ĐỀ THI THỬ TOÁN TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 17-18 CÓ ĐÁP ÁN)

Đăng ngày 12/12/2017 4:57:12 PM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Nho Ngoi Sao | Lần tải: 436 | Lần xem: 46 | Page: 1 | Kích thước: 0.27 M | Loại file: doc

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khẳng định nào sau đây đúng?

 A.    B. ngược hướng

 C.    D. cùng hướng

Câu 2: Cho số gần đúng a = 23516734. Viết số quy tròn của số a đến hàng trăm

 A.  B.  C.  D.

Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm  và M là trung điểm BC. Các đẳng thẳng nào là đẳng thức đúng ?

 A.  B.  C.  D.

Câu 4: Đồ thị hàm số sau là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

 A.    B.    C.       D.  

Câu 5: Nghiệm của phương trình

 A.  B.  C.  D.

Câu 6: Cho là góc nhọn . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 A.  B.  C.  D.

Câu 7: Với mọi a, b 0, ta có bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

   A. a - b < 0                       B. a2 - ab + b2 <0                             C. a2 + ab + b2 > 0          D. a3-b3 > 0

Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình là:

 A.    B.    C.      D.  

Câu 9: Xác định tập hợp sau:   

 A.  B.  C.  D.

Câu 10:  Cho . Giá trị của biểu thức  

 A.    B.  C.  D.

Câu 11: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề:

 A. 2-3=4 B. Trời hôm nay đẹp quá !

 C. Bố đang đọc báo hay nghe đài ? D. Tại sao em đi học muộn ?

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với . Hỏi góc có số đo bằng bao nhiêu ?

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

 A.  B.  C.  D.

Câu 13: Cho đồ thị hàm số có hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.    B.  C.    D.

Câu 14: Xác định đường thẳng d: y = ax + b đi qua 2 điểm  

 A.    B.    C.      D.  

Câu 15: Cho hàm số Khi tính ta được kết quả:

 A. 3 B.  C. 2 D. 1

Câu 16: Cho tam giác ABC có , và trọng tâm . Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác

 A.  B.    C.  D.  

Câu 17: Tìm điểm M trên ox để khoảng cách từ đó đến N(- 28, 3) bằng 57 là

 A. M(6, 0)              B.  M(- 2, 0) C. M( 6, 0 ) hay M(- 2, 0)                          D. M( 3, 1)

Câu 18: Với thì

 A.    B.    C.    D.    

Câu 19: Tìm tất cả các tập con của tập hợp

 A.   B.

 C.  D.  

Câu 20: Cho hai vectơ bất kỳ .Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

 A.  B.

 C.  D.

 

II- TỰ LUẬN

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau:

Câu 2: Giải các phương trình sau :

Câu 3: Cho a, b, c là các số không âm và a + b + c = 1. Chứng minh:

Câu 4: Tìm parabol (P): , biết parabol đi qua hai điểm .

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

Câu 6: Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. CMR:

------ HẾT ------

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

 

 

()

THI THỬ HỌC KỲ I - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN TOÁN – 10

Thời gian làm bài : 1 Phút

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

918

1

C

2

B

3

A

4

B

5

B

6

C

7

C

8

A

9

D

10

A

11

A

12

C

13

A

14

D

15

B

16

B

17

C

18

B

19

C

20

B

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc