Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-392

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:05:22 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 1.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 052 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào ? A. B. C. D. Câu 2: Tìm tất cả các giá trị m để hàm số nghịch biến

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 052
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

 
Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
A.  B.  C.  D.
Câu 2: Tìm tất cả các giá trị m để hàm số nghịch biến trên R.
A.        B.
C. Không có giá trị m thoả mãn yêu cầu đề  D.
Câu 3: Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số ?
A.  B.  C.  D.
Câu 4: Với giá trị m là bao nhiêu thì hàm số đạt cực tiểu tại x=2.
A.   B.    C.    D.
Câu 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lược là:
A.21;0       B.                     C.                       D.   
Câu 6: Một trang chữ của một quyển sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2. Biết rằng  trang  giấy  được  canh lề trái là 2cm, lề phải là 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới là 3 cm. Trang sách đạt diện tích nhỏ nhất  thì có chiều dài  và chiều rộng  là:
A. 32cm và 12 cm      B. 24 cm và 16 cm
C. 40 cm và 20 cm                                                 D. 30 cm và 20 cm
 
Câu 7: Đồ thị sau đây là của hàm số:

 
A.  B.  C.  D.
 
 
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số

đồng biến trên khoảng
A.                                                                           B. hoặc                  
C.                                                                      D.
Câu 9: Cho hàm số . Giá trị của tham số m để đưởng thẳng cắt tại ba điểm phân biệt A(0;4), B, C sao cho tam giác KBC có diện tích bằng với điểm K(1;3) là
A.        B.      
C.              D.
Câu 10.Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là
A.  B.   C.  D.
Câu 11: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
A. B.  C.  D.
Câu 12: Cho các số thực dương . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. 
B.
C.
D.
Câu 13:  Cho hai số thực với . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 14:  Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
B.
C.
D.
Câu 15: Tập xác định của hàm số y= là:
A.(2;10)                 B.(;1)      C.( ;10)        D.(1;+)

Câu 16: Nếu và thì:
A. B.  C. D.
Câu 17: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ ?
A. 2016.103(m3) B. 4,8666.105(m3) C. 125.107(m3) D. 36.105(m3)
Câu 18: Hàm số có tập xác định là:
R                       B.                     C. (-1; 1)                 D.
 Câu 19: Cho hàm số .Đạo hàm cấp 1 tại x = 1  là
 A. 3e+1                                                               B. 2e-1                       
C. 3e                                                                    D. 2e-2
Câu 20: Tập ngiệm của bất phương trình là:
A.   B.   C.  D.
 Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình  là
A.       B.       C.                 D.
Câu 22: là một nguyên hàm của hàm số .
 Hàm số nào sau đây không phải là :
A..  B..
C..  D. .
Câu 23: Giá trị nào của để ?
A. hoặc . B. hoặc
C. hoặc . D. hoặc .
Câu 24: Tính tích phân .
A. .   B. .  C. .                D. .
Câu 25: Tính tích phân
     C. I =1  
Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số và đồ thị (C’) của hàm số bằng:
A. 0   B. 1   C. 2   D. 3

Câu 27: Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ,trục Ox và đường thẳng .Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:
A.   B.     C.   D.
Câu 28: Giá trị m để hàm số F(x) =mx3 +(3m+2)x2-4x+3 là một nguyên hàm của hàm số là:
A. m = 3                     B. m = 0                            C. m = 1                   D.  m = 2
 Câu 29: Tìm phần thực và phần ảo của số phức
A. Phần thực bằng và phần ảo bằng
B. Phần thực bằng và phần ảo bằng
C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng
D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.
Câu 30: Cho số phức . Tính ta được kết quả:
A. . B. . C. . D. .
Câu 31:  Cho hai số phức .Môđun của số phức bằng:
A.5   B.    C.    D. 3
Câu 32: Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị biểu thức
A..  B..  C..  D..
Câu 33: Cho số phức thỏa mãn . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó là:
 A. .  B. .  C. .  D. .
Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn .Điểm nào sau đây biểu diễn cho z trong các điểm M,N,P,Q ở hình bên?
                                                                                              
A. Điểm M      
B. Điểm N      
C. Điểm P           
D. Điểm Q
 
 
 
Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết và . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A.  B.  C.  D.
Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật AD = 2a, AB = a, có SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc mặt đáy. Thể tích khối chóp là:
A.  B.  C.   D.

Câu 37: Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a  biết rằng (A'BC) hợp với đáy (ABC) một góc 45o.Thể tích lăng tru là:
A.                           B.                           C.                           D.
Câu 38: Một khối hộp chữ nhật có diện tích ba mặt lần lượt là 6, 7, 8. Khi đó thể tích của nó là:
A. 20.    B. .   C. .   D. 21.
Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC =  a, góc    và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng  a. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  S.ABC  theo a.
 A.   B.   C.   D.
Câu 40: Một hình nón có thể tích và bán kính đáy hình nón bằng 4. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:
 A.              B.                    C.               D.
Câu 41: Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là và ( là độ dài có sẵn). Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ. Nếu hình trụ được tạo thành có chiều dài đường sinh bằng thì bán kính đáy bằng:
A.  B.     C..                         D..
Câu 42 : Cần thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đậy để  đựng sản phẩm đã được chế biến có cung tích định  sẵn V () .Hãy xác định bán kính đáy củ hình trụ theo V  để tiết kiệm vật liệu nhất ?
A.            A.                           B.                             C.                             D.
 Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu có phương trình . Tính tọa độ tâm và bán kính của .
A. Tâm và bán kính . B. Tâm và bán kính .
C. Tâm và bán kính . D. Tâm và bán kính .
Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ , mặt cầu có tâm , tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ . Phương trình của mặt cầu là:
A.  B.
C.  D.
Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm M(1;0;2), N(-3;-4;1), P(2;5;3). Phương trình mặt phẳng (MNP) là
A.     B.
C.     D.
 
Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho 2 mặt phẳng (P) : x-y+4z-2=0 và (Q): 2x-2z+7=0. Góc giữa 2 mặt phẳng (P) và (Q) là
A.     B.     C.    D. 900
 
 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm , và mặt phẳng . Gọi là mặt phẳng đi qua và vuông góc với , phương trình của mặt phẳng

là:
A.  B.
C.  D.
Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho A(4;-2;3), , đường thẳng d đi qua A cắt và vuông góc có vectơ chỉ phương là:
A.    B.    C.   D. (3;0;-1)
Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng và mặt phẳng . Tìm điểm trên sao cho khoảng cách từ đến bằng .
A.       B.     C.     D.
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , và mặt phẳng . Tìm tọa độ điểm thuộc sao cho có giá trị nhỏ nhất.
A. .  B. .  C. .  D. .
 
------ HẾT ------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đáp án
 
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
A
B
D
C
D
D
B
B
C
B
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
A
D
D
D
B
D
B
B
A
A
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Câu 27
Câu 28
Câu 29
Câu 30
D
C
D
C
C
B
A
C
D
B
Câu 31
Câu 32
Câu 33
Câu 34
Câu 35
Câu 36
Câu 37
Câu 38
Câu 39
Câu 40
B
B
B
D
B
C
D
C
D
A
Câu 41
Câu 42
Câu 43
Câu 44
Câu 45
Câu 46
Câu 47
Câu 48
Câu 49
Câu 50
C
D
A
C
B
A
C
C
C
D
 

HƯỚNG DẪN GIẢI
ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017
Môn : Toán

 
Câu 1: . Lập bảng biến thiên .
A.
 Câu 2:
 
B.
Câu 3: Chọn D vì
Câu 4:
HD. . Chọn (C).
Câu 5:
Tính

 
Câu 6: Một trang chữ của một quyển sách tham khảo Văn học cần diện tích 384 cm2. Biết rằng  trang  giấy  được  canh lề trái là 2cm, lề phải là 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới là 3 cm. Trang sách đạt diện tích nhỏ nhất  thì có chiều dài  và chiều rộng  là:
+ Mức độ:VẬN DỤNG CAO
+ Phương án đúng:D
+ Hướng giải:
-          Gọi x,y là chiều dài, chiều rộng phần trang giấy khi đã canh lề của quyển sách
-          Lập diện tích trang giấy của quyển sách:
-         
-          Áp dụng BĐT AM-GM :
-         

-          Dấu ‘‘=” xảy ra khi . Suy ra:  y= 16
-          Vậy trang sách có chiều dài là: 24+6=30
-                                        Chiều rộng là ; 16+4=20
Chọn : 30 cm  và 20 cm
Câu 7: Đồ thị có TCĐ , TCN nên loại D. Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; -2) nên loại A, đồ thị cắt trục trục hoành tại (-2; 0) nên chọn B.
Câu 8: Đặt t=sinx,
Khi đó
Hàm số đồng biến trên khi y’>0
Câu 9:
PT hoành độ giao điểm của và (d) là :
                 (1)
Hoành độ của B và C là hai nghiệm khác 0 của (1)
Theo Vi-et:
             
BC=

Ta có :
Câu 10.
Ta có  suy ra pttt . Chọn B
Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
Tập xác định R. ;
Hàm số có 3 cực trị khi và chỉ khi
là 3 điểm cực trị thỏa mãn yêu cầu bài toán khi và chỉ khi

Chọn đáp án A

Câu 12 :
Câu 13: Từ giả thiết ta có , áp dụng công thức đổi cơ số thì vì nên ta có 
Câu 14: Theo giả thiết có nghĩa với nên là sai vì chia hai vế của bpt cho số tùy ý thì bpt không tương đương.
Câu 15:  
B.(;1)
Câu 16:Ta thay vào các đáp án hoặc dùng tổ hợp phím shift stoD
Câu 17: Ta có: . Chọn B
Câu 18:     ĐK:
Câu 19:
Câu 20. Tập ngiệm của bất phương trình là:

Câu 21:  chọn D
ĐK: x>0
So với ĐK nên có tập nghiệm
Câu 22: Đặt .
 Suy ra . Chọn C.
Câu 23: Ta có .
Theo bài ra, có . Chọn D.

Câu 24: Đặt , suy ra .
Đổi cận: . Vậy . Chọn C.
Câu 25:  Tính tích phân 
Câu 26:  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số và đồ thị (C’) của hàm số bằng:
A. 0   B. 1   C. 2   D. 3
Giải: Chọn B


Câu 27: Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ,trục Ox và đường thẳng .Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:
A.   B.     C.   D.
Giải: Chọn A
 


Câu 28:  Giá trị m để hàm số F(x) =mx3 +(3m+2)x2-4x+3 là một nguyên hàm của hàm số là:
 A; m = 3;                     B; m = 0;                   C; m = 1;                    D;   m = 2
HD: Ta có
    
Câu 29: Chọn D   
Câu 30: Ta có .
Suy ra . Chọn B.
Câu 31:  Cho hai số phức .Môđun của số phức bằng:
A.5   B.    C.    D. 3
Giải: Chọn B


Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-392
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so392.doc[1.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
of450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:05:22
Loại file
doc
Dung lượng
1.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-392

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan