Giá trị cực đại của hàm số là  B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
C. Giá trị cực tiểu bằng 0 D. Hàm số đạt cực đại tại
Câu 16: Nghiệm của phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn là
A.  B.
C.  D.
Câu 18: Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
A. Với thì .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Với 0 thì lna > lnb.
D. Hàm số nghịch biến trên
Câu 19: Cho . Khi đó giá trị biểu thức là
A.  B.  C.  D.
Câu 20: Cho hàm số có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị (C) có tiệm cận ngang . B. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng .
C. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng . D. Đồ thị (C) chỉ có  một đường tiệm cận .
Câu 21: Hình nào sau đây là thể hiện đồ thị của hàm số ?
                       


A. . B. . C. . D. .
Câu 22: Nguyên hàm F(x) của hàm số thỏa mãn là
A.  B.
C.  D.
Câu 23: Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của hàm số . Khẳng định nào sau đây là SAI:
A.  B.  C.  D.
Câu 24: Tính thể tích V khối lập phương biết độ dài đường chéo của nó bằng .
A. . B. . C. . D. .
Câu 25: Biểu thức với được viết dưới dạng . Tìm giá trị của k.
A. . B. . C. . D. .
Câu 26: Đạo hàm của hàm số
A.  B.
C.  D.
Câu 27: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới đây
x
                               2                                    
y’
                   –
 
            –
y
2
                          
                         
 

 
                                  2

 
A.  B.  C.  D.
Câu 28: Trong không gian, cho miền hình chữ nhật ABCD có và . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính thể tích V của khối trụ đó.
A. . B. . C. . D. .
Câu 29: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 30: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a; Cạnh bên bằng . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.
A. . B. . C. . D. .
                       


Câu 31: Tìm tất cả các giá trị thực m để đồ thị của hàm số có 2 điểm cực trị  tại A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O( O là gốc toạ độ).
A. m = 0 hoặc m  = 3 B. m = 3 C. m = 0 D.
Câu 32: Một nhân viên gác ở trạm hải đăng trên biển (điểm A) cách bờ biển 16,26 km, muốn vào đất liền để đến ngôi nhà bên bờ biển (điểm B) bằng phương tiện ca nô vận tốc 8 km/h cập bờ sau đó đi tiếp bằng xe đạp với vận tốc 12 km/h. Hỏi ca nô phải cập bờ tại điểm M cách điểm H(hình vẽ) một khoảng x bằng bao nhiêu km để thời gian dành cho lộ trình di chuyển là bé nhất ? (Giả thiết rằng thời tiết tốt, độ dạt của ca nô khi di chuyển không đáng kể).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  B. 16,26 (km) C.  D. 0  (km)
Câu 33: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A. Hình lập phương có nhiều nhất 8 mặt phẳng đối xứng
B. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
C. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
D. Hình bát diện đều  chỉ có 8 cạnh bằng nhau
Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B; mặt bên (SAC) vuông góc với đáy; mặt bên SBC là tam giác đều cạnh bằng a và tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.
A. . B. . C. . D. .
Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi có cạnh bằng a, .
Biết SA = SC, SB = SD và góc giữa đường thẳng SA và mp(ABCD) bằng 600. Tính  khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SC.
     A.    B.   C.   D.
Câu 36: Gọi là các nghiệm của phương trình:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.
A.  B.  C.  D.
Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB = AC = a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
                       


A.              B.     C.         D.
Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có đúng 1 tâm đối xứng và  đường thẳng  đi qua tâm đối xứng :
A. hoặc  B.
C.  D. hoặc
Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi hình nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD có thể tích là . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A. . B. . C. . D. .
Câu 40: Tìm để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt sao cho độ dài nhỏ nhất.
A.  B.  C.  D.
Câu 41: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 42: Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng kì hạn 1 năm với lãi suất 6,8%/năm theo phương thức lãi kép. Đến đáo hạn lần thứ nhất, ông A gửi thêm 20 triệu đồng theo phương thức cũ. Hỏi sau 15 năm kể từ ngày gửi thì ông A nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu? ( Biết rằng lãi suất không thay đổi).
A. (triệu đồng) B. (triệu đồng)
C. (triệu đồng) D. (triệu đồng)
Câu 43: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên
A. m  1. B. . C. . D. .
Câu 44: Tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số xác định với mọi là
  A.     B  .           C.             D.
Câu 45: Tìm họ nguyên hàm
A. F(x) = B.  C.  D.
Câu 46: Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng V. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AD, BD và . Tính thể tích của khối tứ diện MNPQ theo V.
A. . B. . C. . D. .
                       


Câu 47: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để 4 điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1) và là 4 đỉnh của một tứ diện có thể tích bằng .
A. m = 1 hoặc m = -4 B. m = 1 C. m = -4 D. m = -1 hoặc m = 4
Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của cạnh SC. Mặt phẳng (P) qua AK cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M, N. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích các khối S.ABCD và S.AMKN. Tỉ số có giá trị nhỏ nhất là:
A.  B.  C.  D.
Câu 49: Thể tích của khối đa diện tạo bởi hình sau là:

A.  B.  C.  D.
 
Câu 50: Giải phương trình ta được hai nghiệm phân biệt và . Tính tổng .
A. . B. . C. . D. .
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
                       


ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
1
D
26
A
2
C
27
B
3
D
28
C
4
B
29
D
5
A
30
A
6
D
31
B
7
A
32
C
8
A
33
B
9
A
34
A
10
D
35
D
11
A
36
B
12
A
37
D
13
D
38
B
14
D
39
D
15
B
40
B
16
B
41
C
17
C
42
B
18
C
43
C
19
D
44
B
20
C
45
C
21
A
46
B
22
D
47
A
23
D
48
C
24
C
49
C
25
A
50
B

 
                       


LỜI GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ BÀI MỨC ĐỘ 3-4
 
Câu 1.      Thể tích của khối đa diện tạo bởi hình sau là:

A.  B.  C.  D.
HD: V’ là khối lớn có đáy 14cmx15cm
 V’’ là khối nhỏ có đáy 8cmx8cm
Thể tích khối cần tìm V = V’ - V’’= 584 cm3
Câu 2:
Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi có cạnh bằng a, .
Biết SA = SC, SB = SD và góc giữa đường thẳng SA và mp(ABCD) bằng 600. Tính  khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SC.
A.  B.  C.  D.
Giải
(SBC) chứa SC và song song với AD. Đường thẳng qua O vuông góc với BC cắt BC,AD lần lượt tại E,F. Vì O là trung điểm của È nên ta có:
d(AD;SC) = d(F; (SBC)) = 2d(O; (SBC)).
Kẻ OH vuông góc với SE tại H          (1)

Từ (1) (2) và BC cắt SE
Tam giác SOE vuông tại O nên ta có:

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên
     A. .   B.  .   C.  .    D.  m  1.
Giải:

                       


Ta có
Kết hợp điều kiện ta được:
Câu 4:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có đúng 1 tâm đối xứng và  đường thẳng  đi qua tâm đối xứng là:
A.  hoặc            B.               C.               D.  hoặc
Giải:
Với thì đồ thị hàm số có đúng 1 tâm đối xứng . Để (d) đi qua I thì
Phương án A: Học sinh không kiểm tra điều kiện để tồn tại 1 tâm đối xứng.
Phương án B: Học sinh nhầm có 1 tâm đối xứng thuộc (d) vì khi đồ thị suy biến đường thẳng nên có vô số tâm đối xứng
Phương án D: Học sinh giải sai điều kiện
Câu 5:
Tìm để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt sao cho độ dài nhỏ nhất.
A.    B.   C.   D.
Giải: Cách 1: (Hình học) Dựa vào đồ thị hàm số và hướng của đường thẳng suy ra nhỏ nhất khi đường thẳng đi qua tâm đối xứng của đồ thị hàm số .
Do đó . Chọn đáp án D.
Cách 2: (Đại số) Phương trình
. Khi đó
Suy ra
Do đó nhỏ nhất khi .
Phương án nhiễu
A. Chỉ tính rồi tích đáp án.
B. Tính nhầm
C. Đánh lạc hướng nếu thử giá trị .
Câu 6:
Tìm m để đồ thị của hàm số có 2 điểm cực trị  tại A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O( O là gốc toạ độ).
A. m = 0 hoặc m = 3   B. m = 0 C. m = 3 D.
HD:
                       


Không mất tính tổng quát giả sử
Tam giác OAB vuông tại O 
Với m = 0 thì B(0;0) trùng với điểm O( vô lí)
Đáp số:  m = 3
Câu 7:
Một nhân viên gác ở trạm hải đăng trên biển (điểm A) cách bờ biển 16,26 km, muốn vào đất liền để đến ngôi nhà bên bờ biển (điểm B) bằng phương tiện ca nô vận tốc 8 km/h cập bờ sau đó đi tiếp bằng xe đạp với vận tốc 12 km/h. Hỏi ca nô phải cập bờ tại điểm M cách điểm H(hình vẽ) một khoảng x bằng bao nhiêu km để thời gian dành cho lộ trình di chuyển là bé nhất ? (Giả thiết rằng thời tiết tốt, độ dạt của ca nô khi di chuyển không đáng kể).
 
 
 
 
 
 
 
A. 16,26  B. 0  C.   D.
GIẢI.
Thời gian của lộ trình:Kết quả: C
Câu 8. Tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số xác định với mọi là
  A.   B .          C.         D.
Giải:
 Hàm số xác định với mọi x khi và chỉ khi:
 
 không thỏa mãn
 ta có:  
Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của cạnh SC. Mặt phẳng (P) qua AK cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M, N. Gọi V, V’ lần lượt là thể tích các khối S.ABCD và S.AMKN. Tỉ số có giá trị nhỏ nhất là:
                       


A.  B.  C.  D.
Giải:
Hs tự vẽ hình
Đặt
Mặt khác

Từ (1) và (2) có: x + y = 3xy

Xét hàm số
F(x) đạt GTNN bằng => Đáp án C
 
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB = AC = a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
 A.   B.   C.    D. 
Giải:
Gọi H là trung điểm của AB,G là trọng tâm của tam giác đều SAB =>G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC=>O là trung điểm của CB
Qua O dựng đường thẳng d vuông góc với mp(ABC)=>d //SH
Qua G dựng đường thẳng vuông góc với mp(SAB) cắt d tại I,ta có :IA=IB=IC=ID=R
=>R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .
Ta có: IO = GH = ,OB=
R=IB=
Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp : V=
------ Hết-------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       


Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-386
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so386.doc[1.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
if450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:03:14
Loại file
doc
Dung lượng
1.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-386

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan