ĐỀ THI THỬ TOÁN TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 17-18 CÓ ĐÁP ÁN)

đề thi Đại số
  Đánh giá    Viết đánh giá
 436       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6drx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/12/2017 4:57:12 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
436
File đã kiểm duyệt an toàn

THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018 Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khẳng định nào sau đây đúng? A. B. và ngược hướng C. D. và cùng hướng Câu 2: C,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI THỬ TOÁN TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 17-18 CÓ ĐÁP ÁN), Đề Thi Đại Số , Đề thi ĐỀ THI THỬ TOÁN TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 17-18 CÓ ĐÁP ÁN), doc, 1 trang, 0.27 M, Đại số chia sẽ bởi Nho Ngoi Sao đã có 436 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-THU-TOAN-TRAC-NGHIEM-TU-LUAN-HoC-KY-I-NAM-17-18-Co-DAP-AN.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. và ngược hướng
C. D. và cùng hướng
Câu 2: Cho số gần đúng a = 23516734. Viết số quy tròn của số a đến hàng trăm
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và M là trung điểm BC. Các đẳng thẳng nào là đẳng thức đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 4: Đồ thị hàm số sau là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. B. C. D. 
Câu 5: Nghiệm của phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho là góc nhọn . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 7: Với mọi a, b 0, ta có bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. a - b < 0                       B. a2 - ab + b2 <0 C. a2 + ab + b2 > 0          D. a3-b3 > 0
Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Xác định tập hợp sau: 
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho . Giá trị của biểu thức 
A. B. C. D. 
Câu 11: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề:
A. 2-3=4 B. Trời hôm nay đẹp quá !
C. Bố đang đọc báo hay nghe đài ? D. Tại sao em đi học muộn ?
Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với và . Hỏi góc có số đo bằng bao nhiêu ?
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho đồ thị hàm số có hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 14: Xác định đường thẳng d: y = ax + b đi qua 2 điểm và 
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho hàm số Khi tính ta được kết quả:
A. 3 B. C. 2 D. 1
Câu 16: Cho tam giác ABC có , và trọng tâm . Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác
A. B. C. D. 
Câu 17: Tìm điểm M trên ox để khoảng cách từ đó đến N(- 28, 3) bằng 57 là
A. M(6, 0) B. M(- 2, 0) C. M( 6, 0 ) hay M(- 2, 0) D. M( 3, 1)
Câu 18: Với thì 
A. B. C. D. 
Câu 19: Tìm tất cả các tập con của tập hợp 
A. B. 
C. D. 
Câu 20: Cho hai vectơ bất kỳ và .Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?
A. B. 
C. D. 
II- TỰ LUẬN
Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau: 
Câu 2: Giải các phương trình sau : 
Câu 3: Cho a, b, c là các số không âm và a + b + c = 1. Chứng minh:
Câu 4: Tìm parabol (P): , biết parabol đi qua hai điểm .
Câu 6: Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. CMR: 
------ HẾT ------

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN
()
THI THỬ HỌC KỲ I - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN – 10
Thời gian làm bài : 1 Phút


Phần đáp án câu trắc nghiệm:

918

1
C

2
B

3

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khẳng định nào sau đây đúng?

 A.    B. ngược hướng

 C.    D. cùng hướng

Câu 2: Cho số gần đúng a = 23516734. Viết số quy tròn của số a đến hàng trăm

 A.  B.  C.  D.

Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm  và M là trung điểm BC. Các đẳng thẳng nào là đẳng thức đúng ?

 A.  B.  C.  D.

Câu 4: Đồ thị hàm số sau là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

 A.    B.    C.       D.  

Câu 5: Nghiệm của phương trình

 A.  B.  C.  D.

Câu 6: Cho là góc nhọn . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 A.  B.  C.  D.

Câu 7: Với mọi a, b 0, ta có bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

   A. a - b < 0                       B. a2 - ab + b2 <0                             C. a2 + ab + b2 > 0          D. a3-b3 > 0

Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình là:

 A.    B.    C.      D.  

Câu 9: Xác định tập hợp sau:   

 A.  B.  C.  D.

Câu 10:  Cho . Giá trị của biểu thức  

 A.    B.  C.  D.

Câu 11: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề:

 A. 2-3=4 B. Trời hôm nay đẹp quá !

 C. Bố đang đọc báo hay nghe đài ? D. Tại sao em đi học muộn ?

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với . Hỏi góc có số đo bằng bao nhiêu ?

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

 A.  B.  C.  D.

Câu 13: Cho đồ thị hàm số có hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.    B.  C.    D.

Câu 14: Xác định đường thẳng d: y = ax + b đi qua 2 điểm  

 A.    B.    C.      D.  

Câu 15: Cho hàm số Khi tính ta được kết quả:

 A. 3 B.  C. 2 D. 1

Câu 16: Cho tam giác ABC có , và trọng tâm . Tìm tọa độ đỉnh C của tam giác

 A.  B.    C.  D.  

Câu 17: Tìm điểm M trên ox để khoảng cách từ đó đến N(- 28, 3) bằng 57 là

 A. M(6, 0)              B.  M(- 2, 0) C. M( 6, 0 ) hay M(- 2, 0)                          D. M( 3, 1)

Câu 18: Với thì

 A.    B.    C.    D.    

Câu 19: Tìm tất cả các tập con của tập hợp

 A.   B.

 C.  D.  

Câu 20: Cho hai vectơ bất kỳ .Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

 A.  B.

 C.  D.

 

II- TỰ LUẬN

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số sau:

Câu 2: Giải các phương trình sau :

Câu 3: Cho a, b, c là các số không âm và a + b + c = 1. Chứng minh:

Câu 4: Tìm parabol (P): , biết parabol đi qua hai điểm .

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

Câu 6: Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. CMR:

------ HẾT ------

1

 


Trường THPT Sóc Sơn                                                                                     GV: Nguyễn Thị Hương

 

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

 

 

()

THI THỬ HỌC KỲ I - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN TOÁN – 10

Thời gian làm bài : 1 Phút

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

918

1

C

2

B

3

A

4

B

5

B

6

C

7

C

8

A

9

D

10

A

11

A

12

C

13

A

14

D

15

B

16

B

17

C

18

B

19

C

20

B

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THI THỬ TOÁN TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 17-18 CÓ ĐÁP ÁN)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU