Đề thi Tiếng Việt cuối HKII đề thi Lịch sử

Đăng ngày 2/26/2017 12:11:42 PM | Thể loại: Lịch sử | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Tên học sinh:……………………… Lớp:………  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: TIẾNG VIỆT lớp 5 ( Phần viết) Thời gian: …40. phút (không kể thời gian phát đề)  Điểm Nhận xét bài kiểm tra  Ghi bằng số Ghi bằng chữ       ..

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
Tên học sinh:………………………
Lớp:………
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TIẾNG VIỆT lớp 5 ( Phần viết)
Thời gian: …40. phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Nhận xét bài kiểm tra

Ghi bằng số
Ghi bằng chữ

I.Chính tả Nghe -viết (2 điểm) :
1.Chính tả (Nghe - viết): GV đọc, HS viết bài Công việc đầu tiên SGKTV5 trang 126
2.Tập làm văn ( 8 điểm) :
Đề bài : Hãy tả một con vật mà em yêu thích.Sponsor Documents