ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CÓ FILE NGHE đề thi Tiếng Anh 3

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1340       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
02wg0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2015 8:36:45 PM
Loại file
doc
Dung lượng
16.56 M
Lần xem
0
Lần tải
1340

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

DE-THI-TIENG-ANH-3-HK1-Co-FILE-NGHE.doc[16.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
THANH BINH Primary School
Name: ………………………………
Class: 4 ……
THE FIRST SEMESTER TEST
ENGLISH - CLASS 4
Time: 40`

Marks:
Listening
Reading and writing
Speaking

Questions
Q.1
Q.2,,
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10

PointTotal


 LISTENING
Question 1: Listen and match


Question 2: Listen and number
 
 
Question 3: Listen and tick ( )
What can you do?
A. B.
When’s your birthday, Nga?
A.


B.Where is she from?

A.

 B. 


What class are you in?
A. B.
Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A
Voice 1: What’s this ?
A. B. C.
2. Voice 2: How do you spell your name?

A. P-E-T-E-R B. L - I –N – D - A C. T-O-N-Y
3. Voice 3: What is that? - It is a ……………
A. B. C.
4. Voice 4: What are these?-They are ………………….
A. B. C.
Question 5: Listen and write the missing words (1pt)
What are you doing,Nam?
I’m reading …………………………
When’s your………………..Mr Robot?
Oh, dear! I don’t know.
Good morning, class. What day is it today,Mai?
It’s…………………………..
What lesson do you have today?
I have got Maths, Art, Science and ………………………
PART 2: READING AND WRITING
Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box
1.

She can skip2.

He is dancing3.

He can swim4

I like cooking
Question 7: Look and read. Write YES or NO.
Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a li
ary, a music room and a computer room. He loves his school.
His name is Alex …………………………………….
His school is small …………………………………….
His school is in Ha Noi …………………………………….
He loves his school …………………………………….
Question 8: Look at the pictures and write the words:

fidne

……………….elihgsn

……………….thdiray

……………….gheit

……………….

Question 9: Complete the passage:
Happy, England, friend, music clu

This is my new……………. Her name is Linda. She is from ………………. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to………………………… She is …………………there.
Question 10: Rea
ange the words to compete the sentences
1/milk? / you / Do / some / want

2/ new / This / book ./ is / my

3/ out? / I / go / May

4/ an / This / is / eraser.

The end

THANH BINH Primary School

Name: ………………………………

Class: 4 ……

THE FIRST SEMESTER TEST

ENGLISH - CLASS 4

Time: 40'

 

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Questions

Q.1

Q.2,,

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q.9

Q.10

Point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 1.    LISTENING

Question 1: Listen and match

 

        

 

 

Question 2: Listen and number 

                   

 

                                        

 

Question 3: Listen and tick ( )

 1. What can you do?

A.         B.

 1. When’s your  birthday, Nga?

 

 

 

A.

 

 

 

    B.

 

 

 1. Where is she  from?

A.

 

B.    

 

 1. What class are you in?

 

          A.                             B.

 

Question 4. Listen and tick. (1pt)     Example 1.A 

 

 1. Voice 1: What’s this ?

 

 

A.                                       B.                                            C.

 

2. Voice 2: How do you spell your name?

   

A.             P-E-T-E-R        B.                     L - I –N – D - A        C.               T-O-N-Y

 

3. Voice 3: What is that? - It is a  ……………

 

 

A.                                      B.                                               C.

 

4. Voice 4: What are these?-They are ………………….

 

 

A.                                      B.                                                C. 

 

Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

 1. What are you doing,Nam?         

I’m reading  …………………………

 1. When’s your………………..Mr Robot?    

Oh, dear! I don’t know.

 1. Good morning, class. What day is it today,Mai?   

It’s…………………………..

 1. What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( )  or cross ( X ) in the box

1.

 

 

 

 

She can skip

 

 

 

2.

 

 

 

 

He is dancing

 

 

 

3.

 

 

 

 

He can swim

 

 

 

4

 

 

 

 

I like cooking

 

 

 

 

Question 7:  Look and read. Write  YES or NO.

 

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

 1. His name is Alex   …………………………………….
 2. His school is small  …………………………………….
 3. His school is in Ha Noi …………………………………….
 4. He loves his school …………………………………….

Question 8:  Look at the pictures and write the words:

C:\Users\RUBY\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J01Q7RKK\MP900262685[1].jpg 

 

 

 

 

 

 

 1. rfidne

 

 

……………….

 

 1. elihgsn

 

……………….

 

 

 

 

 

 

 1. thdirayb

 

 

……………….

 

 

 

 

 

 1. gheit

 

……………….

 

 

Question 9: Complete the passage:

 

Happy,      England,      friend,       music club

 

This is my new……………. Her name is Linda. She is from ………………. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she  goes to………………………… She is …………………there.

   Question 10: Rearrange the words to compete the sentences

1/milk? / you /  Do  /  some  /  want

...........................................................

2/ new / This  /   book ./   is  /  my

...........................................................

3/ out?  /  I   /  go  /   May

...........................................................

4/ an  / This   /     is  /     eraser.

...........................................................

 

The end

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 

đề thi tương tự

LIÊN QUAN