Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-397

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:14:26 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 0.84 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 057 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên A. B. C. D. Câu 2: Với giá trị nào của m thì

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
Đề số 057
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

 
Câu 1: Đồ thị hàm số  nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A.  
      B.  
      C.  
          D.
Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số : đạt cực tiểu tại .
A.  B.  C.  D.
Câu 3: Hàm số nghịch biến trên các khoảng:
 A.   B.   C.   D. (0; +)
Câu 4: Giá trị cực đại của hàm số là:
 A.    B.    C.    D.
Câu 5: Đường tiệm cận ngang của hàm số là:
A.   B   C.   D.
Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
              A.          B.         C.             D.
Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ bằng là:               
              A.   B.   C.  D.
Câu 8: Cho hàm số với giá trị nào của m để hàm số có 2 điểm cực trị A và B sao cho .
 A.   B.   C.   D.

Câu 9: Hàm số luôn nghịch biến khi:
           A. 2        B. m > - 2         C. m =1        D.
Câu 10: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi:
        A.             B.             C.       D.
 
Câu 11: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc của dòng nước là . Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên  là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t . giờ được cho bởi công thức: . Trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất.
   A. 6km/h               B. 9km/h                  A. 12km/h           A. 15km/h
Câu 12: Đạo hàm của hàm số là:
A.   B.     C.            D.
Câu 13: Phương trình có nghiệm là: 
A.    B.    C. x = 3  D. x = 2
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A.      B.          C.           D.
Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
A.   B.   C.   D.
Câu 16: Một người gửi gói tiết kiệm linh hoạt của ngân hàng cho con với số tiền là 500000000 VNĐ, lãi suất 7%/năm. Biết rằng người ấy không lấy lãi hàng năm theo định  kỳ sổ tiết kiệm.Hỏi sau 18 năm, số tiền người ấy nhận về là bao nhiêu? (Biết rằng, theo định kì rút tiền hằng năm, nếu không lấy lãi thì số tiền sẽ được nhập vào thành tiền gốc và sổ tiết kiệm sẽ chuyển thành kì hạn 1 năm tiếp theo)

A.   4.689.966.000  VNĐ                                                     B.     3.689.966.000  VNĐ
C.   2.689.966.000  VNĐ                                                      D.    1.689.966.000   VNĐ             
Câu 17: Hàm số có đạo hàm là:
A.       B.   C.            D. Kết quả khác
Câu 18: Nghiệm của bất phương trình là:
A.                    B.   C.   D.
Câu 19: Nếu thì bằng:
A.   B.   C.   D.
Câu 20: Cho a >0, b > 0 thỏa mãn . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A.   B.   
C.   D.
Câu 21: Số nghiệm của phương trình là:
A. 2  B. 1  C. 0   D. 3
Câu 22: Không tồn tại nguyên hàm:
                                       A.                        B.
                                       C.                               D.
Câu 23: Nguyên  hàm:
             A.          B.          C.           D.
Câu 24: Tính
      A. 0                 B. 1                        C. 1/3                            D. 1/6

Câu 25: Tính
       A.                         B.                     C.                     D.
Câu 26: Cho hình thang . Tính thể tích vật thể tròn xoay khi nó xoay quanh Ox.
A.                       B.                       C.                           D.
Câu27: Để tính . Một bạn giải như sau:
          Bước 1:                            Bước 2:
          Bước 3:                                 Bước 4:
          Bước 5: . Bạn này làm sai từ bước nào?
      A. 2                     B. 3                  C. 4                    D. 5
 
Câu 28: Tích phân thì ta có:
A ) là hàm số chẵn                                               B) là hàm số lẻ
C) không liên tục trên đoạn                     D) Các đáp án đều sai
Câu 29: Cho số phức z = 2 + 4i. Tìm phần thực, phần ảo của số phức w = z  - i là:
A. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3i   B. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng -3
C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i      D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3
Câu 30: Cho số phức z = -3 + 2i.  Tính môđun của số phức z + 1 – i
A.    B.    
C.   D.

Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn: . Điểm biểu diễn của z là:
A.       B.            C.    D.
Câu 32: Cho hai số phức: . Tìm số phức z =  
A.  B.   C.  D.
Câu 33: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình: . Khi đó bằng:
A. 10   B. 7   C. 14   D. 21
Câu 34: Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện . Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất.
A.      B.           C.   D.
Câu 35: Tính thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết AD’ = 2a.
A.   B.   C.      D.
Câu 36: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc đáy và . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC
A.   B.       C.         D.
Câu 37: Cho tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC, BD đôi một vuông góc với nhau:
BA = 3a, BC =BD = 2a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính thể tích khối chóp C.BDNM
A.    B.       C.         D.
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HB = 2HA. Cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy (ABCD) một góc bằng . Khoảng cách từ trung điểm K của HC đến mặt phẳng (SCD) là:
                                                        D. 
Câu 39: Trong không gian cho tam giác ABC vuông cân tại A, AB = AC = 2a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AC.

A.     B.          C.          D.
Câu 40: Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3. Với chiều cao h và bán kính đáy là r. Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất.
A.  B.  C.  D.
Câu 41: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4 và BC = 2. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục BC ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó.
                                     B.                                         D. 
Câu 42: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện ABCD bằng:
  A.                          B.                        C.                   D. 
Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với ; ; . Viết phương trình mặt cầu có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng là:
 A.             B.
 C.             D.
Câu 44: Mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng thì (P) c ó phương trình là:
 A.                B.            
          C.             D.
Câu 45: Cho hai điểm . Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với Oy có phương trình là:
A.              B.          C.             D.
Câu 46: Cho hai điểm . Độ dài đường cao OH của tam giác OAB là:

A.                B.                  C.                D.
 
Câu 47: Mặt cầu có tâm và đi qua có phương trình:
 A.               B.
 C.              D.
Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng song song với nhau. Khi đó, giá trị m,n thỏa mãn là:
 A.             B.             C.            D.
Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 4; 1), B(–1; 1; 3) và mặt phẳng  . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).
 A.                    B.                
          C.                  D.
Câu 50: Trong không gian Oxyz cho các điểm . Tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD = BC là:
 A. D(0;0;0) hoặc  D(6;0;0)                                  B. D(0;0;2) hoặc  D(8;0;0)
 C. D(2;0;0) hoặc  D(6;0;0)                                 D. D(0;0;0) hoặc  D(-6;0;0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN
 
Câu
Đáp án
 
Câu
Đáp án
1
B
 
26
A
2
C
 
27
B
3
A
 
28
B
4
A
 
29
D
5
D
 
30
C
6
D
 
31
B
7
C
 
32
B
8
A
 
33
C
9
D
 
34
C
10
C
 
35
C
11
B
 
36
B
12
A
 
37
C
13
B
 
38
D
14
C
 
39
B
15
B
 
40
A
16
D
 
41
D
17
A
 
42
B
18
B
 
43
D
19
B
 
44
D
20
D
 
45
C
21
A
 
46
C
22
B
 
47
D
23
C
 
48
D
24
A
 
49
A
25
A
 
50
A
                                    HƯỚNG DẪN GIẢI, ĐÁP ÁN
Câu
                 Hướng dẫn giải
Đáp án
1
Loại C, D và hệ số a âm
           Tính y’ của hai hàm số A và B; giải phương trình y’=0 
           Thấy   vô nghiệm hàm số B là luôn đồng biến
B
2

  Để hàm số có cực tiểu x=1 thì   
C

3

A
4
Tính  
  Dựa sự biến thiên ta có giá trị cực đại là
A
5
Ta có   Tiệm cận ngang  
D
6
   hàm số nghịch biến trên
            GTLN là   
D
7
Tính
    Tung độ tiếp điểm là   
            Phương trình tiếp tuyến là : y= 3x +13
 
C
8

              

Thay thỏa mãn nên
 
A
9

            Ta đi tìm m thảo mãn hệ phương trình:
D
10
Chuyển phương trình về dạng

Tìm      của hàm số:    có
              Vậy -14
C
11
 Vận tốc của cá bơi khi ngược dòng là: v- 6 ( km/ h).
B

 
Thời gian để cá bơi vượt khoảng cách 300km là
Năng lượng tiêu hao của cá để vượt khoảng cách đó là:


V
6               9                   

         -                   +
E(v)
             
               E(9)
 
 
 
12
  
A
13
                 
B
14

C
15
Điều kiện  là:
B
16
Sau 18 năm người đó nhận được số tiền là bấm máy tính ra
D
17

A
18
Chuyển bất phương trình về:
                        
              Ta có    
B
19
C1:Bấm máy tính.
C2:
 
B
20

D

21

Vậy PT có 2 nghiệm
A
22
Ta có: Vậy không tồn tại
 nên không nguyên hàm
Mặt khác:biểu thức : có nghĩa  x ≠ 1, biểu thức: ; có nghĩa  x
 
B
23

C
24
HS có thể dùng máy tính
A
25
HS có thể dùng máy tính
A
26

A
27
Sai ở bước 3, sửa sai là:

B
28
là hàm số lẻ
B
29
ta có w = z  - i =2+3i
Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3
D
30
  z + 1 – i= -3 + 2i+1- i= -2 + i

C
31
 
Điểm biểu diễn của z là : 
B
32
  ;  z =
B
 

Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-397
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so397.doc[0.84 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
uf450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:14:26
Loại file
doc
Dung lượng
0.84 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-397

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan