Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-400

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-05-31 23:16:11 Tác giả Việt Mai Xuân loại .doc kích thước 1.19 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề số 006 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt bằng: A. 2 và 0 B. 1 và -2 C. 0 v

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Đề số 006
ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
 
Câu 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt bằng:
 A. 2 và 0 B. 1 và -2 C. 0 và -2 D. 1 và -1
Câu 2: Hàm số có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số là hàm số nào trong bốn hàm số sau:
 A.   B.
 C.   D.  
Câu 3: Đường thẳng và đồ thị hàm số có bao nhiêu giao điểm ?
 A. Ba giao điểm  B. Hai giao điểm 
 C. Một giao điểm  D. Không có giao điểm
Câu 4: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A và B có hoành độ lần lượt bằng -1 và 0. Lúc đó giá trị của a và b là:
 A. và   B. và
 C. và   D. và
Câu 5: Gọi giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số lần lượt là . Tính
 A.   B.
 C.   D.
Trang 1
 
 


Câu 6: Cho hàm số . Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn đạt giá trị nhỏ nhất.
 A.  B.  C.  D. Một giá trị khác
Câu 7: Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn: điểm M thuộc đồ thị (C) của hàm số sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của hàm số là nhỏ nhất.
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số đạt cực tiểu tại một điểm có hoành độ nhỏ hơn 1.
 A.  B.  C.  D.
Câu 9: Cho hàm số có đồ thị là (H) và đường thẳng với . Khi đó khẳng định nào sau đây là khẳng định sai.
 A. Tồn tại số thực để đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị (H).
 B. Tồn tại số thực để đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt.
 C. Tồn tại số thực để đường thẳng (d) cắt đồ thị (H) tại duy nhất một điểm có hoành độ nhỏ hơn 1.
 D. Tồn tại số thực để đường thẳng (d) không cắt đồ thị (H).
Câu 10: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho thì giá trị của m là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 11: Cần phải đặt một ngọn điện ở phía trên và chính giữa một cái bàn hình tròn có bán kính a. Hỏi phải treo ở độ cao bao nhiêu để mép bàn được nhiều ánh sáng nhất. Biết rằng cường độ sáng C được biểu thị bởi công thức ( là góc nghiêng giữa tia sáng và mép bàn, k là hằng số tỷ lệ chỉ phụ thuộc vào nguồn sáng).
 A.  B.  C.  D.
Câu 12: Giải phương trình
Trang 1
 
 


 A.   B.  
 C.   D. Phương trình vô nghiệm
Câu 13: Với , nghiệm của phương trình là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 15: Phương trình có một nghiệm thì giá trị của m là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 16: Cho hàm số . Tập hợp nào sau đây là tập xác định của f(x) ?
 A.  B.  C.  D.
Câu 17: Đạo hàm của hàm số là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 18: Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại giá trị của x bằng:
 A. 2 B. e C. 0 D. 1
Câu 19: Tính đạo hàm của hàm số  sau:
 A.  B.
 C.   D.
Câu 20: Cho phương trình . Phương trình này có bao nhiêu nghiệm trên khoảng
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 21: Bạn An gửi tiết kiệm số tiền 58000000 đồng trong 8 tháng tại một ngân hàng thì nhận được 61329000 đồng. Khi đó, lãi suất hàng tháng là:
 A. 0,6% B. 6% C. 0,7% D. 7%
Câu 22: Cho F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên . Phát biểu nào sau đây sai ?
Trang 1
 
 


 A.  B.
 C.   D.
Câu 23: Tính tích phân có giá trị là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 24: Diện tích tam giác được cắt ra bởi các trục tọa độ và tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 25: Nguyên hàm của hàm số là:
 A.   B.
 C.   D.
Câu 26: Cho tích phân . Khi đó, giá trị của a bằng:
 A.  B.  C.  D.
Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng , đồ thị hàm số và trục hoành.
 A.  B.  C.  D.
Câu 28: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox.
 A.  B.  C.  D.
Câu 29: Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức .
 A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng  B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng
 C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng  D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 2
Trang 1
 
 


Câu 30: Cho số phức z có phần ảo âm và  thỏa mãn . Tìm môđun của số phức .
 A. 4 B.  C.  D. 5
Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn: . Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z là:
 A. 1 B. 0 C. 4 D. 6
Câu 32: Điểm biểu diễn số phức: có tọa độ là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 33: Gọi x,y là hai số thực thỏa mãn biểu thức . Khi đó, tích số x.y bằng:
 A.  B.  C.  D.
Câu 34: Cho số phức z thỏa . Khi đó bằng:
 A. 5 B. 25 C.  D. 4
Câu 35: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt bên là . Tính thể tích V khối chóp đó.
 A.  B.  C.  D.
Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích V của hình lập phương biết rằng khoảng cách từ trung điểm I của AB đến mặt phẳng A’B’CD bằng
 A.  B.  C.  D.
Câu 37: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết thể tích của hình chóp S.ABCD là . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy (ABCD) là:
 A. 300 B. 450 C. 600 D. 1200
Câu 38: Một khối cầu nội tiếp trong hình lập phương có đường chéo bằng . Thể tích của khối cầu là:
 A.  B.
Trang 1
 
 


 C.  D.
Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, . Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD với . Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng . Khoảng cách từ A đến mp (SCD) là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 41: Cho S.ABCD là hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 450. Hình tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD, có diện tích xung quanh là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 42: Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B với . Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc 450. Thể tích hình cầu ngoại tiếp S.ABC là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d) là giao tuyến của hai mặt phẳng và . Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng (d).
 A.  B.  C.  D.
Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho điểm và mặt phẳng . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm M tiếp xúc với mặt phẳng .
 A.  B.
 C.  D.
Trang 1
 
 


Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng . Có tất cả bao nhiêu điểm thuộc đường thẳng (d) sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mặt phẳng (P) bằng .
 A. Vô số điểm B. Một C. Hai D. Ba
Câu 46: Mặt cầu tâm bán kính R tiếp xúc với mặt phẳng . Bán kính R bằng:
 A.  B.  C.  D.
Câu 47: Cho hai mặt phẳng và . Để mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) thì giá trị của m là:
 A.  B.  C.  D.
Câu 48: Cho điểm và đường thẳng . Tìm điểm H thuộc sao cho MH nhỏ nhất.
 A.  B.  C.  D.
Câu 49: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (Oxz).
 A.  B.  C.  D.
Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu và đường thẳng . Tìm m để (d) cắt (S) tại hai điểm M, N sao cho độ dài MN bằng 8.
 A.  B.  C.  D.
 
Trang 1
 
 


Đáp án
1-D
2-B
3-B
4-B
5-D
6-A
7-B
8-D
9-C
10-B
11-B
12-B
13-D
14-D
15-D
16-C
17-C
18-D
19-A
20-C
21-C
22-C
23-A
24-D
25-B
26-A
27-A
28-D
29-B
30-D
31-B
32-B
33-B
34-A
35-B
36-B
37-C
38-C
39-B
40-D
41-C
42-D
43-C
44-C
45-C
46-D
47-D
48-A
49-D
50-D

 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án DCâu 2: Đáp án B
Hàm số qua các điểm nên ta có hệ:

Khai triểm hàm số chính là hàm số cần tìm
Câu 3: Đáp án B
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số

Vậy, đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt
Câu 4: Đáp án B

Vì đường thẳng đi qua hai điểm A và B nên ta có hệ:
Câu 5: Đáp án D
Trang 1
 
 


Ta có: . Vậy
Câu 6: Đáp án A
Ta có . Đặt khi đó thì Ta được hàm số . Khi đó

Trường hợp 1:
Trường hợp 2:
Vậy giá trị nhỏ nhất của
Câu 7: Đáp án B
Gọi . Đồ thị (C) có TCN là: , TCĐ là:
Khi đó . Vậy có 2 điểm thỏa mãn.
Câu 8: Đáp án D
TXĐ: . Theo YCBT suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa


Vậy thỏa mãn YCBT.
Câu 9: Đáp án C
+) Với thì đường thẳng (d) không cắt đò thị (H) => D đúng.
+) Với hoặc thì đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị (H) => A đúng
+) Với thì đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt => B đúng
Trang 1
 
 


Câu 10: Đáp án B
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng với đồ thị hàm số:
(vì không phải là nghiệm của pt)
Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt
 Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt

Khi đó, tọa độ hai giao điểm là:

(thỏa mãn)
Câu 11: Đáp án B
Ta có: (Định lý Py-ta-go)


Xét hàm , ta có:


 
Bảng biến thiên:
 
h
0                           

Trang 1
 
 


f '(h)
     +                           -
f(h)
 
 

Từ bảng biến thiên suy ra:
Câu 12: Đáp án B
Điều kiện . Phương trình đã cho tương đương

Câu 13: Đáp án D
Ta có:

Câu 14: Đáp án D
Phương trình
Đặt , bất phương trình trở thành:

Câu 15: Đáp án D
Thay vào phương trình ta được:

Câu 16: Đáp án C
Hàm số xác định
Câu 17: Đáp án C
Ta có:
Câu 18: Đáp án D
Tập xác định
Trang 1
 
 


Nguồn:Việt Mai Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-400
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_thi_thu_THPT_Quoc_gia_mon_Toan_nam_2019_cua_LTTK_Education__De_so400.doc[1.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xf450q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-05-31 23:16:11
Loại file
doc
Dung lượng
1.19 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 của LTTK Education - Đề số-400

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan