Đề thi Tiếng Việt cuối HKII (An Phan Thi)

Đăng ngày 2/26/2017 12:11:42 PM | Thể loại: Lịch sử | Chia sẽ bởi: An Phan Thi | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Tiếng Việt cuối HKII, Lịch sử. . nslide chia sẽ đến mọi người tài liệu Đề thi Tiếng Việt cuối HKII .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi Tiếng Việt cuối HKII thuộc danh mục Lịch sử được chia sẽ bởi bạn An Phan Thi đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào mục Lịch sử , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Lịch sử ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Tên học sinh:……………………… Lớp:………  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: TIẾNG VIỆT lớp 5 ( Phần viết) Thời gian: …40, thêm nữa phút (không kể thời gian phát đề)  Điểm Nhận xét bài kiểm tra  Ghi bằng số Ghi bằng chữ        I, tiếp theo là Chính tả Nghe -viết (2 điểm) : 1, nói thêm Chính tả (Nghe - viết): GV đọc, HS viết bài Công việc đầu tiên SGKTV5 trang 126 2, kế tiếp là Tập https://nslide.com/de-thi/de-thi-tieng-viet-cuoi-hkii.jw6r0q.html

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
Tên học sinh:………………………
Lớp:………
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TIẾNG VIỆT lớp 5 ( Phần viết)
Thời gian: …40. phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Nhận xét bài kiểm tra

Ghi bằng số
Ghi bằng chữ

I.Chính tả Nghe -viết (2 điểm) :
1.Chính tả (Nghe - viết): GV đọc, HS viết bài Công việc đầu tiên SGKTV5 trang 126
2.Tập làm văn ( 8 điểm) :
Đề bài : Hãy tả một con vật mà em yêu thích.