DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009

Đăng ngày 5/10/2009 3:30:54 PM | Thể loại: Tiếng Anh 5 | Chia sẽ bởi: Thái Nguyễn Thị | Lần tải: 3702 | Lần xem: 4333 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009, Tiếng Anh 5. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả thư viện DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009 trong thể loại Tiếng Anh 5 được chia sẽ bởi bạn Thái Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tiếng Anh 5 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem đề kiểm tra chất lượng cuối năm Năm học 2008-2009 Môn tiếng anh lớp 5 (Thời gian 40 phút) Họ và TêN:………………………………………………LớP:……………………, bên cạnh đó …………………………………………………………………………………………………………………, nói thêm Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn những chữ cái chỉ một từ khác những từ còn lại, bên cạnh đó 1, tiếp theo là A, ngoài ra sorry B, nói thêm where C, kế tiếp là who D, kế tiếp là how 2, bên cạnh đó A, ngoài ra eleven B, nói thêm là twenty C, kế tiếp là fifty D, bên cạnh đó thirsty 3, tiếp https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-lop-5-nam-hoc-2008-2009.gikcuq.html

Nội dung

đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Năm học 2008-2009
Môn tiếng anh lớp 5
(Thời gian 40 phút)
Họ và TêN:………………………………………………LớP:……………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn các chữ cái chỉ một từ khác các từ còn lại.
1. A. sorry B. where C. who D. how
2. A. eleven B. twenty C. fifty D. thirsty
3. A. big B. large C. small D. nice
4. A. Friday B. week C. month D. year
5. A. write B. sing C. read D. friend
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, hoặc C trước câu trả lời đúng với các câu hỏi sau.
Do you like music?
Yes, it is. B.Yes, please. C.Yes, I do.
Why do you like monkeys?
A.Because it can swing. B.Because they can swing. C.Because they can swings.
Where did you go last Sunday?
A.I went to Ho Chi Minh city. B.I went Ho Chi Minh city. C. I go to Ho Chi Minh city.
Where is Peter from?
A.He is from America. B.He is from American. C.He is from England.
Bài tập 3: Em hãy sử dụng các từ cho sẵn trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau.
Because science having subject doing

 This is Mary. She is a (0) student at Doan Thi Diem primary school. Now she is (1)___________ a (2)__________ lesson. It is her favourite (3)______________ . She is (4)_____________ a text on zoo annimals. Yesterday, she didn’t go to school (5)___________ she had a fever.
Bài tập4: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (T ) , ( F) vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
Mary and Lili do shopping. First, they go to shoe shop. Mary likes a pairs of black shoes because she likes black and it is beautiful. It is 50.000 dong. Then, they go to a clothing store. Lili likes a pink dress. It is beautiful and cheap. It is 45.000 dong. Finally, they go to the zoo
1.First, they go to the zoo.
2. Mary likes black.
3. The pair of black shoes is 50.000 dong.
4. The pink dress is 50.000 dong.
5. They go to the zoo then