Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009

Đăng ngày 5/10/2009 3:30:54 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 3702 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009, Tiếng Anh. . nslide chia sẽ đến mọi người tài liệu DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu DE THI TIENG ANH LOP 5 NAM HOC 2008-2009 thuộc thể loại Tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên Thái Nguyễn Thị đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem đề kiểm tra chất lượng cuối năm Năm học 2008-2009 Môn tiếng anh lớp 5 (Thời gian 40 phút) Họ và TêN:………………………………………………LớP:……………………, nói thêm …………………………………………………………………………………………………………………, kế tiếp là Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn những chữ cái chỉ một từ khác những từ còn lại,còn cho biết thêm 1,còn cho biết thêm A, nói thêm sorry B, tiếp theo là where C, nói thêm who D, tiếp theo là how 2, thêm nữa A, nói thêm eleven B, nói thêm twenty C, kế tiếp là fifty D, thêm nữa thirsty 3, kế tiếp là A, cho biết thêm big B, bên cạnh

https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-anh-lop-5-nam-hoc-2008-2009.gikcuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tiếng Anh


đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Năm học 2008-2009
Môn tiếng anh lớp 5
(Thời gian 40 phút)
Họ và TêN:………………………………………………LớP:……………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn các chữ cái chỉ một từ khác các từ còn lại.
1. A. sorry B. where C. who D. how
2. A. eleven B. twenty C. fifty D. thirsty
3. A. big B. large C. small D. nice
4. A. Friday B. week C. month D. year
5. A. write B. sing C. read D. friend
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, hoặc C trước câu trả lời đúng với các câu hỏi sau.
Do you like music?
Yes, it is. B.Yes, please. C.Yes, I do.
Why do you like monkeys?
A.Because it can swing. B.Because they can swing. C.Because they can swings.
Where did you go last Sunday?
A.I went to Ho Chi Minh city. B.I went Ho Chi Minh city. C. I go to Ho Chi Minh city.
Where is Peter from?
A.He is from America. B.He is from American. C.He is from England.
Bài tập 3: Em hãy sử dụng các từ cho sẵn trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau.
Because science having subject doing

 This is Mary. She is a (0) student at Doan Thi Diem primary school. Now she is (1)___________ a (2)__________ lesson. It is her favourite (3)______________ . She is (4)_____________ a text on zoo annimals. Yesterday, she didn’t go to school (5)___________ she had a fever.
Bài tập4: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (T ) , ( F) vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
Mary and Lili do shopping. First, they go to shoe shop. Mary likes a pairs of black shoes because she likes black and it is beautiful. It is 50.000 dong. Then, they go to a clothing store. Lili likes a pink dress. It is beautiful and cheap. It is 45.000 dong. Finally, they go to the zoo
1.First, they go to the zoo.
2. Mary likes black.
3. The pair of black shoes is 50.000 dong.
4. The pink dress is 50.000 dong.
5. They go to the zoo then

Sponsor Documents