ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE

đề thi Tiếng Anh 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1340       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
02wg0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2015 8:36:45 PM
Loại file
doc
Dung lượng
16.56 M
Lần xem
1
Lần tải
1340
File đã kiểm duyệt an toàn

THANH BINH Primary School Name: ……………………………… Class: 4 …… THE FIRST SEMESTER TEST ENGLISH - CLASS 4 Time: 40` Marks: Listening Reading and writing Speaking Questions Q.1 Q.2,, Q.3 Q.4 Q.,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE, Đề Thi Tiếng Anh 3 , Đề thi ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE, doc, 1 trang, 16.56 M, Tiếng Anh 3 chia sẽ bởi Liêm Phan Thị Thùy đã có 1340 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-TIENG-ANH-3-HK1-Co-FILE-NGHE.doc[16.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

THANH BINH Primary School
Name: ………………………………
Class: 4 ……
THE FIRST SEMESTER TEST
ENGLISH - CLASS 4
Time: 40`

Marks:
Listening
Reading and writing
Speaking

Questions
Q.1
Q.2,,
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10

PointTotal


 LISTENING
Question 1: Listen and match


Question 2: Listen and number
 
 
Question 3: Listen and tick ( )
What can you do?
A. B.
When’s your birthday, Nga?
A.


B.Where is she from?

A.

 B. 


What class are you in?
A. B.
Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A
Voice 1: What’s this ?
A. B. C.
2. Voice 2: How do you spell your name?

A. P-E-T-E-R B. L - I –N – D - A C. T-O-N-Y
3. Voice 3: What is that? - It is a ……………
A. B. C.
4. Voice 4: What are these?-They are ………………….
A. B. C.
Question 5: Listen and write the missing words (1pt)
What are you doing,Nam?
I’m reading …………………………
When’s your………………..Mr Robot?
Oh, dear! I don’t know.
Good morning, class. What day is it today,Mai?
It’s…………………………..
What lesson do you have today?
I have got Maths, Art, Science and ………………………
PART 2: READING AND WRITING
Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box
1.

She can skip2.

He is dancing3.

He can swim4

I like cooking
Question 7: Look and read. Write YES or NO.
Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a li
ary, a music room and a computer room. He loves his school.
His name is Alex …………………………………….
His school is small …………………………………….
His school is in Ha Noi …………………………………….
He loves his school …………………………………….
Question 8: Look at the pictures and write the words:

fidne

……………….elihgsn

……………….thdiray

……………….gheit

……………….

Question 9: Complete the passage:
Happy, England, friend, music clu

This is my new……………. Her name is Linda. She is from ………………. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to………………………… She is …………………there.
Question 10: Rea
ange the words to compete the sentences
1/milk? / you / Do / some / want

2/ new / This / book ./ is / my

3/ out? / I / go / May

4/ an / This / is / eraser.

The end

THANH BINH Primary School

Name: ………………………………

Class: 4 ……

THE FIRST SEMESTER TEST

ENGLISH - CLASS 4

Time: 40'

 

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Questions

Q.1

Q.2,,

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q.9

Q.10

Point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 1.    LISTENING

Question 1: Listen and match

 

        

 

 

Question 2: Listen and number 

                   

 

                                        

 

Question 3: Listen and tick ( )

 1. What can you do?

A.         B.

 1. When’s your  birthday, Nga?

 

 

 

A.

 

 

 

    B.

 

 

 1. Where is she  from?

A.

 

B.    

 

 1. What class are you in?

 

          A.                             B.

 

Question 4. Listen and tick. (1pt)     Example 1.A 

 

 1. Voice 1: What’s this ?

 

 

A.                                       B.                                            C.

 

2. Voice 2: How do you spell your name?

   

A.             P-E-T-E-R        B.                     L - I –N – D - A        C.               T-O-N-Y

 

3. Voice 3: What is that? - It is a  ……………

 

 

A.                                      B.                                               C.

 

4. Voice 4: What are these?-They are ………………….

 

 

A.                                      B.                                                C. 

 

Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

 1. What are you doing,Nam?         

I’m reading  …………………………

 1. When’s your………………..Mr Robot?    

Oh, dear! I don’t know.

 1. Good morning, class. What day is it today,Mai?   

It’s…………………………..

 1. What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( )  or cross ( X ) in the box

1.

 

 

 

 

She can skip

 

 

 

2.

 

 

 

 

He is dancing

 

 

 

3.

 

 

 

 

He can swim

 

 

 

4

 

 

 

 

I like cooking

 

 

 

 

Question 7:  Look and read. Write  YES or NO.

 

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

 1. His name is Alex   …………………………………….
 2. His school is small  …………………………………….
 3. His school is in Ha Noi …………………………………….
 4. He loves his school …………………………………….

Question 8:  Look at the pictures and write the words:

C:\Users\RUBY\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J01Q7RKK\MP900262685[1].jpg 

 

 

 

 

 

 

 1. rfidne

 

 

……………….

 

 1. elihgsn

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 1. thdirayb

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 1. gheit

 

……………….

 

 

Question 9: Complete the passage:

 

Happy,      England,      friend,       music club

 

This is my new……………. Her name is Linda. She is from ………………. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she  goes to………………………… She is …………………there.

   Question 10: Rearrange the words to compete the sentences

1/milk? / you /  Do  /  some  /  want

...........................................................

2/ new / This  /   book ./   is  /  my

...........................................................

3/ out?  /  I   /  go  /   May

...........................................................

4/ an  / This   /     is  /     eraser.

...........................................................

 

The end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

 • ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE
  Tiếng Anh 3
 • Đề thi hk1 tiéng anh 3(mới) có file nghe
  CT Bộ GDĐT 3

  Đề thi hk1 tiéng anh 3(mới) có file nghe

  Đề thi CT Bộ GDĐT 3

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…… HỌ TÊN: …………… Lớp…………………………. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 NĂM HỌC 2012-2013 Thời gian: 40 phút ( Tờ 1) Marks: Listening Reading and writing Speaking Total  Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q. 9 Q.10    ..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN