Đề thi thử THPTQG 2018

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-02-23 14:24:20 Tác giả Tú Trần Anh loại .pdf kích thước 0.85 M số trang 7
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> -Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn Đề thi thử THPTQG 2018 số 2 Câu 1:Cho các phát biểu sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 . Ankadien k

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
Đề thi thử THPTQG 2018 số 2  
Câu 1:Cho các phát biểu sau:  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
. Ankadien không liên hợp là ankadien có 2 liên kết đôi cách nhau bởi liên kết đơn  
-
. Axit fomic hòa tan Cu(OH)  
2
/OH tạo kết tủa đỏ gạch  
. But-2-in tác dụng với AgNO  
3
/NH  
3
tạo kết tủa vàng  
. CO khử oxit kim loại sau nhôm  
. Na tác dụng với dung dich CuSO  
4
tạo kết tủa xanh  
. Kim loại kiềm tác dụng với nước rất mãnh liệt  
. Kim loại Cs dùng làm tế bào quang điện  
. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C ngoài ra có thể có H,O,N  
. Hỗn hợp Al O và Fe dùng để hàn đường day xe lửa  
2 3  
0. Các polime có nhiệt độ nóng chảy xác định  
Số phát biểu đúng là:  
A.6  
B.7  
C.8  
D.9  
4
Câu 2: Điện phân điện cực trơ, có màng ngăn dung dịch gồm 0,02mol CuSO và 0,02 mol NaCl đến khi cả 2  
điện cực đều thoát ra 1344 ml khí (đktc) thì ngừng điện phân. Dẫn toàn bộ dung dịch sau điện phân hòa  
tan m(g)Al. Giá trị m là:  
A. 0,81.  
B. 1,98.  
C. 0,27.  
D. 1,08.  
2
Câu 3:Cho 8(g) hỗn hợp 2 kim loại Mg,Fe vào HCl(dư) thu được 4,48 lít khí H . Tính phần trăm Mg trong  
hỗn hợp  
A.70%  
B.60%  
C.30%  
D.75%  
Câu 4:Cho 16(g) hỗn hợp 2 kim loại X: Mg,Fe vào dung dịch CuSO  
4
sau phản ứng ta thấy 24,8(g) kim loại và  
hỗn hợp muối Y.Nung hỗn hợp Y qua bình sau phản ứng thu được 10,4(g) chất rắn.Tính % khối lượng Fe  
trong X  
A.60%  
B.30%  
C.35%  
D.70%  
Câu 5: Cho 4,5(g) một ancol đi qua bình đựng CuO sau một thời gian thu được 6,1(g) hỗn hợp Y gồm:  
andehit,ancol dư,nước.Cho hỗn hợp Y tác dụng với AgNO  
giá trị của m là:  
3
/NH  
3
(dư) sau phản ứng thu được m(g) Ag.Tìm  
A. 43,2  
B.21,6  
C.10,8  
D.5,4  
Trang 1/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
Câu 6: Vào dịp Valentine hay các ngày lễ lớn, lượng bao cao su lại được tiêu thụ với lượng tăng đột biến  
!.Các bạn trẻ hay mang động rủ nhau vào nhà nghỉ để phòng tránh có thai ngoài ý muốn các bạn sử dụng  
bao cao su.Vậy vật liệu phổ biến dùng sản xuất bao cao su(BCS) là cao su tự nhiên.Thành phần chính của  
cao su tự nhiên:  
A. Poli(butađien)  
B. Poli(butađien-stiren)  
,Fe  
C. Poli(cloropren)  
,MgO,Al ,ZnO,SnO,CaO,Na  
D. Poli(isopren).  
Câu 7:Cho m(g) hỗn hợp các chất:CuO,FeO,Fe  
2
O
3
O
3 4  
2
O
3
2
O đi qua bình đựng  
4
2
,48(lit) khí(đktc) CO sau phản ứng thu được 3,1 (g) chất rắn và khí Y biết tỉ khối của Y so với H là 20.Tìm  
giá trị của m?  
A.6,3  
B.5,5  
C.3,6  
D.4,3  
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO  
48 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO  
gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là  
3
0,80M, phản ứng kết thúc thu được  
4
3
ban đầu là 3,04  
A. 156,25.  
B. 167,50.  
C. 230,00.  
D. 173,75.  
Câu 9: Cho các phát biểu sau:  
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1) Đốt cháy hợp chất hữu cơ có công thức C  
n
H
2n thì hợp chất hữu cơ đó là anken  
O thì hợp chất đó là este  
2) Đốt cháy hợp chất hữu cơ mà số mol CO =số mol H  
2
2
3) Tất cả các oxit kim loại đều tác dụng với CO sinh ra khí  
4) Để chứng minh fructozo ta thu được hexan chứng tỏ fructozo có 5 nhóm hidroxit  
5) Amyl butyrat có mùi dứa  
6) Tinh bột,Xenlulozo thủy phân đều thu được 1 loại monosaccarit  
7) Nhôm hidroxit là hidroxit lưỡng tính  
8) Thủy phân protein tận cùng thu được 훼 푎ꢀ 푖ꢀ ꢀ 푎푥푖푡  
9) Este là phản ứng giữa rượu(ancol) với axit vô cơ hay axit hữu cơ  
Số phát biểu đúng là:  
A.5 B.6  
C.4  
D.3  
Câu 10: Cho các chất sau: Na2CO3,Al(OH)3,Zn(OH)2,NaHCO3,Al2O3,Glysin,Sn(OH)2,Alanin,Axit  
Glutamic,NaOH,Valin,Cr(OH)  
3
,Cr  
2
O
3
,CrO,ZnO,SnO.Số chất có tính lưỡng tính là:  
A.13  
B.11  
C.12 D.10  
Trang 2/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
Câu 11:Cho các chất sau:Metyl amin,o-hidroxyl bezylic,phenol,glixerol,Glyxyl-Alanin,Etyl fomat,Đồng  
sunfat,axit axetic,tripanmitin,mononatri glutanat,amoni axetat,o-nitrio phenol.Số chất tác dụng với  
NaOH:  
A.7  
B.8  
C.6  
D.10  
Câu 12:Cho 1,35 (g) Al tác dụng với HNO  
3
sau phản ứng thu được 1,568 lít khí NO  
2
(đktc) khí duy nhất và  
thu được m(g) muối.Mặt khác cho từ từ V (ml) dung dịch NaOH 1M đến dư vào 200 ml dung dịch gồm HCl  
,5M và Al(NO y (M). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn ở đồ thị dưới đây. Giá trị của V và m là:  
0
3 3  
)
A.250;11,45  
B.300;11,45  
C.250;10,65  
D.300;10,65  
sè mol Al(OH)3  
a
-
sè mol OH  
0
x
3a+x  
4
a+x  
2 2  
Câu 13:Đốt cháy 1,55(g) metyl amin cần dùng V(lit) O (đktc) sau phản ứng thu được 2,2(g) CO và 1,8(g)  
O.Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong (dư) sau phản ứng thấy 10(g) kết tủa và đồng thời  
bình giảm với giá trị m.Tìm giá trị của m và V  
H
2
A.7,8;2,24  
B.6;2,24  
C.7,8;4,48  
D.6;4,48  
Câu 14: Thực hiện các thí nghiệm sau:  
(
(
(
(
(
(
(
(
1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.  
2) Cho dung dịch K CO vào dung dịch Ca(OH)  
3) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, không có màng ngăn.  
4) Cho Cu(OH) vào dung dịch NaNO  
5) Sục khí CO vào dung dịch Na CO  
2
3
2
.
2
3
.
2
2
3
.
6)Na vào dung dịch CuSO  
7)Na vào dung dịch KOH  
4
8) Cu vào AgNO  
3
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là  
A. 4. B. 3  
C. 5.  
D. 6.  
Trang 3/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
Câu 15: Hỗn hợp chất khí nào sau đây rất độc được dùng để điều chế photgen sử dụng làm vũ khí hoá học  
trong chiến tranh thế giới thứ nhất ?  
A. CO và Cl  
Câu 16:Để bảo quản kim loại kiềm ta ngâm trong:  
A.Xăng B.Nước  
2
B. CO  
2
và CO  
C. H  
2
S và Cl  
2
D. O  
3
và CO  
2
C.lửa  
D.Dầu hỏa  
Câu 17: Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc như gạo, ngô, khoai, sắn. Công thức phân tử của  
tinh bột là A. C12 B. C C. (C D. CH  
Câu 18: Peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure ?  
22  
H O  
11  
6 12  
H O  
6
6 10  
H O  
5
)
n
2
O
A. Ala-Gly-Gly.  
B. Ala-Gly-Ala-Gly.  
C. Ala-Ala-Gly-Gly.  
D. Gly-Gly.  
Câu 19:Cho các phát biểu sau:  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
. Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại  
. Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta đun nóng  
. Este bezyl axetat có mùi hoa nhài  
3
. Zn(dư) khử FeCl để về Fe  
. Trong môi trường kiềm,glucozo và fructozo chuyển hóa cho nhau  
. Glucozo lên men lactic thu được axit lactic  
. Cacbohidrat và amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức  
. Muối mononatri glutanat dùng làm bột ngọt,gia vị  
. Saccarozo dùng để tráng gương ruột phích  
0. Axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu xanh  
Số phát biểu đúng là:  
A.5  
B.6  
C.7  
D.8  
Câu 20:Thủy phân hoàn toàn 7,55(g) Gly-Ala-Val-Gly trong dung dịch chứa 0,02 mol NaOH đun nóng, thu  
được dung dịch X.Cho X tác dụng với 100ml dung dịch HCl 1M.Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung  
dịch Y cô cạn dung dịch Y thu được m(g) chất rắn.Giá trị của m là:  
A.11,21  
B.12,72  
C.11,57  
D.12,99  
Câu 21:Khi tiến hành phản ứng trùng ngưng giữa axit ađpic và hexanmetylenđiamin ta thu được tơ nilon-  
,6 chứa 12,39% nito về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích giữa axit ađipic và hexanmetylenđiamin là  
6
A.1:3  
B.1:1  
C.2:3  
D.3:2  
Trang 4/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
Câu 22:Cho các chất:poli(etilen),poli(vinylclorua),tơ nilon-6,tơ nilon-6,6,tơ nilon-7,tơ tằm,tơ visco,thủy  
tinh hữu cơ,sợi bông,sợi len,tơ xelulozo axetat,poli(stiren),cao su buna,cao su buna-S.Số chất được điều  
chế bằng phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp là:  
A.7  
B.8  
C.6  
D.5  
Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng  
A.  
B.  
Đ
Đ
i


n
n
phân dung  
phân nóng chảy Na  
MgO để điều chế magie.  
d

ch AlCl  
3
để điều chế nhôm.  
i
2
CO đề điều chế natri.  
3
C. Dùng CO khử oxit  
D. Dùng CO khử oxit sắt để điều chế sắt.  
Câu 24:Cho bảng sau:  
Mẫu thử  
X
Y
Z
Thuốc thử  
AgNO /NH  
Cu(OH)  
3 3  
CuO rồi đi qua AgNO /NH  
Hiện tượng  
3
3
Kết tủa vàng  
Tạo phức tan  
Kết tủa trắng  
2
X,Y,Z lần lượt là:  
A.Glucozo,Glixerol,ancol etylic  
C.Glixerol,glucozo,axit fomic  
B.Axetilen,Glixerol,ancol metylic  
D.Axetilen,Glucozo,Etilen  
Câu 25: Trong phòng thí nghiệm, một số axit có thể điều chế bằng cách cho tinh thể muối tương ứng tác  
dụng với axit sunfuric đặc, đun nóng.  
Sơ đồ điều chế trên đây sử dụng để điều chế axit nào?  
A. HCl.  
B. HF.  
C. H  
3
PO  
4
.
D. HNO3.  
Câu 26: Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe O . Tiến hành nhiệt nhôm cho tới hoàn toàn rồi hòa tan hết  
2 3  
2
hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H (đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban  
đầu là?  
A. mAl=10,8g;m=1,6g  
B. mAl=1,08g;m=16g  
Trang 5/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
C. mAl=1,08g;m=16g  
D. mAl=10,8g;m=16g  
Câu 27: Khi cho 7,67 gam môt amin đơn chức X phản ứng vừa hết với dung dịch axit clohiđric thu được  
dung dịch Y. Cô cạn Y được 12,415 gam muối khan. Số đồng phân cấu tạo của amin X là  
A. 2  
B. 8  
C. 4  
D. 1  
Câu 28: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic và một amino axit (phân tử chứa một nhóm amino). Đốt  
cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thu được khí N , 3,136 lít khí CO (đktc) và 2,88 gam H O. Mặt khác, 1,92 gam  
X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là  
A. 120. B. 160. C. 20.  
2
2
2
D. 40.  
Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS  
2
NO và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH) dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì  
khối lượng chất rắn thu được là:  
2
3
trong HNO dư được 0,48 mol  
2
A. 17,545 gam  
B. 18,355 gam  
C. 15,145 gam  
2 2 2  
Câu 30: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C H và H trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn  
trong NH , sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24  
D. 2,4 gam  
hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO  
3
3
gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam 
om trong dung dịch và còn lại  
hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 11,7 gam nước. Giá trị của a là:  
A. 1,00.  
B. 0,80.  
C. 1,50.  
D. 1,25.  
Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH  
trên thì cần V m khí thiên nhiên (biết CH  
trình là 50%. Giá trị của V (đktc) là:  
4
→ C  
2
H
2
→ C  
2
H
3
Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ  
3
4
chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá  
A. 358,4  
B. 448,0  
C. 286,7  
D. 224,0.  
Câu 32: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là  
A. 2-metylpropen và but-1-en.  
B. propen và but-2-en  
C. eten và but-2-en.  
D. eten và but-1-en  
Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm: etan, propilen, benzen, metylaxetat, axit propanoic. Đốt cháy hoàn toàn  
mg hỗn hợp X cần dùng 4.592 lít(đktc) khí O thu được hỗn hợp sản phẩm.Cho toàn bộ sản phẩm cháy  
vào 100ml dung dịch Ca(OH) 1M thu được 5g kết tủa và một muối của Ca .Sau phản ứng thấy khối  
lượng dung dịch tăng 4,3g. Phần trăm số mol của hỗn hợp (metylaxetat ,axit propanoic) trong X là:  
2
2
A. 60 %  
B. 12.22 %  
C. 87.78 %  
D. 40 %  
3 10 2 2  
Câu 34: Chất hữu cơ A (mạch không phân nhánh) có công thức phân tử là C H O N . A  
tác dụng v NaOH phóng khí ; mặt khác A tác dụng v ax t tạo thành uố của  
một. Công thức cấu tạo của A  
ới  
g
iải  

i
i
m
i
amin bậc  
là  
A. NH -CH -CH -COONH  
C. CH -CH(NH )-COONH  
Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm 2,80 gam Fe và 0,81 gam Al vào 500 ml dung dịch Y chứa AgNO  
Cu(NO đến khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 8,12 gam chất rắn T gồm 3 kim loại.  
2
2
2
4
2 2 3 3  
B. NH -CH -COONH -CH  
3
2
4
D. Cả A và C.  
3
và  
3 2  
)
Trang 6/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  
-Trần Anh Tú-CTV website học trực tuyến hàng đầu Việt Nam hoc24h.vn  
2 3 2  
Cho T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít khí H (đktc). Nồng độ mol của Cu(NO )  
và AgNO trong dung dịch Y tương ứng là  
A. 0,1 và 0,06. B. 0,2 và 0,3.  
3
C. 0,2 và 0,02.  
D. 0,1 và 0,03.  
3
0,2M và KOH x  
Câu 36: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít (đkc) CO  
mol/lít. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch  
BaCl dư được 11,82 gam kết tủa. Giá trị x là  
2
vào 100ml dung dịch gồm K CO  
2
2
A. 1,0  
B. 1,4  
C. 1,2  
D. 1,6  
3 4  
Câu 37: Nung Al và Fe O (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A. -  
Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc).  
Nếu cho A tác dụng với H SO đặc, nóng dư được 36,96 lít SO duy nhất (đktc).  
khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:  
-
2
4
2
%
A. 33,69%  
B. 26,33%  
C. 38,30%  
D. 19,88%  
Câu 38: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 O 3 và m gam Al ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng kết  
thúc, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít khí (ở  
đktc). Giá trị của V làA. 7,84.  
Câu 39: X là một peptit có 16 mắt xích (được tạo từ các 훼 -amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH  
COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O . Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ  
B. 4,48.  
C. 3,36.  
D. 10,08.  
2
và 1 nhóm  

2
dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình  
chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản phẩm cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936  
lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 1/5 thể tích  
O
2
còn lại là N  
2
.Giá trị gần nhất của m là:  
A.46  
B.41  
C.43  
D.38  
Câu 40: Hòa tan 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg , Fe , Fe  
KNO . Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y ( đktc) gồm ( CO  
với H  
BaCl  
3
O
4
và FeCO  
3
vào dung dịch chứa H  
2
SO và  
4
3
2 2 2  
, NO , H , NO  
) có tỉ khối hơi so  
2
là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có tổng khối lượng là m gam . Cho dung dịch  
dư vào dung dịch Z thu được 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào  
2
dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí T  
(
(
(
(
(
(
đktc) . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho các nhận định sau :  
a) Giá trị của m là 82,285 gam  
b) Số mol của KNO  
c) Phần trăm khối lượng của FeCO  
d) Số mol của Fe trong X là 0,04 mol  
e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol  
3
trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol  
3
trong hỗn hợp X là 18,638%  
3 4  
O
Số nhận định đúng là :  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4  
Trang 7/7  
Email:trananhtu13122000@gmail.com  Nguồn:Tú Trần Anh

 
 
 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngDe_thi_thu_THPTQG_2018_de_2.pdf[0.85 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z27y0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-23 14:24:20
Loại file
pdf
Dung lượng
0.85 M
Trang
7
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Đề thi thử THPTQG 2018

đề thi có liên quan

 • thi thử THPTQG 2018
  Sinh học 12
  thi thử THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
  Sinh
  ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 24

 • ĐÊ THI THỬ THPTQG 2018
  Giải tích 12
  ĐÊ THI THỬ THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPTQG 2018- GDCD
  2018
  Đề thi thử THPTQG 2018- GDCD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 9

 • Đề thi thử THPTQG 2018
  Toán học 12
  Đề thi thử THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • đề thi thử thptqg 2018
  Giải tích 12
  đề thi thử thptqg 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPTQG TOÁN 2018
  2018
  ĐỀ THI THỬ THPTQG TOÁN 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
  Sinh học 12
  ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
  Sinh học 12
  ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPTQG 2018
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi thử THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 0